15.2.2018 klo 10:28
Uutinen

Yrittäjien suhdannenäkymät tasaiset Keski-Pohjanmaalla

Tiedote 15.2.2018

Yrittäjien suhdannenäkymät tasaiset Keski-Pohjanmaalla

Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö ovat tehneet yhteistyössä pk-barometrikyselyn yrittäjille. Kysely tehtiin satunnaisotantana joulu-tammikuussa 2017-2018 internetin kautta. Keski-Pohjanmaan Yrittäjien alueella vastaajia oli 135.

Alueellisesti suhdannenäkymät tasaiset ja työllistämisodotukset koholla

Pk-yritysten lähiajan suhdanneodotukset koko maassa ovat lähes viime syksyn tasolla. Yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on +35, kun se viime syksynä oli +38. Keski-Pohjanmaan alueella suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku +34 . Alueella tilanne nähdään syksyn 2017 tilannetta vastaavana, saldoluku oli tuolloin +35.

Keski-Pohjanmaan alueella työllistämisodotukset ovat kuitenkin saldoluvun +17 perusteella selvästi toiveikkaammat kuin syksyllä 2017, jolloin saldoluku oli +7. Koko maassa odotukset henkilökunnan määrän osalta ovat saldoluvun (+17) perusteella vastaavat kuin syksyllä 2017 (+16).

Kasvuhakuisuus ja uusiutuminen

Koko maassa eniten mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä on (37 %). Yritystoiminnan loppumista ennakoi 3 % koko maan pk-yrityksistä. Keski-Pohjanmaan alueella on nyt eniten asemansa säilyttämään pyrkiviä pk-yrityksiä (35 %). Yritystoiminnan loppumista alueella ennakoi 4 % vastaajista. Investoinnit, henkilöstön koulutus ja työn uudelleen organisointi ovat koko maan ja alueen pk-yrityksissä eniten käytettyjä uusiutumiseen liittyviä toimia.

Kehittämisen ja työllistämisen esteet sekä sopeuttamistoimet

Koko maassa pk-yritysten pahimpina kehittämisen esteinä nähdään kilpailutilanne ja resurssitekijät. Keski-Pohjanmaalla yritystoiminnan sääntely ja kilpailutilanne koetaan pahimpina kehittymisen esteenä. Työn sivukulut, kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus ja työvoiman saatavuus ovat suurimmiksi koetut työllistämisen esteet. Koko maassa joka seitsemäs ja alueella joka kymmenes suunnittelee toimintansa sopeuttamista tilapäisluonteisesti nykyisen suhdannetilanteen vuoksi. Työaikajärjestelyt ja lomautukset ovat koko maassa yleisimmät sopeutustoimet. Alueella työaikajärjestelyn jälkeen useimmin mainitaan muiden työvoimakustannusten karsiminen ja muut sopeutustoimet.

Kansainvälistyminen ja tekoälyn hyödyntäminen liiketoiminnassa

Joka viidennellä koko maan ja joka kymmenennellä Keski-Pohjanmaan alueen pk-yrityksistä on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla. Koko maan pk-yrityksissä suoraa vientiä on näistä yli puolella. Alueen vientiyrityksissä tilauskirjat näyttävät olevan täysiä esim. Veneteollisuudessa. Koko maassa kaksi kolmesta ja Keski-Pohjanmaan alueella seitsemän kymmenestä pk-yrityksestä ei hyödynnä tekoälyä mitenkään.

Yli puolet vastanneista koko maan ja kuusi kymmenestä alueen pk-yrityspäättäjistä ei suunnittele omistajanvaihdosta. Yrityksen tai liiketoiminnan ostamista suunnittelee noin joka viides. Suomessa on arviolta 30 000 yritystä, joille yrityksen myyminen on ajankohtaista seuraavan 10 vuoden aikana. Tällä hetkellä yrittäjistä vain puolet toteuttaa toiveensa omistajan vaihtumisesta joko myymällä yrityksensä tai toteuttamalla sukupolvenvaihdoksen.

Lisätietoja:

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät, Mervi Järkkälä, p. 0500 561 145

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät, Kimmo Hanhisalo p. 010 2390 850

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät, Tapio Uusitalo p. 0400 689 864

Finnvera Oyj, Henna Alalääkkölä p. 029 460 2571