11.9.2017 klo 09:57
Uutinen

Yrittäjien suhdannenäkymät positiivisia Keski-Pohjanmaalla

Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä kuvaavan Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa. Vastaajajoukon muodostaa 155 kohde-ryhmän vaatimukset täyttävää pk-yrityksen edustajaa. Tiedonkeruumenetelmänä on käytetty internetkyselyä. Vastaajat kutsut-tiin kyselyyn sähköpostitse tai puhelimitse kesä-heinäkuussa 2017.

Suhdannenäkymät

Suomen pk-yritysten odotukset lähiajan suhdannenäkymistä ovat jatkuneet positiivisina keväästä 2017. Koko maan pk-yrityksistä 47 % arvioi suhdanteiden paranevan ja 9 % huononevan. Saldoluku on nyt +38 kun se edellisellä mittauskierroksella oli +35. Keskipohjanmaan alueella yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on nyt selvästi kevään 2017 lukemaa parempi (+23 => +35).

Alueella odotukset henkilökunnan määrän osalta ovat saldoluvun perusteella hieman positiivisemmat kuin keväällä 2017. Alueella saldoluvuksi muodostuu +7, joka on kaksi yksikköä viimekeväistä parempi. Koko maassa odotukset henkilökunnan määrän osalta ovat saldoluvun perusteella vastaavat kuin keväällä 2017 (+16).

Kasvuhakuisuus ja uusiutuminen

Koko maassa on eniten mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä (37 %). Yritystoiminnan loppumista ennakoi 3 % koko maan pk-yrityksistä. Myös Keskipohjanmaan alueella on eniten mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä (39 %). Yritystoiminnan loppumista alueella ei ennakoi yksikään vastanneista pk-yritysten päättäjistä. Investoinnit ja henkilöstön koulutus ovat koko maan ja Keskipohjanmaan alueen pk-yrityksissä eniten käytettyjä uusiutumiseen liittyviä toimia. Edellinen on selitys siihen että Keski-Pohjanmaan tulokset ovat investointien saldolukujen osalta Suomen alhaisimmat tässä kyselyssä.

Kehittämistarpeet ja -esteet

Koko maan ja Keski-Pohjanmaan alueen pk-yrityksissä eniten kehittämisen tarvetta on markkinoinnissa ja myynnissä. Henkilöstön koulutus ja yhteistyö/verkottuminen ovat kehittämisen tarpeista seuraavina koko maan tasolla. Keski-Pohjanmaalla kehittämisen tarvetta on toiseksi eniten henkilöstön kehittämisessä ja koulutuksessa, kolmas kehittämisen kohde alueella on johtaminen. Koko maassa pk-yritysten pahimpina kehittämisen esteinä nähdään lähes yhtäläisesti kilpailutilanne ja kustannustaso. Keski-Pohjanmaan alueella merkittävimpiä kehittämisen esteitä ovat yleinen suhdannetilanne/taloustilanne ja kilpailutilanne.

Digitaalisuus liiketoiminnassa

Internet kotisivut, sosiaalinen media ja pilvipalvelut ovat pk-yrityksissä yleisimmin hyödynnetyt tai käytetyt digitaaliset työkalut/palvelut. Yrityskuvan vahvistuminen, uusien asiakasryhmien tavoittaminen sekä asiakaspalvelun parantuminen arvioidaan merkittävimmiksi digitalisoitumisesta syntyviksi mahdollisuuksiksi pk-yritysten keskuudessa.

Omistajanvaihdos

Noin puolet vastanneista koko maan ja 60 % alueen pk-yrityspäättäjistä ei suunnittele omistajanvaihdosta. Yrityksen tai liiketoiminnan ostamista suunnittelee koko maassa viidesosa ja alueella noin joka kymmenes.

Lisätietoja:

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät, Mervi Järkkälä p. 0500 561 145

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät, Kimmo Hanhisalo p. 0400 689 864

Finnvera Oyj, Henna Alalääkkölä p. 029 460 2571

Alla on Keski-Pohjanmaan alueraportti sekä Kalajokilaakson ja Keski-Pohjanmaan seuturaportit:

alueraportti_keski_pohjanmaa_syksy2017.pdf

aluekalvot_syksy_2017_keski_pohjanmaa.pdf

seutukalvot_syksy_2017_keski_pohjanmaa.pdf

seutukalvot_syksy_2017_kalajokilaakso.pdf