15.2.2017 klo 11:15
Uutinen

Yrittäjät: Yleissitovuus on perusoikeuksien vastainen

Työehtosopimus toimii, kun se joustaa, sanoo ravintola-alan yrittäjä Krista Teränne.

Suomen yleissitovuusjärjestelmä on ristiriidassa perusoikeuksien kanssa, jyrähtää Suomen Yrittäjät.

– Se rajoittaa perustuslain ja Suomea sitovien kansainvälisten sopimusten vastaisesti elinkeino- ja sopimusvapautta sekä loukkaa yhdistymisvapautta ja yrittäjien yhdenvertaisuutta, järjestö toteaa tiedotteessaan.

Yleissitovuusjärjestelmän ongelmana järjestö pitää sitä, että se asettaa velvollisuuksia osapuolille, jotka eivät ole olleet sopimusta sorvaamassa.

– Suomessa ei riitä, että työnantaja noudattaa työlainsäädäntöä. Sen on noudatettava muiden neuvottelemaa työehtosopimusta, johon se ei ole vapaaehtoisesti sitoutunut ja jonka sisältöön se ei ole voinut vaikuttaa, sanoo yrittäjäjärjestön työmarkkinajohtaja Janne Makkula.

Järjestö: Yleissitoviksi vain minimipalkat

Järjestäytymättömät työnantajayritykset joutuvat paitsi täyttämään työehtosopimuksen velvoitteet, mutta ne eivät voi hyödyntää sen mahdollistamia joustoja.

– Yrittäjän yhdenvertaisuutta loukataan siksi, että hän on käyttänyt Suomen perustuslain mukaista perusoikeuttaan olla kuulumatta yhdistykseen, Makkula sanoo.

Suomen Yrittäjien mukaan Suomen yleissitovuusjärjestelmä on uudistettava niin, että sen piiriin kuuluu vain palkan vähimmäisehdot.

– Minimipalkat on parempi määritellä alakohtaisesti työehtosopimuksin kuin lainsäädännöllä, koska on perusteltua, että eri aloilla on erilaiset minimipalkat, sanoo järjestön toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Yrittäjä: Joskus on töitä 5 tuntia, joskus 12 tuntia

Espoolaisen pitopalvelun Aromikekkerit Ky:n yrittäjä Krista Teränne pitää yleissitovaa työehtosopimusta hyvänä, kun se joustaa.

Yrityksen kolme vakituista työntekijää kuuluu Palvelualojen ammattiliitto PAMiin.

– Työntekijät joustavat paljon, sillä työ on sesonkiluonteista. Väillä on viiden tunnin ja välillä 12 tunnin työpäiviä, Teränne kertoo Yrittäjäsanomille.

– Meillä on tasoittumisjärjestelmä, mikä tarkoittaa, että kolmen kuukauden jaksolla työn määrä voi vaihdella, mutta maksan täyden palkan, ja jos tunnit jäävät vähäisiksi, työntekijät ottavat erotuksen kiinni.

Ilman luottamusmiestä ei juuri sovita

Vantaalaisessa Takuusähkö Oy:ssä tilanne on toinen. Yrityksessä ei toimitusjohtaja Tommi Valtosen mukaan voi neuvotella juuri mistään.

– Kun meillä ei ole luottamusmiestä, emme voi sopia kuin enintään kaksi viikkoa kestävän lomautuksen keskeytyksestä, jos kyseessä on tilapäinen ammatillinen jatko- tai täydennyskoulutus, Valtonen kertoo Kauppalehdelle.

Takuusähkössä on töissä 16–17 miestä, joista osa on ollut talossa jo 20 vuotta. Valtonen vakuuttaa, että vaikeistakin asioista voisi sopia, mutta siihen ei ole oikeutta.

– Pari vuotta sitten yksi työntekijämme ehdotti, että hän olisi voinut tehdä syksyllä vähän pitempää päivää, jotta voisi sitten talvella lomailla kauemmin. Jouduin kuitenkin sanomaan kaverille, että en uskalla lähteä tähän, sillä jos joku riitauttaisi järjestelymme, joutuisin maksamaan ylitunneista täydet ylityökorvaukset.

Yrittäjäsanomat

toimitus@yrittajat.fi