17.9.2021 klo 14:20
Uutinen

Yrittäjien tuore opas toimii apuna, kun kunnissa päätetään hankinnoista

Kuntien hankintapolitiikka on kuntapäättäjien käsissä. Laki säätää reunaehdot politiikan toteuttamiseksi, mutta kunnissa on soveltamisen varaa.

– Valtuutetuilla on valtaa vaikuttaa siihen, miten oman kaupungin tai kunnan hankinnat tehdään. On tärkeää asettaa viranhaltijoille selkeät strategiset suuntaviivat, joihin pyrkiä kunnan hankinnoissa, ja valtuustokauden aikana myös valvoa linjausten toteutumista. Valtuutetut ja lautakuntien jäsenet ovat moninaisten hankintojen suhteen päättävässä roolissa. Siksi heidän kannattaa perehtyä hankintoihin huolella ja varmistaa, että pienet ja paikalliset yritykset voivat osallistua tarjouskilpailuihin, Pirkanmaan Yrittäjien elinkeinoasioiden päällikkö Maria Virtanen sanoo.

Hankinnat voi jakaa pienempiin osiin ja parantaa yritysten tarjoamismahdollisuuksia

Julkiset hankinnat kannattaa jakaa pienempiin osiin ja asettaa kriteerit sellaisiksi, että pienetkin yritykset pystyvät ne täyttämään.

– Nyrkkisääntönä voi pitää, että mitä enemmän hankinnalle asetetaan ehtoja tai monimutkaisia vertailuperusteita, sitä vähemmän kunta saa tarjouksia, Virtanen konkretisoi.

Hankinnat olivat vahvasti esillä Kuntaliiton Kuntamarkkinoilla tällä viikolla. Suomen Yrittäjät julkisti verkkolähetyksenä toteutetuilla Kuntamarkkinoilla myös kuntapäättäjille suunnatun käytännöllisen hankintaoppaan.

– Me Yrittäjäjärjestössä tutkimme säännöllisesti julkisia hankintoja ja saamme myös jatkuvasti palautetta yrittäjiltä hankinnoista. Näihin pohjautuen olemme koonneet suosituksia siitä, miten edistää hankintojen yrittäjäystävällisyyttä ja myönteisiä vaikutuksia paikalliseen elinvoimaan. Käymme puhumassa näistä myös uusille kuntien luottamushenkilöille, Virtanen kertoo.

Yrittäjistä muistutetaan, että on veronmaksajan ja jokaisen kuntalaisen etu, että kilpailutuksissa käydään aidosti kisaa ja niihin tarjoavat muutkin kuin isot toimijat.

– Kun paikallisilla yrityksillä on edellytykset saada lisää kauppaa ja referenssejä julkisten hankintojen kautta, lisää se kunnan verotuloja ja luo parhaimmillaan esimerkiksi uusia työpaikkoja ja uutta liiketoimintaa alueelle, Virtanen sanoo.

Tutustu tuoreeseen oppaaseen >>