13.4.2021 klo 07:32
Uutinen

Yrittäjyys- ja työelämätaitoja kaikille Suomen lapsille ja nuorille: Pirkanmaalla jo kymmenen kuntaa liikkeellä

Maaliskuun lopussa uutisoitiin, kuinka Nuori Yrittäjyys ry aikoo vastata nuorten kiinnostukseen ja onnistua kunnianhimoisessa tavoitteessa antaa kaikille Suomen lapsille ja nuorille mahdollisuus oppia yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitoja – taustaan tai asuinpaikkaan katsomatta. Pirkanmaalla monta kuntaa on jo hyvässä vauhdissa, sillä yrittäjyyskasvatuksen koetaan kehittävän paitsi nuorten hyvinvointia myös kuntien elinvoimaa.

Nuori Yrittäjyys ry uutisoi 25.3., että joukko tunnettuja yrittäjiä mukaan lukien Ilkka Paananen, Mikko Kodisoja ja Risto Siilasmaa ovat lähteneet yksityishenkilöinä tukemaan voittoa tavoittelemattoman Nuori Yrittäjyys ry:n (NY) toimintaa viideksi vuodeksi. Lahjoitussumma on 1,25 miljoonaa euroa vuosittain viiden lukuvuoden ajan, eli yhteensä 6,25 miljoonaa euroa.

Vauhdilla muuttuvassa työelämässä yrittäjyys-, työelämä- ja taloustaitojen osaamisella on suuri merkitys

– Jaamme NY:n kanssa unelman siitä, että kaikki suomalaiset lapset ja nuoret saisivat mahdollisuuden kokeilla yrittäjyyttä koulussa. Yrittäjyyskasvatuksessa opittavat taidot ovat tärkeitä, vaikka ei päätyisikään lopulta itse yrittäjäksi – ennen kaikkea se, että oppii tekemään muiden ihmisten kanssa töitä yhteisen päämäärän eteen. Samalla lapset saavat kavereita ja mielekästä tekemistä, Ilkka Paananen toteaa.

Nuori Yrittäjyys ry:n ja tukijoiden yhteinen tavoite on saavuttaa kaikki Suomen koulut ja oppilaitokset, jotta jokaiselle lapselle ja nuorelle tarjoutuu mahdollisuus oppia yrittäjyys- työelämä- ja taloustaitoja osana opintojaan, tasapuolisesti taustaan tai koulun maantieteelliseen sijaintiin katsomatta.

– Haluamme tukea opettajia heidän tärkeässä työssään. Pyrimme siihen, että opettajat ottavat nämä valmiit mallit käyttöönsä, yritykset sparraavat ja verkostoituvat nuorten kanssa, löytävät työntekijöitä, ja jopa jatkajia yrityksiinsä, Nuori Yrittäjyys ry:n toiminnanjohtaja Virpi Utriainen kertoo.

Poikkeusaika alleviivannut Suomen nuorten tulevaisuuteen panostamisen tärkeyttä

On vaikea kuvitella parempaa keinoa ylläpitää alueellista elinvoimaa ja maan kilpailukykyä kuin nuoriin panostaminen. Risto Siilasmaan mukaan yrittäjyyden arvostus on onneksi nousussa.

–Meillä on yhä enemmän upeita yrittäjäesimerkkejä, ja uskon että myös päättäjät ovat alkaneet arvostaa sitä, millainen voima yrittäjyyteen liittyy. Nuori Yrittäjyys -toiminta tarjoaa loistavia työvälineitä päättäjille tarttua toimeen ja edesauttaa yrittäjyyden onnistumista Suomessa, Siilasmaa toteaa.

Palaute opettajilta ympäri maan on selkeä: ideointi tiimissä, esiintymistaidot, rohkeus puhua vieraille ihmisille, yhteiskunnallinen ajatteleminen, taloustaidot ja yrittäjämäinen asenne ovat tärkeimpiä oppeja, joita ohjelmat ovat vahvistaneet koulun arjessa. Lisäämällä lasten ja nuorten onnistumisen kokemuksia, minäpystyvyyttä ja laajempaa ymmärrystä saamme heidät aktiivisesti mukaan maailman parhaan maan rakentajiksi.

Pirkanmaalla työ hienossa alussa

Saamamme tuki on tärkeää myös Pirkanmaan kannalta. Käynnistimme alueelle Nuori Yrittäjyys ry:n aluetoimiston 1,5 vuotta sitten. Parhaillaan käynnissä olevalla laajalla kuntakierroksella tavoitteeni on tavata Pirkanmaan kaikkien kuntien opetus- ja elinkeinotoimet. Tähän mennessä vastaanotto on ollut erittäin positiivinen, ja 100% tapaamistani kunnista on lähtenyt mukaan yrittäjyyskasvatustyöhön.

Nuorten hyvinvoinnin lisäksi yrittäjyyskasvatuksen avulla halutaan panostaa myös kuntien elinvoimaan. Pirkkalan elinkeinojohtaja Ahti Laakso kommentoi kunnan mukaan lähtöä erinomaisen terävästi:

– Pirkkalan kunta haluaa elinvoimaisena ja yritysmyönteisenä kuntana olla mahdollistamassa ja varmistamassa, että jatkossakin Pirkkalasta löytyy innokkaita uusia yrittäjiä ja tänne halutaan tulla yrittämään.

Nuorta voi tukea hänen kasvussaan omaksi ainutlaatuiseksi itsekseen

Itse näen päivittäin, kuinka monet koulut panostavat NY-yhteistyöhön suurella sydämellä nuorten hyväksi. Ylöjärven lukion vararehtori, yrittäjyyden opettaja Miia Bergman kommentoi kokemuksiaan:

– Olen päässyt nyt näkemään yhden ikäluokan kanssa, kuinka yrittäjyyskasvatuksen keinoin voidaan tukea nuorta hänen kasvussaan omaksi ainutlaatuiseksi itsekseen. Nuoreksi, joka tuntee omat vahvuutensa ja osaa rohkeasti toimia omien unelmien saavuttamiseksi. Ja mielestäni Nuori Yrittäjyys ry:n tuki tämän yrittäjyyskasvatuksen toteuttamiseen on korvaamatonta.

Olen 18 kuukauden aikana tavannut noin 660 opettajaa sekä kymmeniä vaikuttajia ja kuntapäättäjiä. Jokainen kunta lähestyy asiaa omalla tavallaan, mutta tärkeintä on lähteä liikkeelle heti.

TEKSTIN KIRJOITTAJA Noora Bergroth on yrittäjä ja Nuori Yrittäjyys ry:n aluepäällikkö Pirkanmaalla. Noora on seurannut yrittäjyyskasvatuksen kehitystä kouluissa sekä yrittäjyyden suosion kasvua nuorten keskuudessa yli vuosikymmenen ajan. Kuva: Petra Veikkola

Teksti: NOORA BERGROTH

Kuvat: NUORI YRITTÄJYYS RY JA PETRA VEIKKOLA

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Pirkanmaan Yrittäjä -lehdessä 6.4.2021