10.7.2020 klo 12:41
Uutinen

Yrittäjiltä peukkua kokoomuksen esitykselle: ”Ansiosidonnainen työttömyysturva ei kohtele ihmisiä yhdenvertaisesti”

Suomen Yrittäjät kannattaa ansiosidonnaisen työttömyysturvajärjestelmän muutosta siten, että se työttömyysturva siirrettäisiin kokonaan Kelan vastuulle.

Kokoomuksesta on viestitty, että puolue kannattaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulottamista kaikille. Asiasta kertoi kansanedustaja Elina Lepomäki Helsingin Sanomien haastattelussa. Lepomäen mukaan kokoomuksen puoluehallitus on hyväksynyt uuden kannan.

– Viimeistään menneen kevään olisi pitänyt herättää ihmiset siihen, ettei tämä järjestelmä ole oikeudenmukainen, Lepomäki lausuu haastattelussa.

Nykyisin ansiosidonnaista työttömyysturvaa voivat saada ainoastaan työttömyyskassojen jäsenet. Järjestelmä on herättänyt kritiikkiä, koska myös kassoihin kuulumattomat joutuvat maksamaan palkastaan työttömyysvakuusmaksuja. ”Ei-kassalaiset” ovat työttömäksi jäädessään kuitenkin oikeutettuja vain alhaisempaan perusturvaan, eli vakuutusmaksuille ei tule vastaavaa katetta kuin kassan jäsenten kohdalla.

Sekä työntekijäjärjestöt että Elinkeinoelämän keskusliitto EK ovat vastustaneet muutosta.

”Kela-malli yksinkertaistaisi järjestelmää ja toisi hallinnollisia säästöjä”

Suomen Yrittäjät kannattaa kokoomuksen esille nostamaa muutosta.

– Kokoomuksen tuore ehdotus on hyvä ja perusteltu. Se vastaa lähtökohtaisesti juuri sitä,. mitä olemme Yrittäjissä aikaisemmin nostaneet esille. Sosiaaliturvajärjestelmää ja etenkin ansiosidonnaista työttömyysturvaa pitää uudistaa niin, että se ulotetaan kaikille. Nykyinen järjestelmä ei kohtele työntekijöitä yhdenvertaisesti, Yrittäjien asiantuntija Atte Rytkönen perustelee.

Nykyinen järjestelmä on ollut käytössä vuosikymmenien ajan. Vuonna 2018 selvityshenkilö Mauri Kotamäki luovutti sosiaali- ja terveysministeriölle arvionsa ansiosidonnaisen työttömyysturvan kehittämisestä. Selvityksessä listattiin kolme vaihtoehtoista tapaa siirtyä yleiseen ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan. Tuolloin Suomen Yrittäjät piti ehdotetuista malleista parhaana vaihtoehtoa, jossa koko työttömyysturvan siirrettäisiin Kelalle ja kaikki vakuutuksen maksajat otettaisiin ansiosidonnaisen piiriin.

– Olemme edelleen tällä kannalla. Nyt olisi tärkeää viedä uudistusta nopeasti eteenpäin, Rytkönen jatkaa.

Vuonna 2019 tehdyn tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta suomalaisesta kuuluu ammattiliittoon saadakseen ansiosidonnaisen työttömyysturvan, vaikka ansiosidonnainen ei edellytä liiton jäsenyyttä. Tukimuksen teki Kantar TNS.

Korona-aika toi esille järjestelmän puutteet

Rytkösen mukaan nykyisen järjestelmän ongelmat ovat tulleet selvästi esille koronaepidemian aikana.

– Korona on aiheuttanut paljon lomautuksia. Iso osa ihmisiä on ansiosidonnaisen ulkopuolella, mikä on osaltaan näyttänyt tämän järjestelmän puutteet.

Yrittäjät kannattaa työttömyysturvan siirtoa Kelalle, koska se mahdollistaisi kaikkien palveluiden hoitamisen ”yhdeltä luukulta”.

– Kela-malli yksinkertaistaisi järjestelmää ja toisi hallinnollisia säästöjä. Silloin ei tarvittaisi enää erillisiä työttömyyskassoja, joita nykyisin on pitkälti yli 20, Rytkönen sanoo. Hän puolusta yhden luukun mallia myös siksi, että Kelalla on vastuullaan useita muita sosiaaliturvaan liittyviä asioita, kuten toimeentulotuki ja yleinen asumistuki.

Kuva: Suomen Yrittäjät

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen@yrittajat.fi