1.12.2018 klo 12:35
Uutinen

Yrittäjien työttömyysturvan hyvä pohjautua vapaaehtoisuuteen

Suomen Yrittäjät kannattaa ansiosidonnaisen päivärahan laajentamista kaikille työntekijöille. Yrittäjien ansiosidonnaisen työttömyysturvan tulee edelleen pohjautua vapaaehtoisuuteen.

Selvityshenkilö Mauri Kotamäki luovutti perjantaina sosiaali- ja terveysministeriölle arvionsa ansiosidonnaisen työttömyysturvan kehittämisestä. Selvityksessä on kolme vaihtoehtoa, kuinka ansiosidonnainen työttömyysturva voitaisiin laajentaa kaikille työttömille työntekijöille.

Ensimmäisenä vaihtoehtona on peruspäivärahan muuttaminen ansiosidonnaiseksi ja samalla sen pienentäminen.

Toinen vaihtoehto on tehdä työttömyyskassan jäsenyydestä pakollinen kuten liikennevakuutuksesta tai yrittäjien eläkevakuutuksesta.

Kolmannessa vaihtoehdossa peruspäiväraha lopetettaisiin ja siirryttäisiin kohti yhden luukun periaatetta. Työttömyysturvan hallinnointi siirrettäisiin keskitetysti yhteen laitokseen, kuten Kelaan.

Suomen Yrittäjät pitää parhaana viimeksi mainittua vaihtoehtoa, jossa koko työttömyysturvan hoito siirrettäisiin Kelalle ja kaikki vakuutuksen maksajat otettaisiin ansiosidonnaisen piiriin.

– On väärin ja epäreilua, että kaikki rahoittavat järjestelmää, mutta iso osa työntekijöistä jää ilman ansiosidonnaista turvaa. Ei voi olla niin, että ihmisiä kohdellaan eri tavalla riippuen siitä, kuuluvatko he työttömyyskassaan vai eivät, Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

Ansiosidonnaisen rahoittavat työnantajat ja työntekijät pakollisten työttömyysvakuutusmaksujen kautta. Työttömyyskassat rahoittavat jäsenmaksuillaan 5,5 % ansiosidonnaisesta.

Yrittäjillä vapaaehtoinen järjestelmä

Selvityshenkilö Mauri Kotamäki ehdottaa, että yleisen ansioturva koskisi ainoastaan työsuhteisia. Yrittäjien ansiosidonnainen työttömyysturva jäisi siten nykyiselleen eli pohjautuisi vapaaehtoisuuteen.

Suomen Yrittäjät haluaa, että yrittäjillä on edelleen vapaaehtoinen järjestelmä.

– Yrittämisen vapauteen kuuluu myös vapaus ja toisaalta vastuu osin valita millaisen sosiaaliturvariskin on valmis ottamaan, toteaa Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén.

– Yrittäjiä ei haluta pakottaa ansiosidonnaiseen ja siihen liittyviin vakuutusmaksuihin. Yrittäjälle tulee säilyttää mahdollisuus perusturva-etuuteen, Hellstén muistuttaa.

Yrittäjä voi maksaa itselleen työttömyysturvaa maksimissaan YEL-maksun verran. Yrittäjien työttömyyskassoissa SYT:ssä ja AYT:ssä on yhteensä reilut 30 000 jäsentä.

Lisätietoa Kotamäen selvityksestä löydät täältä

Jari Lammassaari

jari.lammassaari(at)yrittajat.fi