10.6.2020 klo 08:53
Uutinen

Yrittäjien mielipide: Inkoo, Kerava, Myrskylä ja Mäntsälä erottuvat kunnista positiivisesti Uudellamaalla

Suomen Yrittäjien tuoreesta Kuntabarometri-kyselystä selviävät yrittäjien mielestä parhaat kunnat yrittää Suomessa. Kunnan päätöksenteon yrityslähtöisyys on yrittäjille elinkeinopolitiikassa ylivoimaisesti tärkeintä.

Uudenmaan menestyjät Suomen Yrittäjien Kuntabarometrissä 2020 ovat Inkoo, Kerava ja Mäntsälä ja Myrskylä. Valtakunnallisesti alle 10 000 asukasta sarjassa Inkoo sijoittuu sijalle 5 ja Kerava sijalle 4 sarjassa 10 000 – 50 000 asukasta.

Valtakunnallisesti suurten, yli 50 000 asukkaan kuntien ykkönen on Seinäjoki Etelä-Pohjanmaalta, keskikokoisten (10 000–50 000) Lieto Varsinais-Suomesta ja pienimpien, alle 10 000 asukkaan kuntien ykkönen Kärsämäki Pohjois-Pohjanmaalta.

– Alueemme yrittäjät vastasivat kuntabarometriin aktiivisesti, mikä antaa meille hyvät mahdollisuudet arvioida kuntiemme elinkeinopolitiikkaa kokonaisuutena. Erityisen tärkeää on, että kunnat käyvät keskustelua tuloksista paikallisyhdistystemme kanssa. Tulokset antavat hyviä mahdollisuuksia kehittää kunnan yrittäjyysmyönteisyyttä, Uudenmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Petri Graeffe sanoo.

Inkoo ja Kerava nousivat TOP 10-listoille

Inkoo ja Kerava nousivat Uudeltamaalta valtakunnallisesti TOP 10-kuntien joukkoon pienten, alle 10 000 asukkaan ja keskikokoisten, 10 000 – 50 000 asukkaan, sarjoissa.

Inkoossa yrittäjät arvioivat myönteisesti päätöksenteon yrityslähtöisyyden, infrastruktuurin hoidon, elinkeinopolitiikan aseman kunnassa ja yrityspalvelut.

– Työtä sen eteen on tehty ja hyvä vuoropuhelu kunnan ja yrittäjien välillä on auttanut huomattavasti asiaa. Yrittäjyys on todettu kunnassa tärkeäksi yli puoluerajojen ja yrittäjien merkitys pienten kuntien työllistäjänä todettu merkittäväksi, Inkoon Yrittäjien puheenjohtaja Ulla Gunnarsson sanoo.

Keravalla yrittäjät ovat tasaisen tyytyväisiä. Erityisen hyvän arvosanan yrittäjiltä saa päätöksenteon yrittäjälähtöisyys. Korkeimpia valtakunnallisia arvioita saa koulutus ja osaaminen. Alueellisesti ja valtakunnallisesti Keravalla yrittäjät arvioivat myös yrityspalvelujen, hankintapolitiikan, elinkeinopolitiikan aseman kunnassa ja infrastruktuurista huolehtimisen toimivan hyvin.

– On elinehto monille paikkakunnan yrityksille ja palveluille, että Kerava kaupunki koetaan nyt ja tulevaisuudessa yhä yritysmyönteisempänä kaupunkina. Mielestäni kaupungin elinpainopalveluiden ja Yrittäjien välillä on ollut positiivinen tekemisen meininki jo useamman vuoden. Yrittäjien viestiä on kuunneltu nyt herkällä korvalla ja hyvät kuukausipalaverit ja Teams -kokoukset ovat syventäneet Yrittäjien ja kaupungin luottamusta ja yhteistyötä. Onnittelut kaupungille hyvästä menestyksestä!, Keravan Yrittäjien puheenjohtaja Juha Wickman sanoo.

Hankintapolitiikka on Suomen kärkeä Myrskylässä, Mäntsälä houkuttelee uusia yrityksiä

Itäuusmaalainen Myrskylä on yrittäjien mielestä valtakunnan paras kunnan harjoittamassa hankintapolitiikassa. Yrittäjät arvostavat myös päätöksenteon yrityslähtöisyyttä ja elinkeinopolitiikan arvostusta kunnassa.

– Kaavoituksessa on huomioitu yrittäjien tarpeet ja lupa-asioissa ollaan joustavia säännösten sallimissa rajoissa, Myrskylän Yrittäjien puheenjohtaja Aku Eronen sanoo.

Mäntsälässä yrittäjät ovat tyytyväisiä yrityspalveluihin, infrastruktuuriin ja yritysten houkuttelemiseen kuntaan.

Yrittäjät Uudellamaalla kunnilta

Uudenmaan Yrittäjien alueella yrittäjät ovat tyytymättömämpiä elinkeinopolitiikkaan kunnissaan kuin Suomessa keskimäärin. Arviot ovat heikompia kaikilla osa-alueilla. Keskiarvon yläpuolelle kokonaisarvosanassa nousevat kuitenkin vielä Lapinjärvi, Järvenpää, Sipoo, Hyvinkää ja Pornainen.

– Olemme eläneet hyvin vaikeaa korona-aikaa, joka on ollut sekä kunnille että yrittäjille ja yrityksille raskasta. Yhteiset vaikeudet ovat yhdistäneet ja olen varma, että koronakriisin jälkeen kunnissa tiedostetaan entistä paremmin tiiviin vuoropuhelun ja yhteistyön merkitys yritysten kanssa, Uudenmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Petri Graeffe sanoo.

Kuntien päätöksenteon yrityslähtöisyys on yrittäjien mielestä avain yrittäjäystävälliseen kuntaan

Tärkeintä yrittäjille kyselyn mukaan on se, että kunnan päätökset tehdään yrityslähtöisesti. Yrityspalvelut ja elinkeinopolitiikana aseman kunnassa nähdään seuraavaksi tärkeimpinä asioina.

Uudenmaan Yrittäjien alueella päätöstenteon yrityslähtöisyys saa niukalti parhaan arvosanan yrittäjiltä; lähes samoin arvosanoin parhaiten hoidetuiksi asioiksi yrittäjät arvioivat infrastruktuurin hoidon, elinkeinopolitiikan aseman kunnassa ja yrityspalvelut. Tyytymättömimpiä yrittäjät ovat kuntien hankintapolitiikkaan. Koulutuksen ja osaamisen palvelut jäävät yrittäjien arviossa näiden väliin.

Valtakunnallisesti yrittäjien mielestä parhaiten kunnat hoitavat infrastruktuurin (esim. kulkuväylät, vesijohdot, tietoliikenneverkot), ja toiseksi parhaiten yrityspalvelut. Kolmanneksi parhaalla tolalla on elinkeinopolitiikan asema kunnassa.

Pahin ongelma päätöksenteossa on yrittäjien mielestä tehottomuus. Sen sijaan yritysten kuuleminen jo valmisteluvaiheessa saa paremman arvion.

Yli 10 000 yrittäjää vastasi

Iro Research kysyi yrittäjiltä Yrittäjien kuntabarometri -kyselyssä yrittäjien mielipiteitä yrityksen kotikunnan toiminnasta. Kysely tehtiin 16.2.–13.5. Suomen Yrittäjien toimeksiannosta. Siihen vastasi ennätyksellisesti 10 400 yrittäjää eri puolilta Suomea. Uudenmaan Yrittäjien alueella kyselyyn vastasi 794 yrittäjää. Yrittäjät kokevat kyselyn tärkeäksi kanavaksi, sillä vastaajien määrä kasvoi edellisestä vastaavasta kyselystä yli 4000 yrittäjällä.

www.yrittajat.fi/kuntabarometri

Uudenmaan Yrittäjien alueen Kuntabarometrin raportti https://www.yrittajat.fi/wp-content/uploads/2020/06/kuntabarometri2020_uusimaa.pdf

Valtakunnallinen Kuntabarometrin raportti https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/yrittajien_kuntabarometri_t…

https://www.yrittajat.fi/tiedotteet/628675-yli-10-000-yrittajaa-vastasi-…

Lisätietoja

toimitusjohtaja Petri Graeffe, petri.graeffe@yrittajat.fi, p. 040 547 3388