YrittäjyysBOOST – Tekoälyn voimalla kohti elinvoimaisempaa Keski-Pohjanmaata  

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ja Centria-ammattikorkeakoulu ovat saaneet rahoituksen YrittäjyysBOOST yhteishankkeelle. Hankkeen tavoitteena on tukea ja vauhdittaa alueen yritysten kilpailukykyä ja omistajanvaihdoksia tekoälyn ja muiden uusien teknologioiden avulla. Hanketta rahoittaa Keski-Pohjanmaan Liiton myöntämä Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) sekä alueen kunnat Kokkola, Kaustisen Seutukunta, Kannus ja Perho. Hanke-aika on 1.2.2024-31.12.2026 ja sen kokonaisbudjetti on 575 292 euroa. 

YrittäjyysBOOST-hanke pyrkii vastaamaan moniin haasteisiin, jotka liittyvät yritysten omistajanvaihdoksiin. Hankkeen alussa toteutettava kysely auttaa tunnistamaan alueen yrittäjien tarpeet tarkasti, jotta voimme järjestää kohdennettuja tilaisuuksia ja koulutuksia. “Haluamme, että jokainen yrittäjä saa juuri hänen tarpeisiinsa vastaavaa tukea. Kyselyn tulokset ohjaavat toimintaamme, joten rohkaisemme kaikkia vastaamaan siihen, vaikka yrityksen myyminen ei olisi vielä ajankohtaista,” korostaa Fanni Pöntiö, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n projektipäällikkö. 

Hankkeessa keskitytään erityisesti yritysten saattamiseen myyntikuntoon, ostajien kartoittamiseen ja heidän kouluttamiseensa. YrittäjyysBOOST tarjoaa yrityksille koulutusta ja tukea myyntiprosessiin, ja lisäksi järjestetään työpajoja, seminaareja ja tapahtumia, joissa keskitytään omistajanvaihdoksiin ja uusien teknologioiden, erityisesti tekoälyn, hyödyntämiseen. “Olemme todella innoissamme, mitä kaikkea tekoäly mahdollistaa ja mihin kaikkeen se voi vapauttaa aikaa yrittäjien kiireisessä arjessa,” sanoo Janette Korpi, Centria-ammattikorkeakoulun projektipäällikkö. 

”Tulemme tekemään tiivistä yhteistyötä alueen kuntien yrityspalveluiden kanssa sekä tilitoimistojen, TE-palveluiden, koulujen sekä rahoittajien kanssa. Tämä monipuolinen verkosto auttaa tukemaan alueen yrittäjiä kaikissa omistajanvaihdosprosessin vaiheissa ja varmistamaan, että tarvittava tuki ja resurssit ovat helposti yritysten saavutettavissa.” kertoo Keski-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Mervi Järkkälä.  

YrittäjyysBOOST haluaa edistää omistajanvaihdoksia ja varmistaa, että alueen yritykset pystyvät uudistumaan ja pysymään kilpailukykyisinä nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Hankkeen kautta Keski-Pohjanmaan alue vahvistaa asemaansa innovatiivisena ja elinvoimaisena yrittäjyyden keskuksena. 

Vastaa hankkeen kyselyyn!

Kysely yrittäjille

Kysely yrittäjyydestä kiinnostuneille sekä yrityksen ostoa suunnitteleville

Lisätietoja antavat: 

Fanni Pöntiö, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät, fanni.pontio@yrittajat.fi, puh. 050 321 1749 

Janette Korpi, Centria -Ammattikorkeakoulu, janette.korpi2@centria.fi, puh. 050 321 1749