17.1.2019 klo 06:24
Uutinen

Yrittäjäyhdistyksen hallitukseen kannattaa kuulua – Tarjolla vaikuttamista, verkostoitumista ja verraton näköalapaikka!

Lapin Yrittäjien paikallisyhdistysten hallitusten jäsenet korostavat hallitustyössään enemmän muun muassa vaikuttamis- ja verkostoitumismahdollisuuksiaan kuin osallistumisen vaatimaa panostustaan. Myös halu kantaa kortensa kekoon yhteisen edunvalvonnan hyväksi motivoi.

Maria Keskimaunu / Pitopalvelu Roosamaria Oy, Tornion Yrittäjien hallituksen jäsen: ”Hallitus tarjoaa näköalapaikan”
Pitopalvelu Roosamarian yrittäjä Maria Keskimaunu haluaa olla edistämässä yrittäjien näkökantojen näkyvyyttä oman paikkakuntansa päätöksenteossa.

Pitopalvelu Roosamarian perustaja ja yrittäjä Maria Keskimaunu (56) on toiminut jo kahdeksan vuotta paikallisyhdistyksensä hallituksessa, joista viisi vuotta puheenjohtajana ja kolme jäsenenä. Yhdistyksen jäsenenä hän on ollut yrittäjäuransa alusta lähtien, 22 vuotta.

– Lähdin hallitukseen, kun minua kysyttiin siihen. Paikallisyhdistyksen toiminta ja ylipäänsä pienyrittäjien asema sekä toimintaedellytykset kotikaupungissa kiinnostavat. Hallituksen jäsenyys tarjoaa yrittäjälle hyvän näköalapaikan oman paikkakunnan yritysympäristöön sekä muun muassa koulutusta ja verkostoitumismahdollisuuksia, Maria Keskimaunu perustelee hallitusuraansa.

Yrittäjä itse puolestaan hallituksen jäsenenä haluaa olla edistämässä yrittäjyyden ja yrittäjien näkökantojen näkyvyyttä ja omalla paikkakunnallaan ja sen päätöksenteossa. Päättyvän toimintavuoden tärkeimmiksi toiminnoiksi hän nostaa yrittäjille järjestetyt lakimuutoskoulutukset tietosuojaan, palkkatietoihin ja verotukseen liittyen.

Valveutuneisuutta löytyy, mutta ajasta on puutetta

Keskimaunun mukaan heidän yhdistykseen on matala kynnys. Halu lähteä mukaan hallituksen toimintaan periaatteessa riittää.

– Kaikki hallitustyöskentelystä kiinnostuneet yrittäjät ovat tervetulleita mukaan, yrittäjäporukasta löytyy kyllä valveutuneisuutta. Periaatteessa hallitus vie jäseniltään vain pienen siivun vapaa-ajasta, sillä kokouksia on kymmenen kertaa vuodessa. Tosin ajankäyttöön vaikuttaa se, kuinka aktiivisesti pyrkii toimimaan. Itse olen alalla, jossa voi olla vaikea irrottautua töistä. Vaihdoinkin puheenjohtajuuteni rivijäsenyyteen, koska en kokenut ehtiväni panostamaan tarpeeksi puheenjohtajan tehtävään.

Pitopalveluyrittäjä on huomannut talkoohengen hieman hiipuneen; hallituksen kokoon saaminen on aiempaa vaikeampaa. Hänen mukaan toimiva hallitus ja erityisesti aktiivinen puheenjohtaja ovat erittäin tärkeitä paikallisyhdistykselle.

Tornion Yrittäjien toimintaa Keskimaunu luonnehtii kaikkiaan aika aktiiviseksi. Paikallisyhdistys pitää taajaan yhteyttä kaupungin elinkeinotoimeen, järjestää yrittäjille muun muassa aamukahvitilaisuuksia ja muita tapaamisia sekä koulutuksia. Toiminnan erityispiirteenä on yhteistyö Haaparannan yrittäjien kanssa.

Marko Rytkönen/MR-Pumppaus Oy, Kemin Yrittäjien hallituksen jäsen: ”Haluan vaikuttaa ja verkostoitua”
MR-Pumppauksen yrittäjä Marko Rytkönen kokee vaikuttamis-, verkostoitumis- ja tiedonsaantimahdollisuuksiensa parantuneen hallituksen jäsenyytensä ansiosta.

Betonin pumppaukseen ja kuljetukseen erikoistuneen MR-Pumppauksen yrittäjä Marko Rytkösellä (46) on takanaan kaksivuotiskausi paikallisyhdistyksensä hallituksessa ja aluillaan toinen samanlainen rupeama.

– Halusin hallitukseen pystyäkseni vaikuttamaan paikallisiin yritystoimintaa koskeviin asioihin. Siihen tarjoutuukin hyvä tilaisuus, koska meillä on suora yhteys kaupungin elinkeinotoimeen, elinkeinopäällikkö osallistuu kokouksiimme. Kysymys on eräänlaisesta edunvalvonnasta; jäsenten pitää saada vastinetta jäsenmaksuilleen, joten hallituspaikat täytyy lunastaa yrittäjien hyväksi tehtävällä työllä, Marko Rytkönen pohtii.

Samalla kun hallituksen jäsenet edistävät koko jäsenkenttänsä asiaa, heille itselle tarjoutuu muun muassa erittäin hyvät mahdollisuudet hyödylliseen verkostoitumiseen.

– Koen, että hallituksen jäsenyys edistää verkostoitumismahdollisuuksiani ja tiedonsaantiani. On mielenkiintoista tutustua erilaisiin yrityksiin ja yrittäjiin.

Pitää olla tosissaan

Rytkönen on sitä mieltä, että luottamustoimen ottaessaan pitää olla tosissaan. Hän kertoo itse pyrkivänsä osallistumaan aina kokouksiin sekä muihin yhteisiin ponnistuksiin, kuten tapahtumajärjestelyihin ja sponsoreiden hankintaan.

– Pidän hallituksen jäsenyyttä mahdollisuutena, en rasitteena.

Moni muukin kemiläinen yrittäjä ajattelee samoin, sillä Rytkösen mukaan heillä hallitus saadaan muodostettua helposti. Hän kiittelee puheenjohtajan ja koko hallituksen aktiivisuutta, mikä onkin edellytyksenä vireälle toiminnalle.

– Mielestäni yhdistyksemme toimii kiitettävästi. Järjestämme vuosittain useita tilaisuuksia ja pyrimme niissä monipuolisuuteen, jotta jokaiselle olisi tarjolla jotakin mielenkiintoista. Järjestimme viime vuonna koulutustilaisuuksia liittyen hyvinvointiin, edunvalvontaan ja testamenttiin sekä eläkeasioihin. Irti arjesta –teemalla kävimme jääkiekkopelissä Oulussa, minkä yhteydessä oli tilaisuus vapaamuotoiseen seurusteluun. Meri-Lapin alueen yhdistysten yhteinen vuosijuhla oli myös merkittävä tapahtuma.

Jonkinlaisena huolenaiheena Rytkönen mainitsee yhdistyksen sähköpostitse lähettämien tiedotteiden suhteellisen passiivisen vastaanoton jäsenistössä. Seurannan mukaan viesteistä avataan vain reilut 40 prosenttia. Valtakunnallisesti luku on vielä pienempi.

– Viestejä ei lähetetä turhaan, niillä pyritään lisäämään kiinnostusta yhteiseen toimintaamme, Marko Rytkönen toteaa.

Kari Lohiniva/K-Supermarket Ivalo, Inarin Yrittäjien hallituksen pj.: ”Nyt on aika antaa oma panos”
K-Supermarket Ivalon kauppias Kari Lohiniva lähti mukaan hallitukseen muun muassa velvollisuudentunnosta ja edistääkseen omaa verkostoitumistaan.

Ivalolainen K-kauppias Kari Lohiniva (56) on Inarin Yrittäjien on tuore hallituksen puheenjohtaja, nuijan haltijana hän on ollut vasta vuoden alusta.

Torniolaislähtöisellä Lohinivalla on noin 30 vuoden yrittäjäkokemus. Ollessaan Limingassa kauppiaana hän toimi paikallisen yrittäjäyhdistyksen hallituksessa, mutta Ivaloon siirryttyään mies tyytyi yrittäjäyhdistyksessä vain rivijäsenyyteen ennen nykyistä puheenjohtajan pestiään.

– Kauppa on ollut niin työllistävä, että jouduin aiempina vuosina karsimaan sivuroolit minimiin. Kun sain sitten kaupan laajennuksen supermarketiksi ajettua sisään ja useat hallituksen jäsenet kyselivät mukaan hallitukseen, ajattelin, että nyt voin palata kuvioihin. Koen, että minun on aika antaa oma panokseni paikallisyhdistykselle, toiminhan muutenkin aika näkyvällä paikalla yrittäjänä, Kari Lohiniva toteaa.

Paitsi tietynlaisesta velvollisuudentunnosta, Lohiniva lähti mukaan hallitukseen edistääkseen vuorovaikutusta muiden yrittäjien kanssa, mikä puolestaan voi hänen mukaan poikia yhteistyötä bisneksessäkin. Yrittäjä haluaa karttaa neljän seinän sisällä pyörimisen aiheuttamaa sokeutumista yritysympäristönsä suhteen.

Taakkaa tasataan tehtäviä jakamalla

Lohiniva on ”budjetoinut” panostaan hallitustyöskentelylle eikä pelkää sen vaateita.

– Kun lupautuu tällaiseen tehtävään, pitää olla tosissaan mukana eikä vain siksi, että kun on pyydetty. Inarin Yrittäjillä on alkamassa 70-vuotisjuhlavuosi, joka osaltaan vain lisäsi mielenkiintoani lähteä hallitukseen. Tulossa on vilkas toimintavuosi, mutta tehtäviä jaetaan eri ryhmille.

Yhdeksi keskeisistä päämääristään yhdistysaktiivina Lohiniva on nostanut nuoriin panostamisen, mikä on jatkoa yhdistyksen jo viime vuonna korostuneelle roolille paikallisen yrittäjyyskasvatustyön uudistamisessa.

– Tulen puheenjohtajana painottamaan erityisesti näkyvyyttä nuorten suuntaan. Erityisesti oppisopimusrekrytointien edistäminen on lähellä sydäntäni. Olen kouluttanut kaksi henkilöä ja kouluttautunut itsekin alalle sitä kautta.

Inarin Yrittäjien pitkäaikaisen viestintävastaavan, Miia Kärnän, mukaan toiminta on ollut viime vuosina sangen aktiivista. Esimerkiksi viimeisimmässä vuosikokouksessa oli runsas osanotto ja hallitukseenkin oli enemmän halukkaita kuin on paikkoja. Vaikka paikkamäärää lisättiin kolmanneksella kuudesta kahdeksaan, kaikki halukkaat eivät mahtuneet mukaan.

– Yhdistyksen puoleensavetävyyden lisääntyminen on meille työvoitto; aktiivinen toiminta vetää puoleensa aktiivisia yrittäjiä. Vireä hallitus on tietysti kaiken toiminnan lähtökohta, Kärnä toteaa.

Saija Rantakokko/Immelkartano Oy, Kittilän Yrittäjien hallituksen jäsen: ”Vaikuttamismahdollisuudet ja kontaktit yrittäjäkollegoihin kiinnostavat”

Immelkartanon yrittäjä Saija Rantakokon mukaan hallitustyöskentely kehittää ajattelemaan omaa toimialaa laajemmasta perspektiivistä.

Matkailu- ja koneurakointialan yritystoimintaa Levillä miehensä Esko Takkusen (50) kanssa harjoittava Saija Rantakokko (48) on aloittelemassa toista hallituskauttaan.

– Lähdin mukaan hallitukseen, kun pyydettiin, mutta ei minua tarvinnut taivutella. Olen kiinnostunut hallituspaikan myötä tarjoutuvista vaikuttamismahdollisuuksista sekä paikallisesti että Lapin Yrittäjien kannanottopyyntöjen kautta valtakunnallisesti, Saija Rantakokko kertoo.

Jo jonkin verran vaikuttamiskokemusta hankkineena Rantakokko on tyytyväinen hallituksen ponnistelujen tuloksiin.

– Odotuksemme ovat toteutuneet ihan kohtuullisesti valmisteilla olevien asioiden suhteen. Joskus meitä pyydetään ottamaan kantaa, mutta oma aktiivisuus on tärkeää – yrittäjien pitää olla hereillä.

Vaikuttamisen ohella Rantakokkoa kiinnostaa hallituksen jäsenyyden tarjoamat tilaisuudet tutustua ja pitää kontakteja eri alojen yrittäjäkollegoihin sekä hankkia uusia yrittäjäkavereita ja yhteistyökumppaneita.

– Yrittäjien kesken on vilkasta kanssakäymistä, joka madaltaa kynnystä esimerkiksi keskinäiseen vertaistukeen. Se on usein tärkeää pienissäkin arkisissa asioissa tai tarvittaessa toisen yrittäjän kokemuksia vaikkapa jostain viranomaisprosessista.

Hallitustyöskentely laajentaa perspektiiviä

Rantakokko ei koe hallitustyöskentelyn vaativan kohtuuttomasti aikaa eikä muitakaan resursseja.

– Ehkä hallitustyön tärkein vaatimus on kyky ajatella laajemmin kuin vain oman toimialan näkökulmasta, tarvitaan kokonaisnäkemystä yritysympäristöstä ja siihen vaikuttavista asioista.

Kittilän Yrittäjien hallitukseen ei ole Rantakokon mukaan tunkua. Syyksi hän arvelee ajan puutteen tai pelon siitä, mikä on yrittäjän mukaan kuitenkin turhaa.

– Aktiivinen hallitus ja etenkin siinä primus motorina toimiva aktiivinen puheenjohtaja ovat erittäin tärkeitä asioiden eteenpäin saamiseksi, eihän muuten synny toimintaa.

Rantakokko luonnehtii Kittilän Yrittäjien toimintaa kohtuullisen aktiiviseksi. Yhdistys muun muassa jatkaa tänä vuonna kunnan elinkeinoyhdistyksen kanssa pari vuotta sitten käynnistynyttä tutustumisvierailujen järjestämistä alueen yrityksiin. Rantakokko pitää vierailuja tärkeänä toimintamuotona varsinkin koska Kittilässä on suuri yritystiheys.