22.11.2022 klo 12:25
Uutinen

Yrittäjät: Suomessa on aika nostaa rimaa – Viisi keinoa kasvuun

Suomen Yrittäjät haastaa koko Suomen nostamaan rimaa. Tämä tarkoittaa uskallusta toteuttaa kasvua tukevia rakenteellisia uudistuksia ja leikata julkisia menoja. Julkisen sektorin on keskityttävä ydintehtäviinsä, tehtävä ne kunnolla eikä kilpailla yritysten tontilla, Suomen Yrittäjien valtuusto edellyttää.

”Nostetaan rimaa” on Suomen Yrittäjien teema kevään 2023 eduskuntavaaleissa. Riman nostaminen koskee kaikkia: julkista sektoria, päättäjiä, yrityksiä ja työntekijöitä. Teema julkistettiin tiistaina Suomen Yrittäjien valtuuston kokouksen yhteydessä.

– Suomen kasvu syntyy suomalaisten yritysten kasvusta. Kasvaakseen yrittäjä tarvitsee vakaan ja kilpailukykyisen verotuksen, osaavaa työvoimaa ja vähän byrokratiaa. Julkisen talouden on oltava kunnossa. Mitä korkeampi julkinen velka on, sitä suurempi osa verovaroista menee velan hoitoon, sanoo Suomen Yrittäjien valtuuston puheenjohtaja Mari Laaksonen

– Päättäjien on tehtävä kunnianhimoista kasvupolitiikkaa, joka vahvistaa Suomen talouden kestävää kasvua. Tässä on nostettava rimaa. Samalla on tehtävä menojen osalta priorisointeja ja sopeutuksia. Erityisesti on kyettävä leikkaamaan menoja, jotka jarruttavat yritysten kasvua ja hidastavat työllisyyskehitystä. Sosiaali- ja ansioturvaa on uudistettava siten, että se kannustaa työllistymään, vaatii puolestaan Suomen Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Petri Salminen

– Samalla on varmistettava yritysten kotimaisen toimintaympäristön vakaus ja ennustettavuus. Tämä on erityisen tärkeää, kun maailmalla on paljon epävarmuutta, sanoo Laaksonen. 

Yrittäjien mukaan verrokkimaihin nähden Suomi panostaa yritysten kehittymiseen huolestuttavan vähän. Uuden hallituksen on saatava julkiset tutkimus- ja kehittämistoiminnan panostukset kasvuun sekä kannustettava eri tavoin myös pk-yrityksiä lisäämään t&k-investointeja, Suomen Yrittäjät vaatii.  

Yrittäjien viisi keskeisintä keinoa kasvun luomiseksi:   

1. Lopetetaan julkinen velkaantuminen. Aloitetaan julkisen talouden sopeuttaminen.   

2. Alennetaan yrittämisen ja työn verotusta. Tehdään ennakoivaa ja vakaata veropolitiikkaa.   

3. Toteutetaan tuottavuutta ja työllisyyttä vahvistavia uudistuksia, kuten työmarkkinareformeja.   

4. Panostetaan osaamiseen: erityisesti tarjotaan mahdollisuuksia kouluttautua uudelleen. 

5. Kasvatetaan tutkimuksen ja kehittämisen investointeja pk-yrityksissä.  

Toimitus
Toimitus