Nettikiusaaminen aiheuttaa henkistä ja taloudellista vahinkoa.
28.12.2021 klo 09:00
Uutinen

Yrittäjiin kohdistuva nettikiusaaminen vie aikaa ja turhauttaa – yli puolet kokee henkistä vahinkoa

Suomen Yrittäjät kysyi marraskuussa teetetyssä Yrittäjägallupissa ensimmäistä kertaa yrittäjien kokemuksia nettikiusaamisesta. Vastausten perusteella yhdeksän prosenttia yrittäjistä on kokenut nettikiusaamista jossain muodossa.

Suomen Yrittäjien teettämässä Yrittäjägallupissa nousivat esiin nettikiusaamisen aiheuttamat haitat. Vastaajista yhdeksän prosenttia on kokenut nettikiusaamista. Kantar TNS Oy:n tekemään tutkimukseen vastasi vuoden 2021 marraskuussa 1029 yrittäjää.

Yrittäjämediat haastatteli marraskuussa vaasalaista hevosalan yrittäjää Essi Jänttiä, joka on kokenut nettikiusaamista yrityksen perustamisesta, vuodesta 2018, lähtien.

Kiusaaminen on ollut nimetöntä kirjoittelua, valehtelua ja mustamaalaamista sosiaalisen median eri ryhmissä sekä perättömiä eläinsuojeluilmoituksia. Taustalla on pelkoa, tietämättömyyttä ja ennakkoluuluja erilaisia toimintatapoja kohtaan.

Jäntti uskaltautui pitkän pohdinnan jälkeen tekemään rikosilmoituksen poliisille. Rikosnimike on kunnianloukkaus. Se ei kuitenkaan ole poikinut tulosta, sillä Jäntti sai tietää, että poliisi on keskeyttänyt tutkinnan sillä perusteella, että yrityksellä ei ole kunniaa.

– Minun olisi pitänyt tehdä rikosilmoitus yksityishenkilönä, eikä yrityksen nimissä. Aionkin tehdä sen, mutta en ole vielä ehtinyt, Jäntti kertoo.

Loukkaus työntekijöitä tai yrittäjää kohtaan voi olla rangaistava

Poliisihallituksen poliisitarkastaja Kimmo Ulkuniemi vahvistaa, että kunnianloukkaus voi kohdistua ainoastaan luonnolliseen henkilöön.

– Luonnollisen henkilön ja oikeushenkilön haukkumisen välillä eroa on ainakin sinä, ettei rikoslaissa säädetty kunnianloukkaus tule kyseeseen oikeushenkilön, kuten yrityksen, osalta, koska oikeushenkilöllä ei ole Suomen lainsäädännön mukaan sellaista kunniaa, jota voitaisiin loukata. On toki mahdollista, että kunnianloukkaus kohdistuisi yrityksen työntekijöihin tai omistajaan, jolloin teko voisi olla rangaistava, Ulkuniemi kertoo.

– Mikäli yrittäjää ja / tai yrityksen henkilöstöä kiusataan verkon eri alustoilla, niin tällaiset viestit saattavat rikkoa palvelun käyttöehtoja ja niistä kannattaa ilmoittaa kyseisen palvelun tarjoajalle, jotta mahdollisesti loukkaava tieto voitaisiin poistaa ja häiritsevä sekä mahdollisesti lainvastainen sisältö poistettua, hän jatkaa.

Ulkuniemi toteaa, että mikäli epäilee joutuneensa rikoksen uhriksi, poliisi neuvoo tekemään asiasta rikosilmoituksen. Rikosilmoituksen voi tehdä sähköisesti poliisin nettisivujen kautta.

Henkistä kuormitusta ja taloudellista vahinkoa

Yrittäjägallupin mukaan 20 prosenttia on tehnyt kiusaamisesta ilmoituksen poliisille.

Tuli rikosoikeudellisia seuraamuksia tai ei, kiusaamisen käsittely vie aikaa, voimia ja aiheuttaa turhautumista.

Yrittäjägallupin mukaan taloudellista vahinkoa on kokenut 34 prosenttia, mutta sitäkin suurempi osa, 58 prosenttia, on kokenut henkistä vahinkoa.

Jäntti on kokenut kaikkia näitä. Hän näkee painajaisia aiheesta.

– Henkinen kuormitus on kova ja oma jaksaminen kärsii. Tämä vie työaikaa ja voimia. Turhauttaa, kun ei voi tehdä asialle juuri mitään, Jäntti kertoo.

Yrittäjät voivat hakea keskusteluapua Mielenterveysseuran Yrittäjän Kriisikeskuksesta Tukea ja apua yrittäjälle (mielenterveysseurat.fi)

Elina Hakola