Pudasjärven Kehityksen Auvo Turpeinen ja yrittäjien hallituksen jäsen Markku Knuuttila ojensivat kukkakimpun uudelle jäsenelle Joni Manniselle sekä merkkipäivän johdosta Mikko Hallikaiselle ja Sampo Puuruselle.
19.6.2024 klo 13:58
Uutinen

Yrittäjien aamukahveet Kontiotuotteella Rakentamisen taantuma taittunee ensi vuonna

Yrittäjien aamukahveilla 29.5. Kontiotuotteella oli teemana rakentaminen. Kontiotuotteentoimintaa esittelivät liiketoimintajohtaja Jorma Kariluoma, projektivastaava Jari Kumpula,arkkitehti Jari Maukonen ja rakentamispäällikkö Tomi-Olli Tolonen. Heidän mukaansa Kontio on säilyttänyt suhteellisesti markkinaosuutensa, vaikka rakennusala on edelleentaantumassa ja rakentamisen määrät alhaisella tasolla. Näin kaupankäynti japäätöksenteko on tällä hetkellä nihkeää. Taantuman odotetaan päättyvän ensi vuonna.Kontiolla luotetaan muuttovalmiiden hirsitalojen tuovan suuren kasvupotentiaalin.

Rakentamisessa talkootyön osuus on vähentynyt ja monet talojen tilaajilla ei ole mahdollisuutta osallistua itse rakentamiseen. Muuttovalmiin hirsikodin tilaaminen onnistuu turvallisesti yhdellä sopimuksella. Rakentamisaika talotoimituksessa on noin seitsemän kuukautta. Tämän mahdollistaa pitkäaikaisten tuotteiden toimittajien ja noin 60 sopimusurakoitsijoiden verkosto; mukana myös runsaasti pudasjärveläisiä toimijoita. Rakentamistapa on sama kesällä ja talvella. Kontion puolelta huolehditaan laadunvarmistusmittaukset, dokumenttipankki asiakkaalle ja urakoitsijoille, käyttöopastusja luovutus sekä takuut ja vastuut.

Asiakkaiden tehtäviä ovat mm. rakennuslupien hakeminen, maa- ja pohjarakentaminen,ulkomaalaukset ja piharakentaminen. Näihin kaikkiin löytyy ohjeet asiakkaan käsikirjassa.

Kontiotuote Oy:n liiketoimintajohtaja Jorma Kariluoma ja rakentamispäällikkö Tomi-Olli Tolonen kertomassa tehtaan ajankohtaisia kuulumisia. Edessä Keijo Kaukko ja Work&Stay -hanketta esitelleet Tiina Kuopus ja Aili Jussila.

Nivankankaalla reilun kokoisia tontteja

Kontion edustajilla oli myös kerrottavaa, miten edistetään kaupungin rakenteilla olevanNivankankaan kaava-alueen rakentamista. Kontiotuotteella kerrottiin olevan mielenkiintoamyydä hirsitaloja myös Pudasjärvelle. Tehdasta lähellä sijaitsevalle Nivankankaan suurilleja pienemmille tonteille oli näytettävänä jo valmiita luonnoksia taloista ja lisärakennuksista.”Suurille tonteille isotkin talot asettuvat väljästi”.

Keskustelussa nostettiin esille myös alle 30 neliömetrien piharakennukset, jotka uudenrakentamislain myötä todennäköisesti eivät enää tarvitse rakennuslupaa. ”Hereillä ollaantässäkin asiassa”, kerrottiin Kontiolta.

Arkkitehtiyrittäjä Asko Lax kertoi neuvottelujen olevan meneillään hirsitalojentoimittamisesta Intiaan. ”Tässäkin Kontiolta olivat omat ehdotukset olemassa”.

Kaupunginjohtaja Tomi Timonen ja Pudasjärven Kehityksen toimitusjohtaja Riikka Tuomivaara kertoivat Nivankankaan tonteille olevan kiinnostusta ja markkinoinnin olevankäynnissä. ”Toivotaan, että saataisiin jollekin tontille varaus, jonka jälkeen lisäkaupatkinolisivat helpompia”.

Työllistämisen edistämistä

Pudasjärven kaupungin työllisyyspalvelujen Work&Stay kokonainen elämä Koillismaalla–hankkeen tukea työllistymiseen -palveluja esittelivät projektipäällikkö Aili Jussila jatyöelämäntulkki Tiina Kuopus.

-Työelämätulkki toimii työnhakijan tukena ja rakentaa polkua työelämään. Tulkin kanssa
yhdessä voidaan suunnitella ja etsiä sopivia koulutuksia ammattitutkinnoista lyhytaikaisiin
korttikouluksiin, tehdä työhakemuksia ja vaikka harjoitella työhaastatteluita varten.
Työelämätulkki jatkaa tukena myös työpaikalle, ollen tuki työntekijälle sekä työnantajalle.
Työnantajat, yhdistystoimijat ja koulutusorganisaatiot ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita,
kertoivat Jussila ja Kuopus.

Pudasjärven yrittäjien puheenjohtaja Heimo Turunen kertoi, että yrittäjien aamukahveja on
järjestetty tänä vuonna joka kuukausi ja käytäntöä on tarkoitus jatkaa kesän jälkeen. Myös
Senioriyrittäjät ovat kokoontuneet noin kerran kuukaudessa vielä erikseen. Hän antoi myös
tilannekatsauksen markkinoista 5.-6.7. ja kertoi myyjiä ilmoittautuneen lähes 60, mutta
lisää mahtuu vielä.

Aamukahveilla muistettiin 60-vuotismerkkipäivän johdosta Sampo Puurusta, yritys Kuljetus
Sampo Puurunen Oy, 50 v merkkipäivän johdosta Mikko Hallikaista, yritys MTH-Kuljetus
Oy sekä äskettäin yrittäjien jäseneksi liittymisen johdosta Joni Mannista, yritys Taksi J.
Manninen.

Yrittäjien aamukahveille Kontiotuotteella osallistui kolmisenkymmentä henkilöä.

Heimo Turunen