17.4.2019 klo 08:04
Uutinen

Yrittäjien työttömyyskassan jäsenmaksu mielikuvaansa edullisempi

Yrittäjillä on usein virheellinen käsitys työttömyyskassan jäsenyyden kustannuksesta.

Suhde palkansaajien ja yrittäjien välillä ansiosidonnaisen työttömyysturvan piriin kuulumisessa on huima. Tällä hetkellä vain noin 10 % Suomen kaikista yrittäjiksi luokiteltavista henkilöistä on ottanut itselleen vapaaehtoisen työttömyysvakuutuksen, kun taas palkansaajista yli 80 % kuuluu johonkin kassaan.

Tietämättömyyden lisäksi yrittäjien liittymistä työttömyyskassaan rajoittavat työttömyysturvan YEL-sidonnaisuus, virheellinen käsitys jäsenyyden kustannuksesta sekä yleinen asenne työttömyysturvajärjestelmää kohtaan. Tämä selviää Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan tekemästä tutkimuksesta.

– YEL-sidonnaisuus vaikuttaa osaltaan jäsenyyden kiinnostavuuteen, koska yhä useammalla yrittäjällä YEL-työtulo on alle työttömyysturvan alarajan 12 816 euroa vuodessa ja näin ollen he eivät voi myöskään liittyä kassan jäseneksi, SYT-kassan kassanjohtaja Merja Jokinen kertoo.

Jokinen myöntää, että yrittäjäkassan jäsenmaksu on kalliimpi palkansaajakassoihin verrattuna, johtuen erilaisesta rahoituspohjasta.

– Yrittäjäkassalle maksetaan valtion osuutena kustakin ansiopäivärahasta peruspäivärahaa vastaava määrä. Lopusta rahoituksesta yrittäjäkassa vastaa itse eli kulut katetaan jäsenmaksuilla.

Yrittäjäkassan vastuulle jää noin 40 prosenttia, palkansaajakassojen omavastuuosuus on 5,5 %.

– SYT-kassan jäsenyys on kuitenkin nykyisin suhteellisen edullista ja simppeliä riskien hallintaa. Tutkimuksessa keskimääräiseksi jäsenmaksuksemme arvioitiin 53,5 euroa kuukaudessa, mutta todellisuudessa keskimääräinen verovähennyskelpoinen jäsenmaksumme on noin 28 euroa kuukaudessa, eli hintamielikuvassa on 25 euron heitto. Tällä summalla ansiosidonnainen päiväraha on jo 511 euroa enemmän kuukaudessa kuin Kelan maksama työttömyyskorvaus, mainitsee Jokinen.

Tulevaisuus kannattaa turvata ajoissaJokinen korostaa, ettei yritystoiminnassa voi koskaan tietää varmasti, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Yrittäjän kannattaa miettiä tulevaisuutta silloin kun menee hyvin.

– Yrittäjät ovat optimistista porukkaa. Jos yrittäjällä menee hyvin, niin silloin työttömyysturva-asiat eivät häntä juurikaan kiinnosta. Kun taas työttömyys on jo näköpiirissä, yrittäjä liittyy kassaan siinä toivossa, että hän saa heti oikeuden ansiosidonnaiseen.

Useimmiten liittyminen tapahtuu liian myöhään, sillä yrittäjän pitää olla kassan jäsen vähintään 15 kuukautta saadakseen ansiosidonnaista päivärahaa.

– Tutkimustulosten valossa positiivisena signaalina voidaan pitää, että noin 49 % vastaajista oli erittäin tai melko kiinnostunut liittymään SYT-kassan jäseneksi ja 63 % piti kassan jäsenmaksua kohtuullisena, kertoo Jokinen.