26.1.2017 klo 15:15
Uutinen

Yrittäjien sote-terveiset vietiin ministeri Mattilalle

Valinnanvapaus ratkaisee sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumisen. Näin linjasi Suomen Yrittäjien hallitus kannanotossaan, joka luovutettiin torstaina sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle (ps.).

SY:n kannanoton mukaan sote-uudistuksen tavoitteet saavutetaan vain, jos uudistuksessa hyödynnetään monituottajamallia. Erikokoisten ja erilaisten yritysten toiminnalle on luotava toimivat puitteet.

Erityisesti lähipalveluiden turvaamisen näkökulmasta on ratkaisevan tärkeää, kuinka kansalaisten valinnanvapaus toteutetaan. Se on rakennettava tavalla, joka sallii todelliset valinnat palvelutuottajasta mahdollisimman laajasti ja pienten palvelutuottajien pääsyn markkinoille.

Hallituksen linjaukset valinnanvapaudesta kannatettavia

Yrittäjäjärjestön hallitus kannattaa maan hallituksen linjauksia sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapaudesta. Valinnanvapaus toteutuu hallituksen linjauksen mukaan muun muassa suoran valinnan palvelutuottajavalinnalla, näihin palveluihin kytkeytyvällä maksusetelillä, muiden palveluiden asiakassetelillä ja henkilökohtaisella budjetilla.

– Valinnanvapaus voidaan ja se tulee toteuttaa tavalla, joka edistää pienten tuottajayritysten pääsyä markkinoille. Vain näin voidaan turvata lähipalveluiden saatavuus ja koko järjestelmän kustannustehokas toiminta, sanoi Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtaja Antti Neimala kannanoton luovutuksen yhteydessä.

– Hallituksen linjaukset ovat erinomaisia. Toimivan sote-järjestelmän toteuttaminen vaatii juuri tämän kaltaista perustaa. Nyt on huolehdittava siitä, että pienten yritysten aseman turvaaminen ei jää puheeksi.

Lisää paukkuja kilpailun toimivuuden varmistamiseen

Maan hallitus on jo aiemmin linjannut, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto valvoo kilpailun toteutumista sote-palveluiden markkinoilla ja sen osana myös pk-yritysten toimintamahdollisuuksia. Valmistelussa ei kuitenkaan ole toistaiseksi luotu tähän tarvittavia menettelyitä.

– Nyt tarvitaan täsmätoimia, joilla estetään markkinoiden keskittyminen suurten yritysten tai julkisten tuottajien temmellyskentäksi. On luotava menettelyt ja edellytykset, joilla turvataan uusien toimijoiden sekä pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuudet tarjota palveluita, Neimala sanoo.

Keskittyminen voidaan estää esimerkiksi säätämällä sote-toimialan yrityskaupoille muita tiukemmat edellytykset ja antamalla kilpailuviranomaiselle valtuudet puuttua kilpailua estäviin maakuntien päätöksiin.

Kaikki lähtee palveluiden järjestämisen ja tuottamisen erottamisesta

Uuden sote-järjestelmän kulmakivi on palveluiden järjestämis- ja tuottamisvastuun erottaminen toisistaan. Maakunnille säädetään vastuu palveluiden järjestämisestä. Palveluiden tuotantotoiminta eriytetään siitä.

Ratkaisu luo edellytykset kustannusten läpinäkyvyydelle, palveluiden tuotteistamiselle ja eri tuottajien palvelutason vertaamiselle tasapuolisin perustein. Nyt saadaan kaivattua selkeyttä, joka hyödyttää asiakkaita ja helpottaa yritystoiminnan harjoittamista olennaisesti. On tärkeätä huolehtia vielä siitä, että myös maakuntien käytännön päätökset edistävät pk-yritysten pääsyä markkinoille.

– Jatkossa maakunnat saavat perustellusti päätösvallan palveluiden järjestämisen suhteen. Samalla ne on velvoitettava vahvistamaan markkinoiden toimintaa, Neimala sanoo. Tähän asti julkisen tuotannon itsekkäät tarpeet ovat hallinneet järjestelmän kehittämistä. Yksityisen tuotannon mahdollisuudet ovat jääneet osaksi hyödyntämättä.

toimitus@yrittajat.fi