21.11.2017 klo 09:08
Uutinen

Yrittäjillä on tahtoa huolehtia itsestään, esteinä työmäärä ja tuen puute

”Paras elämä ikinä!” kuuluu yrittäjä, televisiopersoona Saimi Hoyerin otsikko Työterveyslaitoksen Naiset työssä -hankkeen lopputapahtumassa. Yrittäjänaiset kokevatkin pääsääntöisesti työn imua ja pitävät työstään. Myös terveelliset elämäntavat kyllä kiinnostavat, ja niistä on tietoa. Niiden noudattaminen tuottaa kuitenkin vaikeuksia, osoittavat Naiset työssä -hankkeen tulokset. Vertaistuki on tärkeä tekijä työkyvyn kannalta. Liian moni yrittäjä on edelleen turhan yksin yrittämisensä kanssa.

Naisyrittäjät tunnistavat omasta terveydestään huolehtimisen merkityksen työssä jaksamiselleen ja työkyvylleen. Tämä käy ilmi Työterveyslaitoksen Naiset työssä – Yrittäjinä toimivien naisten työkyvyn ja terveyden edistäminen työpaikoilla yhdessä heidän kanssaan -hankkeessa tehdyistä kyselyistä ja ryhmäohjauksen videoaineistoanalyysistä.

– Lähtökohdat kestävälle muutokselle ovat hyvät, sanoo hankkeen projektipäällikkö, tutkija Kirsi Timonen Työterveyslaitokselta. – Työkyvyn edistäminen lähtee liikkeelle oman asenteen muutoksesta ja omien tietojen ja taitojen lisääntymisestä. Muutosta edistää lähipiirin kannustus ja vertaisilta saatu tuki.

Yrittäjät hyötyvät tuesta

Naiset työssä -hankkeen kyselyyn vastanneista yrittäjistä yli 80 % palautuu luonnon, ulkoilun ja liikunnan avulla. Vastanneet yrittäjät työskentelevät kuitenkin keskimäärin 47 tuntia viikossa.

– Kiinnostusta oman työkyvyn edistämiseen näyttää olevan, mutta valitettavasti omasta itsestä huolehtiminen usein unohtuu kiireen ja yrittäjän haasteiden pyörremyrskyssä. Yrittäjät näyttävät kyselyn tulosten perusteella hyötyvän tuesta. Kyselyvastaajista yli 60 prosenttia oli yksinyrittäjiä ja heillä on vain harvoin järjestettynä vaikkapa työterveyshuollon palveluita. Tuen saaminen jääkin muiden toimijoiden varaan ja on puutteellista, kuvailee hankkeen vastuullinen johtaja, vanhempi asiantuntija Anne Salmi Työterveyslaitokselta.

– Kyselytulosten perusteella osallistujat alkoivat muun muassa tietoisesti säädellä työaikaansa, huolehtia tauotuksesta ja mennä nukkumaan aiemmin, kun niiden merkitystä työkyvylle ja yrittämiselle käsiteltiin ryhmissä yhdessä. Kaikki nämä ovat toimia, jotka edistävät työkykyä. Pitkää työpäivää tekevien yrittäjien on tärkeää kiinnittää huomiota työstä palautumiseen, jotta työkyky pysyy hyvänä, jatkaa Salmi.

Työn imua löytyy ja lounastauotkin pidetään yhä useammin

Naiset työssä -hankkeeseen osallistuneet yrittäjät ottavat aiempaa paremmin oman jaksamisensa huomioon.

– Työpäivän aikana syödään entistä useammin lounas eli huolehditaan omasta jaksamisesta ja tauottamisesta. Liikunnan määrää voisi edelleen lisätä. Hyväkuntoinen kestää rasitusta paremmin ja palautuu työstä nopeammin. Liikunta myös rentouttaa ja siten voi edistää hyvää unta. Tarmokkuutta, omistautumista ja uppoutumista työhön eli työn imua kyllä koetaan – se on yrittämisen suuri työkykyä ylläpitävä voimavara, kertoo Kirsi Timonen.

Yrittäjät tarvitsevat uudenlaisia jaksamista ja palautumista tukevia keinoja. Työterveyslaitos vastaa tähän tarpeeseen seuraavaksi Palaudu!-mobiilisovelluksella. Maksuttoman sovelluksen käyttäjäksi voi ilmoittautua osoitteessa www.ttl.fi/palaudu.

Työterveyslaitoksen Naiset työssä – Yrittäjinä toimivien naisten työkyvyn ja terveyden edistäminen työpaikoilla yhdessä heidän kanssaan 2015 – 2017 -ESR-kehittämishankkeen kyselytutkimukseen vastasi 74 naisyrittäjää Pohjois-Pohjanmaalta. Hankkeen kyselyt toteutettiin vuosina 2015 ja 2017. Hankkeessa järjestettiin myös videovälitteisiä vertaisryhmiä yrittäjille vuosina 2015–2017. Videoitua tutkimusaineistoa kertyi yhteensä 37,5 tuntia. Videoitua aineistoa on analysoitu laadullisin tutkimusmenetelmin ja myös siitä saatuja tuloksia on hyödynnetty tässä tiedotteessa.

Lisätietoja

tutkija Kirsi Timonen, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2165, kirsi.timonen[at]ttl.fi
vanhempi asiantuntija Anne Salmi, Työterveyslaitos, puh. 030 474 6013, anne.salmi[at]ttl.fi
erikoistutkija Merja Turpeinen, Työterveyslaitos, puh. 030 474 2669, merja.turpeinen[at]ttl.fi
Naiset työssä – verkkosivut ja tuotteet: www.ttl.fi/naisettyossa
Asiaa yrittäjälle: https://www.ttl.fi/yrittaja/

Tutustu Naiset työssä -työkykykyselyn tuloksiin tarkemmin: https://www.slideshare.net/secret/JeM7ONQW4oFvF1

Olisiko videovälitteisyys työterveyshuollon keino vastata pienyrittäjien tarpeisiin? Tule kuuntelemaan suoraa maksutonta webcastia aiheesta 24.11 klo. 8.30 – 9.30, https://www.ttl.fi/perjantai-meetingit/

Twitter: #naisettyössä #YrityksetKuntoon

Mediapalvelut

Kristiina Kulha, viestintäpäällikkö
Työterveyslaitos, Helsinki
puh. 030 474 2551, 040 548 6914,
kristiina.kulha[at]ttl.fi

Tiina Kaksonen, koordinaattori
Työterveyslaitos, Oulu
puh. 030 474 3015, 050 364 3158
tiina.kaksonen[at]ttl.fi

www.ttl.fi

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä. Asiakkaitamme ovat työpaikat, päättäjät, kansalaiset, työterveysyksiköt sekä muut työhyvinvointia kehittävät organisaatiot. Visiomme on ”Hyvinvointia työstä”, sillä terveellinen, turvallinen ja mielekäs työ luo hyvinvointia. Toimipisteemme sijaitsevat Helsingissä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lisätietoja: www.ttl.fi @tyoterveys Työntekijämäärä: 560