18.3.2020 klo 13:00
Uutinen

Yrittäjät vetoaa kuntiin yritysten maksukyvyn turvaamiseksi

Savon Yrittäjät vetoaa Pohjois-Savon kuntapäättäjiin ja virkahenkilöihin yritysten toimintakyvyn turvaamiseksi koronakriisin aikana.

– On erittäin tärkeää, että kunnat ja muu julkinen sektori suhtautuvat joustavasti mm. maksuaikoihin. Monella yrityksellä liiketoiminta on pysähtynyt kuin seinään ja vetoamme kuntia ottamaan tämän yrityksiä kohdanneen vakavan tilanteen huomioon. Kuntien ja paikallisten yrittäjäyhdistysten on nyt tiivistettävä yhteistyötään, korostaa Savon Yrittäjien asiakkuuspäällikkö Mia Simpanen.

Savon Yrittäjät ymmärtää, että Pohjois-Savon kunnatkin elävät poikkeustilassa. Yrityksillä ja kunnilla on vahva symbioosi, joten on jaksettava katsoa myös koronakriisin jälkeiseen aikaan. Nopeilla toimenpiteillä mahdollistetaan yritysten toiminnan jatkuminen paikkakunnilla myös kriisin jälkeen.

– Käytännön toimintana toivomme, että kunnat aikaistavat hankintoja ja laskujen suorituspäiviä mahdollisuuksien mukaan. Sen sijaan että sopimuksia tai sopimusehtoja purettaisiin tai peruttaisiin, yrittäjien ja kuntien kannattaa etsiä sopimusehtojen ja sopimusten kohtuullisuuteen tähtääviä ratkaisuja ja käyttää joustoja, vetoaa Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren.

– Savon Yrittäjien HankintaHelppi -palvelu toimii aktiivisesti koronakriisistä huolimatta. Nyt on hyvä aika miettiä myös innovatiivisia hankintaratkaisuja. Palvelustamme voi tiedustella mahdollisuutta pitää etäkoulutusta yrittäjille ja hankintayksiköille, kertoo Mia Simpanen, joka toimii myös HankintaHelpin projektipäällikkönä.

Suomen Yrittäjät, Kuntaliitto, SEKES (Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt) ja Suomen Uusyrityskeskukset ovat omalta osaltaan jo sopineet tiivistetystä yhteistyöstä ja lisäävät yrittäjille tarjottavaa neuvontaa sekä luovat yhteisiä toimintamalleja, jotta yrittäjät pääsevät koronakriisin yli.

Lisätietoja:
Savon Yrittäjät
toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren, p. 0400 404 346, paula.aikio-tallgren@yrittajat.fi
asiakkuuspäällikkö Mia Simpanen, p. 044 3680 505, mia.simpanen@yrittajat.fi
HankintaHelppi -palvelu: www.yrittajat.fi/hankintahelppi