10.8.2017 klo 08:02
Uutinen

Yrittäjät: VM:n budjettiesitys vailla kunnianhimoa

Valtiovarainministeriön talousarvioehdotus ei riitä parantamaan julkisen talouden tilannetta ja luomaan kestävää kasvua, Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen sanoo.

Suomen Yrittäjät ei ole tyytyväinen valtiovarainministeriön (VM) budjettiesitykseen.

– Talouskasvu kiihtyy, mikä on myönteistä. Siitä huolimatta julkisyhteisöjen velka on yhä kasvanut. Velkaa on jo noin 137 miljardia. VM:n budjettiehdotus ei muuta sitä tosiasiaa, että julkinen talous on alijäämäinen lähivuosina ja velkaantuminen jatkuu, Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen sanoo.

– Valtion takausvastuut hipovat myös jo 50 miljardia, Kuismanen muistuttaa.

Kasvu kasvattaa reaalituloja mutta samaan aikaan väestön ikääntyminen kasvattaa julkisia menoja.

– Nykyinen talouskasvu on suhdanneluonteista ja ohimenevää. Se ei perustu rakenteellisiin uudistuksiin, jotka lisäisivät talouden tuotantokapasiteettia tulevaisuudessa. VM:n ehdotus on vailla kunnianhimoa eikä sisällä uudistuksia, jotka merkittävästi muuttaisivat talouden rakenteita, Kuismanen sanoo.

– Hallituksen pitäisi leikata julkisia menoja rohkeammin ja vahvistaa työllisyyttä työmarkkinauudistuksilla. Työmarkkinoiden rakenteiden uudistaminen on tehokkain tapa mahdollistaa korkeampi talouskasvu tulevaisuudessa. Paras tie siihen on työllisyyden vahvistaminen, mikä vaatii työmarkkinauudistuksia. Hallituksen on tartuttava viimein niihin. Myös yritystuissa on perattavaa, Kuismanen sanoo.

VM:n ehdotus merkitsee, että hallituksen tavoitteista vain yksi toteutuu eli kokonaisveroaste ei näillä näkymin nouse. Jotta työn verotus ei kiristyisi, se edellyttää hallituksen budjettiriihestä uusia veropäätöksiä.

– Hallituksen lupaus siitä, että velkasuhde taittuu vuonna 2019, on kyseenalainen ja perustuu optimistiselle reaalitalouden kasvu-uralle, Kuismanen arvioi.

Hyvä, että Business Finlandin käynnistysvaihe saa tukea

Yrittäjät kiittää VM:n esitystä siitä, että Business Finlandin käynnistysvaiheeseen panostetaan.

– Tarvitsemme enemmän kansainvälisiä pk-yrityksiä. Business Finland tarvitsee resursseja, jotta tämä tavoite voisi toteutua, Kuismanen toteaa.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen, Suomen Yrittäjät, p. 040 504 1944, mikael.pentikainen@yrittajat.fi
pääekonomisti Mika Kuismanen, Suomen Yrittäjät, p. 0503560705, mika.kuismanen@yrittajat.fi

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, yli 105 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä puolet on yksinyrittäjiä ja puolet työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät noin 650 000 henkilöä. Työllistämisluku perustuu vuonna 2014 yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tehtyyn laskelmaan. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu lähes 400 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 64 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.