Suomen Yrittäjien puoluekysely selvitti puolueiden suhtautumista hyvinvointialueiden kustannusten avaamiseen.
Suomen Yrittäjien puoluekyselyn perusteella RKP, kokoomus ja kristillisdemokraatit vaativat Kela-korvausten poistamisen peruuttamista. Kuva: Getty Images

Yrittäjien puoluekysely paljastaa: Kela-korvausten leikkaukset halutaan perua

Osa puolueista kannattaa Kela-korvausten nostamista.

Suomen Yrittäjien puoluekysely paljastaa eroja puolueiden suhtautumisessa muun muassa hankintalain uudistamiseen. Kaksi puoluetta ei vastannut kyselyyn.

– SDP ja Vasemmistoliitto eivät vastanneet kysymyksiin lainkaan. Olisi ollut luonnollisesti toivottavaa, että kaikki merkittävät puolueet olisivat vastanneet, Yrittäjien johtaja Harri Jaskari sanoo. 

Jaskari pitää kyselyä tarpeellisena osin siksi, että siinä puolueet linjaavat näkemyksiään hyvinvointialueiden tulevaisuudesta.

– Kaikki kyselyyn vastanneet puolueet ovat selkeästi hyvinvointialueiden uudistamisen kannalla. Tämä on viesti alueiden johdolle ja poliittisille päättäjille. Kustannuksia on pakko avata jopa lakisääteisin keinoin, jos uudistaminen ei muutoin onnistu, Jaskari sanoo.

Hyvinvointialueiden kustannukset auki

Yrittäjät on vaatinut, että valtio ei saa lähteä lisärahoittamaan hyvinvointialueita ilman erillisiä vaatimuksia ja katsoo, että hyvinvointialueiden on saatettava julkiseksi tieto siitä, mihin kustannukset menevät. Lue aiheesta lisää täältä.

Puoluekyselyn mukaan voimakkaimmin kustannusten avaamista ajaa kokoomus, joka ehdottaa, että asia varmistetaan lainsäädännöllä.

– On hyvä, että samaa kannattavat myös keskusta, perussuomalaiset, vihreät ja Rkp. Puolueet perustelevat kantaansa sillä, että hintojen täytyy olla vertailukelpoisempia.

Kyselyn perusteella vihreät korostavat reaaliaikaisempaa kustannusten seurantaa. Puolueista vihreät, kokoomus ja keskusta korostavat myös laadullista mittausta.

Kyselyssä tiedusteltiin puolueiden kantoja myös palvelusetelien käyttöön. Kokoomus tekisi palveluseteleistä velvoittavia lakisääteisesti. Puolue katsoo, että jos asiakas ei saa tarvitsemaansa julkista palvelua hoitotakuuajan sisällä, hänellä on oltava oikeus palveluseteliin tai maksusitoumukseen toisen palvelutuottajan tarjoamaan palveluun.

Perussuomalaiset kannattaa kohdennettuja palveluseteleitä esimerkiksi kotihoitoon ja palveluasumiseen.

Kela-korvausten nostolle kannatusta

Puoluekyselyn perusteella RKP, kokoomus ja kristillisdemokraatit vaativat Kela-korvausten poistamisen peruuttamista. Olemme aikaisemmin uutisoineet fysioterapiapalveluiden Kela-korvausten poistamisesta ja alan yrittäjän näkemyksistä asiaan.

– Osa puolueista vaatii Kela-korvausten korottamista, jolloin niistä tulisi yksi instrumentti hoitojonojen lyhentämisessä. Silloin ihmisellä olisi realistinen vaihtoehto mennä yksityiseen hoitoon, josta hän maksaisi itse osan ja osan maksaisi Kela, Harri Jaskari kertoo.

Kristillisdemokraatit ehdottavat yksityisen sektorin parempaa hyödyntämistä hoitojonojen purkamisessa tilapäisellä Kela-korvauksen korotuksella sekä palvelusetelien käytöllä.

Perussuomalaiset kannattaa entisen Kela-korvaustason palauttamista. Keskusta ja vihreät korostivat vastauksissaan valikoivaa käytäntöä, jossa Kela-korvausta sovellettaisiin tietyillä aloilla, joissa yksityisillä yrityksillä on julkista hoitoa täydentävä rooli.

– Oleellista on, että kaikki kyselyyn vastanneet puolueet haluaisivat palauttaa Kela-korvauksen, Jaskari sanoo.

Puoluekyselyssä nostettiin esille myös hyvinvointialan monituottajuus. Perussuomalaiset katsoo, että monituottajuus on kannatettavaa, mutta joillakin alueilla Suomessa epärealistista toteuttaa. Rkp korostaa yksityisen sektorin täydentävää roolia julkisille toimijoille. Keskustan mukaan vastuu on hyvinvointialueilla, joissa päätetään monituottajuudesta.

Hankintalaki jakaa mielipiteitä

Yrittäjän on ajanut hankintalain yksinkertaistamista.

– Hankintalaista on tullut maailmanparannuslaki. Se on johtanut siihen, että 40 prosentissa hankinnoista on yksi tai enintään kaksi palveluntarjoajaa.

Puoluekyselyn perusteella Rkp on Yrittäjien vaatimuksen kannalla. Kristillisdemokraatit ja Vihreät haluavat lisätä hankintalakiin laadullista arviointia. Perussuomalaiset ja kokoomus kritisoivat vastauksissaan inhouse-yhtiöitä ja niiden roolia kilpailutuksissa. Keskusta sen sijaan haluaa hyvinvointialueille lisää hankintaosaamista.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Pauli Reinikainen