18.5.2020 klo 15:45
Uutinen

Yrittäjät tyrmistyneitä Kokkola-Pietarsaaren lentokentän puolesta

Finnairin ilmoitus lakkauttaa kesäksi lennot maakuntakentiltä ei edistä talouden elpymistä

Suomen elinvoimaisuuden ja liike-elämän toimintaedellytysten näkökulmasta on tärkeää turvata elinkeinoelämän toimintamahdollisuudet koko Suomessa. Näihin kuuluu riittävän saavutettavuuden turvaaminen koko Suomen eri talousalueilla. Tähän kuuluvat erityisesti toimivat lentoliikenneyhteydet.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjissä on n. 2.400 jäsenyritystä, joiden toimintaan lentokentän liikennöinnin lakkaaminen vaikuttaa joko suorasti tai epäsuorasti. Lisäksi Finnairin lentojen lakkauttamispäätökset kesänkin osalta vaikuttavat yritysten ulkomaankaupan harjoittamiseen ja näin ollen vaikeuttavat erityisesti yritysten kansainvälisten yhteyksien hoitamista ja luo esteitä vientitoiminnalle.

Finnair on ilmoittanut useiden maakuntalentokenttien liikennöinnin lakkauttamisen kesäksi. Keski-Pohjanmaan Yrittäjät yhdessä Suomen Yrittäjien kanssa on huolissaan koko Suomen lentoliikenteen kehityksestä maakuntien yritysten osalta. Yrittäjät kehottaa alueensa kansanedustajia ja asiaan liittyviä ministereitä vaikuttamaan koko Suomen logistiikan turvaamiseen.

– Jos Finnair lopettaa lentonsa maakuntakentille, se on ankara isku näille maakunnille, joista monelle matkailu ja vientiteollisuus ovat henki ja elämä ja joilla ei ole hyviä korvaavia yhteyksiä, Keski-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtaja Kimmo Hanhisalo sanoo. Hanhisalo on tyrmistynyt Finnairin politiikasta lakkauttaa maakuntakenttien ja Kokkola-Pietarsaari lentokentän Finnairin liikennöinti kesäksi. Yrittäjäjärjestö on tehnyt vuosikausia yhteistyötä sekä valtakunnan, että alueen päättäjien kanssa lentokentän puolesta. Hanhisalo huomauttaa että, lentojen huonot aikataulut ja samalla kohtuuttoman korkeat lentohinnat ovat suoraan vaikuttaneet lentomatkustuksen vähenemiseen alueella.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtajaa Mikael Pentikäinen toteaa lisäksi, että Keski-Pohjanmaa on vahva vientimaakunta, ja se tarvitsee välttämättä hyvät yhteydet. Jos lennot loppuvat alueelle, se iskee kovalla voimalla maakunnan elinvoimaan ja yrityskenttään, huomauttaa Pentikäinen. Pentikäinen jatkaa että Finnairin tilanne on vaikea, mutta Finnair on edelleen valtionyhtiö. Siksi sillä on vahva yhteiskunnallinen tehtävä tukea elinvoimaa eri puolilla Suomea, se ei ole vain silta Suomesta maailmalle ja päinvastoin, vaan myös silta Suomen sisällä ja eri puolilta Suomea maailmalle, Pentikäinen toteaa.

Keski-Pohjanmaan maakunnan menestys pohjautuu monipuoliseen kasvuun ja kilpailukykyisen alueen toimintaedellytysten turvaamiseen sekä edelleen kehittämiseen. Kasvua ja elinvoimaa maakuntaan luovat kehittyvä, innovatiivinen ja vetovoimainen osaaminen sekä kilpailukykyinen, monipuolinen ja kansainvälinen elinkeino- ja yritystoiminta, vahvana veturina keskuskaupunki Kokkola, sen suurteollisuus sekä elinvoimainen maatalous.

Pitkäjänteinen työmme sekä alueella että valtiollisella tasolla pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi vaikeutuu. Näin ollen alueellinen saavutettavuus on monella lentokenttäseudulla suuri tulevaisuuskysymys. – Valtion tehtävänä on huolehtia siitä, että elinkeinoelämän toimintaedellytykset taataan koko Suomessa ja että kaikkien alueiden saavutettavuus turvataan, toteaa puheenjohtaja Hanhisalo.

Alueen pk-yritysten kv-toiminta että Kokkolan suurteollisuusalueen kehityksen turvaaminen on keskeisin elinkeinoja kehittävä kokonaisuus, erityisesti litiumin jatkojalostuksen kehittäminen sekä bio- ja kiertotalouden yritystoiminnan edistäminen.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät vaatii, että lentoliikenne Kruunupyyn lentoasemalle turvataan valtion toimin, koska lentoliikenteen jatkuminen ja alueen yhteydet kotimaahan ja ulkomaille ovat alueen elinkeinoelämän kannalta elintärkeitä.

Lisätietoja:

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät,

puheenjohtaja Kimmo Hanhisalo p. 040 550 0875

toimitusjohtaja Mervi Järkkälä p. 0500 561 45