Sulkemiskorvaus ja kustannustuen kuudes kierros ovat osa samaa pakettia. Niitä kuitenkin haetaan erikseen. Kuva: Getty Images
31.1.2022 klo 13:20
Uutinen

Yrittäjät vaatii lisäaikaa työmarkkinatuelle: ”Ministeriöllä oltava valmius nopeisiin toimiin”

Suomen Yrittäjät pitää yrittäjän työmarkkinatuen määräaikaisen säännöksen voimassaoloaikaa liian lyhyenä.

Kerroimme perjantaina, että yrittäjän työmarkkinatuen myöntämistä jatketaan tavallista kevyemmin ehdoin. Tasavallan presidentin vahvistama lakimuutos tulee voimaan tänään maanantaina.

Korona-aikana yrittäjät ovat voineet väliaikaisesti saada työmarkkinatukea, jos päätoiminen työskentely on päättynyt tai tulot ovat vähentyneet koronapandemian vuoksi.

– Pidämme erittäin perusteltuna, että yrittäjän oikeus korona-ajan työmarkkinatukeen säädetään uudelleen voimaan. Esittäessämme etuutta työ- ja elinkeinoministeriölle keväällä 2020 edellytimme sen voimassaoloa niin pitkään, kun pandemiasta seuraa haasteita ja rajoituksia merkittävälle joukolla yrityksiä ja yrittäjiä, Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén sanoo.

– Mielestämme lain olisi pitänyt tulla takautuvasti voimaan jo aiemmasta ajankohdasta lähtien. Merkittäviä, yrittäjien toimintaa haittaavia rajoituksia tuli voimaan eri alueilla jo ennen joulua 2021, hän muistuttaa.

”On täysin kohtuutonta, että yrittäjät joutuvat nyt elämään epävarmuudessa toimeentulonsa suhteen.”

Harri Hellstén

Väliaikaisen muutoksen perusteella työmarkkinatukea voidaan maksaa kuluvan vuoden tammikuun ja helmikuun ajalta. Muutos on voimassa helmikuun loppuun eli vielä kuukauden. 

– Määräaikaisen säännöksen voimassaoloaika on epävarmassa pandemiatilanteessa varsin lyhyt. Perustellumpaa olisi, että laki voisi jatkua huhtikuun 2022 loppuun saakka. Ministeriössä tulee olla valmius valmistella määräaikaisen sääntelyn jatko nopealla aikataululla, jos rajoitukset ja toiminnan haasteet edelleen jatkuvat helmikuun jälkeen. On täysin kohtuutonta, että yrittäjät joutuvat nyt elämään epävarmuudessa toimeentulonsa suhteen, kun toiminnan rajoitus maanantaille saattaa tulla edellisenä perjantaina, Hellstén jatkaa.

Ensimmäinen vastaava työttömyysturvalain väliaikainen muutos tuli voimaan 8.4.2020. Sen voimassaoloa jatkettiin useaan otteeseen koronaviruspandemian jatkuessa. Viimeisin väliaikainen muutos oli voimassa 30.11.2021 asti.

Yrittäjä, näin saat työmarkkinatukea

Työmarkkinatuen maksamiseksi yrittäjän on ilmoittauduttava työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään 15. helmikuuta. Edellytyksenä on lisäksi, että TE-toimisto antaa työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle yrittäjän oikeudesta työmarkkinatukeen. Tämän jälkeen yrittäjä voi hakea työmarkkinatukea Kelasta.

Väliaikaisen työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 103,92 euroa kuukaudessa jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti. Tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista.

Pauli Reinikainen