26.5.2021 klo 12:00
Uutinen

Yrittäjätarinoita Espoosta: Solu Digital on tarjonnut yrityksille tiedolla johtamisen työkaluja jo 10 vuotta

Kymmenen vuotta ei ehkä ole pitkä aika, mutta kun mietitään tietotekniikan kehitystä, kymmenessä vuodessa ehtii tapahtua paljon. Pilvipalveluiden sanotaan mullistaneen tietotekniikan, mutta mitä pilvipalvelut oikeastaan ovat?

Yhden määritelmän mukaan: ”Pilvipalvelu ja pilviteknologia tarkoittavat verkon yli tarjottavia tietojenkäsittely- ja laskentapalveluita. Kun sovellus, tiedosto tai data on pilvessä se ei sijaitse omalla koneellasi, organisaatiosi palvelimilla vaan palveluntarjoajan palvelimilla.”

Perustetaanko yritys?

Jari Kyläjärvi ja Marko Koskela tutustuivat toisiinsa, kun he työskentelivät saman IT-yrityksen johtoryhmässä viitisen vuotta. Jari oli kuitenkin jo pitemmän aikaa miettinyt oman yrityksen perustamista, ja vuoden 2011 alussa hän soitti Markolle ja kysyi: ”Perustetaanko yritys?” Marko oli miettinyt aivan samaa, ja mukaan pyydettiin myös kaksi muuta IT-alan asiantuntijaa: Jere Palanne ja Henry Scheinin. He olivat aiemminkin työskennelleet yhdessä ja hakivat kummatkin tuolloin töitä. Myös Jere ja Henry ovat yhtiön perustajaosakkaita.

Konsultointia ja kasvua

Solu Digital Oy perustettiin tammikuussa 2011, ja ensimmäinen työntekijä palkattiin samana keväänä. Tällä hetkellä yritys työllistää kymmenkunta henkilöä. Markon mukaan IT-alaa vaivaa jatkuva pula hyvistä työntekijöistä, ja siksi Solu Digital on vuosien varrella koulutuksen kautta hankkinut osaajia. Yrityksen päätoimipaikka on Otaniemessä, mutta myös Turussa on yksikkö.

Yrityksen asiakkaat ovat pääasiassa muita yrityksiä, mutta asiakkaita on myös valtionhallinnossa ja kuntasektorilla. Tyypillinen yritysasiakas työllistää 200–2 000 henkeä, ja toimialoista Jari mainitsee rakennusalan. Asiakkaita on tällä hetkellä yli 100.

Solu Digitalin palvelut

Yritys auttaa asiakkaitaan tiedolla johtamisessa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Solu Digital auttaa asiakkaitaan tietojärjestelmien käyttöönotossa, räätälöinnissä ja käytössä. Sen palveluvalikoimaan kuuluu Microsoft-teknologiaan pohjautuvia ratkaisuja ja palveluita, jotka voivat olla esimerkiksi projektin- tai asiakkuuksienhallinnan sovelluksia tai liittyä sisäiseen viestintään. Pilvipalvelut ovat madaltaneet uusien ohjelmistojen käyttöönoton kynnystä selvästi.

Tulevaisuus kovassa kilpailussa

Solu Digitalin toimialalla kilpailu on erittäin kovaa. Vaikka tyytyväisten asiakkaiden suositukset ovat tärkeitä uusasiakashankinnassa, yritys on koko olemassaoloaikansa markkinoinut palveluitaan aggressiivisesti. Joka viikko tavataan lukuisia uusia, potentiaalisia asiakkaita. Tärkeitä markkinointikanavia ovat lisäksi verkkosivut, LinkedIn ja jossain määrin myös Facebook.

Solu Digital on toiminut 10 vuotta Suomessa, mutta nyt yrityksen on tarkoitus ottaa loikka lahden yli ja ryhtyä myymään omaa Solu 365 -ohjelmistotuotettaan myös Ruotsissa. Tähän saakka Solu Digital on ollut lähinnä konsultti- ja palveluyritys, mutta nyt ohjelmistokehitys on tullut yhä vahvemmin mukaan kuvaan.

Korona on muuttanut yritysten toimintatapoja

Korona-aika ei ole vaikuttanut IT-alaan yhtä kielteisesti kuin moneen muuhun toimialaan. Jarin ja Markon mukaan IT-firmoilla menee tällä hetkellä keskimäärin hyvin, varsinkin pilvipalveluyrityksillä. Ennen koronakriisiä vain hyvin harvat yritykset pystyivät todelliseen etätoimintaan, vaan toiminta oli enemmän tai vähemmän paikkaan sidottua, vaikka osa työntekijöistä olisikin ollut etätöissä. Kuluneen vuoden aikana yrityksissä on kehitetty erilaisia työkaluja ja toimintamalleja mahdollistamaan etätoimintaa, mikä on työllistänyt IT-alan toimijoita. Nämä toimintamallit jäävät varmasti osittain elämään myös, kun olemme palanneet normaalimpaan maailmaan.

Teksti: Marianne Sundblad
Kuva: Solu Digital