Näin paljon YEL-työtulo nousi keskimäärin
YEL-tarkistusten toinen kierros on parhaillaan käynnissä. Yrittäjällä on oikeus pyytää korjausta ehdotukseen. Kuva: Getty Images
27.2.2024 klo 14:48
Uutinen

Yrittäjien YEL-työtulot nousivat keskimäärin runsaalla 4 000 eurolla – Toinen tarkistuskierros käynnissä

Vuoden 2024 loppuun mennessä työeläkelaitokset tarkistavat YEL-työtulot yrittäjiltä, joilla työtulo on alle 25 000 euroa.

Työeläkelaitokset aloittivat viime vuonna yrittäjien YEL-työtulojen säännöllisen tarkistuksen. Eläketurvakeskuksen (ETK) tietojen mukaan YEL-tarkistusten yhteydessä nostettujen työtulojen mediaanikorotus oli 4 000 euroa vuodessa. Vuonna 2023 työeläkelaitokset tarkistivat niiden yrittäjien työtulot, joiden työtulo oli alle 15 000 euroa vuodessa.

Keskimäärin korotus oli 4 190 euroa. Tarkistetuista kolmella neljäsosalla työtulo nousi ja neljäsosalla pysyi paikallaan. Olemme aikaisemmin kertoneet, että kaikkien yrittäjien kohdalla eläkeyhtiön ehdotus ei ole ollut oikealla tasolla. Eläkeyhtiöllä on lain mukaan velvollisuus kuulla yrittäjän näkemystä.

ETK:n rekisteritietojen mukaan työeläkelaitokset hakivat vuonna 2023 työtulotarkistuksen yhteydessä uuden työtulosuosituksen noin 73 000 yrittäjälle. Tästä määrästä noin 61 000 yrittäjän työtulojen tarkistus on valmistunut.

Kyseiseen ryhmään kuuluvien yrittäjien työtulojen keskiarvo ennen tarkistusta oli 10 574 euroa vuodessa. Tarkistuksen jälkeen keskimääräinen työtulo nousi 13 671 euroon.

YEL-vakuutuksen työtulo määrittelee yrittäjän eläkkeen määrän sekä sairausvakuutuksen päivärahat ja vapaaehtoisen työtapaturmavakuutuksen korvaukset. Lisäksi työtulo vaikuttaa työttömyysturvaan ja vanhempainpäivärahan määrään.

Enintään 85 euron korotus

Vuonna 2023 voimaan tulleen lainmuutoksen mukaisesti työeläkelaitos tarkistaa yrittäjän YEL-työtulot kolmen vuoden välein. YEL-työtuloja tarkistetaan, ellei yrittäjän työtuloon ole tehty tarkistusta muulla perusteella viimeisen kolmen kalenterivuoden aikana.

Vuoden 2024 loppuun mennessä työeläkelaitokset tarkistavat niiden yrittäjien työtulot, joilla työtulo on alle 25 000 euroa. Vuoden 2025 loppuun mennessä eläkelaitokset tarkistavat jäljellä olevien yrittäjien työtulot.

Kahdella ensimmäisellä tarkistuskerralla työeläkelaitos voi nostaa yrittäjän vuosityötuloa korkeintaan 4 000 eurolla tarkistuskierrosta kohden. Tällöin kuukausivakuutusmaksu voi nousta korkeintaan noin 85 eurolla kullakin tarkistuksella. Maksimikorotuksesta voidaan yrittäjän suostumuksella poiketa ylöspäin.

Suurin muutos matalimmissa työtuloissa

ETK:n ennakollisen YEL-työtulotilaston mukaan kaikkien yrittäjien työtulojen keskiarvo oli viime vuonna 23 659 euroa ja mediaani 17 160 euroa.

Ilman palkkakerrointarkistusta työtulot nousivat keskimäärin 3,4 prosenttia. Mediaanityötulo ilman palkkakerrointarkistusta nousi 10,2 prosenttia.

– Suurin muutos on tapahtunut matalimpien vuosityötulojen kohdalla, jota selittää alle 15 000 euron työtulojen tarkistus työeläkelaitoksissa, ETK:n matemaatikko Miriam Hägele kertoo ETK:n tiedotteessa.

Vuoden 2023 lopussa Suomessa toimi vajaat 214 000 YEL-vakuutettua yrittäjää ja vuoden 2022 lopussa 213 000 yrittäjää.

ETK:n tilastot ovat ennakkotietoja. Vuoden 2023 YEL-työtulotilastot tarkentuvat syksyllä 2024.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Toimitus
Toimitus