27.2.2023 klo 09:27
Uutinen

Yrittäjät: YEL-järjestelmää uudistettava – Tavoitteena lisää luottamusta ja vapautta 

Suomen Yrittäjät esittää laajempaa yrittäjän eläkelain kehittämistä. – Toivomme, että seuraava hallitus tarttuisi rohkeasti ja avoimesti tähän yrittäjille aivan keskeisen lainsäädännön koko-naisvaltaiseen uudistamiseen, sanoo johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä.

Suomen Yrittäjät esittää YEL-järjestelmän uudistamista. Tavoitteena tulisi Yrittäjien mukaan olla yrittäjän sosiaaliturvan ja YEL-järjestelmää kohtaan kokeman luottamuksen parantaminen sekä joustavuuden ja yrittäjän vapauden lisääminen. 

Yrittäjät julkisti maanantaina ohjelmansa yrittäjien sosiaaliturvan kehittämiseksi. 

Eduskunta teki viime syksynä täsmennyksiä yrittäjän eläkelakiin. Esityksessä korostettiin kokonaisharkintaa yel-työtulon määrittämisessä. 

Yrittäjän eläkelakiin tehdyt varsin maltilliset muutokset paransivat yrittäjien tilannetta aiempaan sääntelyyn nähden. 

– Yrittäjien esityksestä syksyllä eduskunta hyväksyi lausuman, jonka mukaan hallituksen tulee selvittää laajemmin yrittäjän eläkelain uudistamisen tarpeita. Seuraavan hallituksen on otettava tämä huomioon ja ryhdyttävä sen edellyttämiin toimiin, johtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo. 

– Yrittäjän eläkelain mukaisen pakollisen vakuuttamisen alaraja tulee nostaa nykyiseltä tasolta vähintään yrittäjän ansiosidonnaisen työttömyysturvan alarajalle. Vakuuttamisvelvollisuuden täyttymisen pitää perustua yrittäjän työpanoksen arviointiin, Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén jatkaa. 

Ansioturvaa yhtäaikaisesti yrittäjyydellä ja työntekijänä

Suomen Yrittäjien mukaan yrittäjän ja palkansaajan työssäoloehdot pitää yhdistää siten, että työnteon tavoista voi kerryttää yhdessä turvaa. 

– Nyt sosiaalivakuutuksemme tunnustaa laajasti lomittaisen yrittäjänä ja työntekijänä toimimisen ja mahdollistaa turvan kerryttämisen myös tällaisesta toiminnasta. Poikkeuksena on työttömyysturva, jossa yhtäaikaisella tai peräkkäisellä yrittäjänä ja työntekijänä työskentelyllä ei voi kerryttää yhteistä turvaa, sanoo Hellstén. 

Yksinyrittäjä puolustaa yhdistelmävakuutuksen käyttöönottoa: ”Jos työntekijä pakotetaan yrittäjäksi, sosiaaliturva voi olla heikoissa kantimissa” – Yrittajat.fi

Yrittäjät esittää myös, että työttömyysturvassa on siirryttävä yleiseen eli universaaliin turvaan ja yhden etuudenmaksajan malliin.  

– Oikeus ansioetuuteen pitää olla jokaisella vakuutetulla, ei ainoastaan kassan jäsenmaksua maksavilla henkilöillä. Tämä on suuri oikeudenmukaisuuskysymys, Makkula lisää.  

Yrittäjien esityksiä sosiaaliturvan uudistamiseksi

  1. Uudistetaan yrittäjien eläkelaki (YEL). 
  2. Yhdistetään yrittäjän ja palkansaajan työssäoloehdot siten, että työnteon tavoista voi kerryttää yhdessä turvaa. 
  3. Poistetaan yrittäjän palkkatulosta työnantajan sairausvakuutusmaksu. 
  4. Yhdenmukaistetaan yrittäjän perheenjäsenen työssäoloehto muiden työntekijöiden työssäoloehdon kanssa. 
  5. Asetetaan yrittäjän asumistuen perusteeksi todelliset tulot. 

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Toimitus
Toimitus