30.6.2021 klo 11:00
Uutinen

Yrittäjätarinoita Espoosta: Kamon: teemme tuotteestasi tähden!

Kati Harki ja Monica Jalonen perustivat Kamon Oy:n yli viisi vuotta sitten. Mitä on hyvä ottaa huomioon kun siirtyy suuresta organisaatiosta yrittäjäksi ja mitä ominaisuuksia yrittämisessä tarvitaan?

Alla Kati ja Monica kertovat kokemuksia omasta yrittäjyydestään ja antavat vinkkejä muille yrittäjille ja yrittäjiksi ryhtymistä miettiville. Sekä siitä, miten he auttavat yrityksiä menestymään.

Hyppy isosta organisaatiosta yrittäjiksi

Kati ja Monica työskentelivät saman ison yrityksen palveluksessa. Kummallakin on pitkä kokemus markkinoinnista, myynnistä ja tuotteistamisesta eri aloilta. Samassa organisaatiossa näkee toisen tavan työskennellä, ja Kati ja Monica uskoivat, että heidän tapansa sopisivat yhteen.

He suunnittelivat töiden ohessa oman yrityksen toimintaa noin vuoden ajan kunnes viisi vuotta sitten molemmat jättivät palkkatyönsä ja ryhtyivät yrittäjiksi.

Käynnistä liiketoiminta aktiivisesti myymällä

Miten myynnin ja markkinoinnin asiantuntijat itse käynnistivät yritystoiminnan? Monican mukaan he aloittivat kontaktoimalla tehokkaasti omia verkostojaan eli ottivat yhteyttä yritysmaailmassa toimiviin tuttaviinsa ja kertoivat yrityksensä palveluista. Monica toteaa, että kannattaakin olla aktiivinen, sillä ihmiset ovat yleensä hyvin valmiita auttamaan vaikkapa kertomalla omille kontakteilleen uudesta yrityksestä ja sen palveluista. Nyt viiden vuoden jälkeen asiakkaat ovat jo usein yhteydessä Kamoniin, mutta Katin mukaan myyntityötä on silti tärkeä tehdä jatkuvasti.

Yrittäjät ovat kokeneet merkittävänä etuna sen, että heitä on kaksi. Tällöin on helposti saatavilla yrityksen liiketoiminnan kehittämiseen tarvittavaa sparrausta ja asiantuntija, jonka kanssa voi arvioida uusia businessideoita, niin oman yrityksen kuin asiakasprojektien osalta.

Valmistaudu yrittäjyyteen huolella

Katin ja Monican mukaan uuden yrittäjän on hyvä keskustella suunnitelmistaan asiantuntijan kanssa. Uusyrityskeskus, YritysEspoo, tarjoaa tietoa siitä, mitä yrittäjyys konkreettisesti vaatii ja auttaa käytännön asioissa. Myös Kamon Oy toimii YritysEspoon verkostossa ja StarttiPlus-palvelun myynti- ja markkinointiosaajana. Monican mukaan uuden yrittäjän on hyvä panostaa varsinkin myyntityöhön. Monet ovat asiantuntijoita omalla alallaan, mutta myyminen saattaa tuntua vieraalta. Ilman myyntityötä yrittäjän on kuitenkin hankala menestyä.

Kamon tekee tuotteista tähtiä

Monican mukaan tuotteistaminen on edelleen yksi suomalaisyritysten akilleenkantapäistä. Koronan jälkeisessä maailmassa onnistunut tuotteistaminen on yrityksille entistäkin tärkeämpi menestystekijä. Kilpailu kovenee ja toisaalta korona on avannut aivan uusia mahdollisuuksia. Kuluttajaa ja heidän muuttuneita tottumuksiaan ymmärtävät ja mahdollisuuksiin ketterästi tarttuvat yritykset pärjäävät.

Kamon on kehittänyt tuotteistamisessa auttamaan Kamon Kuluttajaraadin, joka koostuu tavallisista suomalaisista kuluttajista. Kuluttajaraadissa Kamon toteuttaa monipuolisesti kyselyitä ja muita kuluttajatutkimuksia, joiden avulla kuluttajien ääni saadaan kuuluviin asiakkaiden tuotteistamis-, konseptointi- ja markkinointiprojekteissa.

Katin ja Monican mukaan Kamonin toiminnan pohjana ja tärkeimpänä arvona on asiakastyytyväisyys. Se on Kamonille kunnia-asia, sillä tyytyväinen asiakas tulee takaisin ja kertoo myös eteenpäin hyvistä kokemuksistaan.

Yritystoimintaa kannattaa kehittää myös pandemian aikana

Katin ja Monican mukaan Kamon on melkoisen erilainen yritys kuin viisi vuotta sitten. Vaikka iso osa liiketoiminnasta keskittyy edelleen asiakkaiden auttamiseen tuotteistamisessa ja markkinoinnissa, vuodet yrittäjinä sekä osaltaan myös koronan aiheuttama poikkeusaika ovat kannustanut vahvistamaan mm. yrityksen verkkoliiketoimintaa. Esimerkkinä tästä on viime syksynä lanseerattu Digimarkkinoinnin verkkokurssi sekä juuri myyntiin tullut Kamon Kuluttajaraadin tutkimusraportti koronan vaikutuksista suomalaisten tottumuksiin ja ajanviettotapoihin.

Entä Kamonin oma myynti ja markkinointi? Tässäkin Kati ja Monica painottavat aktiivisuuden merkitystä. Verkostojen luominen, alan tapahtumissa vierailu, ihmisten tapaaminen, muiden yrittäjien kanssa sparrailu ja sosiaalinen myynti esim. LinkedInissä ovat Kamonin myynnin ja markkinoinnin kulmakiviä. Viimeisten kuukausien aikana tapahtumat ja tapaamiset on luonnollisesti toteutettu verkon välityksellä, mutta Kamonin yrittäjät odottavat innolla sitä, että uusia ja nykyisiä asiakkaita pääsee tapaamaan ihan kasvotusten.

Mitä tulevaisuus tuo tullessaan?

Kati ja Monica katsovat Kamonin tulevaisuuteen luottavaisina. He kokevat tehneensä täysin oikean ratkaisun reilut viisi vuotta sitten. Yleinen tulevaisuuden näkymä on muutenkin hyvä talouden elpyessä ja pandemian vähitellen väistyessä.

Kasvavan yrityksen toiminnan ei tule koskaan polkea paikallaan. Kamon kehittää jatkuvasti omia palveluitaan ja tuotteitaan, joista Monica mainitsee kansainvälisille markkinoille kehitettävän kuluttajatutkimustyökalun. Suunnitelmissa siintää Saksan suuri markkina, jossa Kamon haluaa auttaa suomalaisyrityksiä aloittamaan ja laajentamaan vientitoimintaansa.

www.kamon.fi

Teksti: Marianne Sundblad

Kuva: Kati ja Monica, kuvaaja Nelli Kivinen/Nelli Kuvaa!