22.3.2019 klo 09:04
Uutinen

Yrittäjien Pentikäinen: Suomen talous ei ole kunnossa 

Talous ja työllisyys pitää nostaa vahvemmin eduskuntavaalikeskustelun keskiöön, koska Suomen talous ei ole kunnossa, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Mikael Pentikäinen saapui perjantaina Yrittäjien Kasva Suomi -vaalikiertueelle Satakuntaan.
– Vaalikeskustelusta on tullut jakopolitiikan kilpalaulanta. Se luo vääriä odotuksia. Julkisia menoja pitäisi leikata eikä lisätä, Pentikäinen muistuttaa.

Suomi ottaa tänä vuonna edelleen lisää velkaa pari miljardia euroa. Julkisyhteisöjen velka on yli 135 miljardia euroa.
– Jätämme lapsillemme ankaran perinnön: muuttuvan ilmaston, heikkenevän huoltosuhteen, korkean työttömyyden ja ylivelkaantuneen talouden. Tämä ei ole oikein, hän sanoo.

Suomen mittavien haasteiden ratkominen vaikeutuu entisestään, jos julkista taloutta ei saada parem­paan kuntoon alkavalla vaalikaudella.
– Seuraava lama on taas lähempänä. Ennen sitä julkisen talouden tilaa pitää korjata. Olemme pulassa, jos joudumme lamaan nykyisessä velkataakassa.

– Ilmastonmuutos, väestön ikääntyminen, teknologinen murros, rakenteellinen työttömyys, tuotta­vuu­den heikko kehitys ja maailmanpolitiikan jännitteet ovat tosiasioita, joilta vastuullinen poliitikko ei voi ummistaa silmiään, hän muistuttaa.

– Talous on kasvanut viime vuosina hyvin, mutta käänne huonompaan näyttää tapahtuneen. Tämän pitäisi näkyä vaalikeskustelussa. Poliitikkojen pitää kertoa, miten taloustilannetta parannetaan ja työl­lisyys­astetta nostetaan, Pentikäinen patistaa.

“Erityisen tuhoisaa on korottaa yrittäjien veroja”

Suomen Yrittäjät esittää Kasva Suomi -ohjelmassaan kymmeniä ehdotuksia talouden ja työllisyyden vahvistamiseksi. Keskeisiä ovat kasvuun ja työllistämiseen kannustavat vero- ja työmarkkina­uudis­tukset sekä osaamisen kehittäminen.

– Julkisen talouden tasapainottaminen veroja korottamalla on tuhon tie, koska ankara verotus heiken­tää talouden toimeliaisuutta. Kova verotus leikkaa kasvun edellytyksiä”, Pentikäinen varoittaa.

– Erityisen tuhoisaa on korottaa yrittäjien veroja. Kasvavat verot ovat pois investoinneista ja työ­paikoista. Yrittäjien verojen kiristäjät eivät ymmärrä, että talouden kestävä kasvu syntyy vain riskiä ottavien yritysten ja yrittäjien kautta, hän sanoo.

Maakunnan vaalikärkenä oltava kasvava Satakunta

Väestönkehitys on ollut Satakunnassa jo pitkään negatiivinen. Satakunnan väestönkehitys on 1980-luvun puolivälistä laskenut noin 26 000 hengellä.
– Tähän on saatava muutos tällä vaalikaudella, muuten Satakunnan kasvu näivettyy ja talous kääntyy laskuun, Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Markku Kivinenpainottaa.

– Kasvaville alueille yhteistä on hyvä saavutettavuus ja hyvät kasvukeskusten väliset liikenneyhteydet. Meillä on tässä vielä isoja haasteita, ja tämän eteen on tehtävä yhdessä töitä. Alueen toimijoiden välillä on vallittava vahva luottamus, jota on myös valmius jakaa yhteiseksi hyväksi.

Kivisen mukaan Rauma–Pori-alueen vahvistaminen yhteiseksi työssäkäyntialueeksi on yksi keino vah­vistaa myös alueen väestökehitystä positiivisempaan suuntaan.
– Myös maakunnan alueiden tunnettuutta ja vahvuuksia pitää nostaa esiin aiempaa enemmän.

Lisätietoja:

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen | 040 504 1944
Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Markku Kivinen | 050 377 8006

kasvasuomi.fi
kasvasatakunta.fi