16.6.2020 klo 14:33
Uutinen

Yrittäjät: Soteuudistusesitys kaipaa korjaamista – SY toivoo lakiin tuottavuutta parantavia elementtejä

Pitkään väännetyn soteuudistuksen tavoitteena on ollut palveluiden saatavuuden ja oikeudenmukaisuuden parantaminen. Kuitenkin tuore soteuudistusmalli rajaa yksityisen sektorin toimintaedellytyksiä selvästi nykyisestä.

Esitellyssä mallissa on 21 sote-maakuntaa, Helsinki ja viisi yhteistoiminta-aluetta erityistason palveluita varten. Sanna Marinin hallituksen uudistuksen tavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja ja muun muassa turvata yhdenvertaiset sosiaali- ja terveys- sekä pelastustoimen palvelut.

Sotemaakunta voi luoda tilaaja-tuottajamallin – SY: Lakiin mukaan tuottavuutta parantavia elementtejä

Soteuudistusesityksessä ei ehdoteta lakisääteistä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen ja tuottamisen erottamista. Eilen kerrottujen linjausten mukaan sotemaakunta voi samoin kuin kunnatkin luoda tilaaja-tuottajamallin ja näin hankkia palveluja yksityisiltä palveluntarjoajilta.

– Eilen maanantaina sanottiin, että maakunta voi tehdä aivan kuten kunnatkin järjestämisen ja tuottamisen erottamisen kanssa, eli luoda tilaaja-tuottajamallin. Tilaaja-tuottajamalleja on nähty viime vuosikymmenellä. Tämä mahdollisuus ei kuitenkaan riitä, vaan lainsäädännössä pitää olla kannustavia elementtejä, eli palveluiden tuottamiseen tarvitaan kilpailullisia elementtejä, korostaa Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Anssi Kujala.

Vääksyn Lääkärikeskuksen toimitusjohtaja Tiina Wangelin mukaan yrittäjien on hankalaa päästä mukaan tuottamaan palveluita, koska julkinen ei pysty eikä halua laskea omalle tuotannolleen hintaa.

Suomen Yrittäjiä huolestuttaa myös se, että maakunnille tarjoillaan yleistä toimivaltaa.

– On huolestuttavaa, että maakunnille tarjoillaan yleistä toimivaltaa. Lakiluonnoksissa puhutaan yleisestä toimivallasta rajoitetusti. Tässä pitää olla tarkkana, ettei synny kahta kilpailevaa toimijaa, jos maakunta ryhtyy tekemään samoja asioita kuin kunta tai ryhtyy kilpailemaan yritysten kanssa. Edellisessä sotemallissa toimivalta oli rajattu substanssitoimialojen osalta, Kujala kertoo.

Maakuntavero voi nostaa työn verotusta.

– Emme kannata maakuntaveroa. Vastustamme sitä, koska se voi nostaa työn verotusta. Rahoitusjärjestelmä on muutenkin monimutkainen kaikkine valtionosuusjärjestelmäsiirtoineen, pitää varmistaa, ettei verotus kiristy.

Lakiluonnokset ovat lausuttavana 25. toukokuuta asti.

– Käymme huolella läpi koko 1200-sivuisen esitysluonnoksen ja lausumme aikanaan, Kujala sanoo.

Suomen Yrittäjät edustaa 3500 sote-alan jäsenyritystä. Lisäksi järjestön piirissä on kymmenen sote-alan toimialajärjestöä.

Hyvinvointialan järjestöt pettyneitä uudistusesitykseen

Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) ei usko, että tavoitteet saavutetaan hallituksen nyt esittelemällä sote-mallilla. Todennäköisempää on, että julkisten palveluiden saatavuus ja saavutettavuus heikkenevät edelleen.

– Yksityisen palvelutarjonnan hyödyntäminen on tähän saakka ollut kunnille ja kuntayhtymille eduksi monella tapaa: on pystytty parantamaan palveluiden saatavuutta, turvaamaan lähipalveluita, saatu kustannussäästöjä sekä samalla kiritetty omaa palvelutuotantoa parempiin suorituksiin, LPY:n vt. puheenjohtaja Ilpo Tolonen sanoo.

Hallituksen esitys keskeisistä sote-laeista ei Hyvinvointiala HALI ry:n mukaan saavuta lähes koko vuosituhannen valmistellun sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen keskeisiä tavoitteita.

Suomen Yrittäjät kannattaa monituottajamallia. Kun asiakas voi valita, syntyy monituottajamalli.

Kuntien kustannuksia siirtyy maakunnille noin 19,1 miljardia euroa vuoden 2020 tasolla. Kuntien tuloja alennetaan koko maan tasolla siirtyviä kustannuksia vastaavasti. Kuntien valtionosuuksia ja veromenetysten kompensaatiota vähennetään. Lisäksi kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta ja kunnallisveroa pienennetään.

Kunnallisveroa siirretään maakuntien rahoitukseen alentamalla kuntien tuloveroprosentteja tasasuuruisesti: tämän hetkisen arvion mukaan 12,63 prosenttiyksikköä. Tarkoituksena on varmistaa kuntalaisten verotuksen pysyminen lähes ennallaan.

Juttua päivitetty 16.6 klo15.05: Lisätty Lääkäripalveluyritykset LPY:n kommentti uudistuksesta.

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi