31.8.2021 klo 07:44
Uutinen

Yrittäjyyskasvatus on merkityksellistä ja siksi tärkeää – omia kokemuksia nuorten kasvutarinoista

Yrittäjyyslinjan ensimmäisellä oppitunnilla oli elokuussa 2018 jännittynyt tunnelma. Edessä oli kolme vuotta yrittäjyyslinjan opintoja. Yrittäjyyslinjan opinnoilla lukiossamme ajatellaan liiketoimintaosaamisen lisäksi myös yrittäjyyteen liittyvien moninaisten taitojen vahvistamista, omaan itseen tutustumista ja tiimityötaitojen harjoittelua. Vaikka oppiminen yrittäjyydestä on yksi yrittäjyyskasvatuksen tärkeä tavoite, niin vieläkin tärkeämpänä näen, että yrittäjyyskasvatuksen kautta voidaan vahvistaa nuorten itseluottamusta, tutustuttaa nuorta oikeaan työelämään ja lisätä yhteisöllisyyttä lukiossa.

Luottamus

Yrittäjyyslinjallamme opetus lähtee luottamuksen kasvattamisesta. Vuorovaikutustaidot, tiimityötaidot ja dialogitaidot alkoivatkin kehittyä opiskelijoilla heti opintojen alusta alkaen. Aloitusleiri tutustutti opiskelijat erityisen hyvin toisiinsa, ja aika pian huomasimme, että luottamuksellinen ilmapiiri alkoi muodostua. Tämä näkyi tunneilla vilkkaana keskusteluna ja siinä, että opiskelijat osallistuivat aktiivisesti keskusteluihin.

Rohkeus

Yrittäjyyslinjalla opintojen yksi tavoite on rohkeuden kasvattaminen. Alussa esim. esiintymistä ja mielipiteiden ilmaisemista harjoiteltiin turvallisesti omassa tutussa ryhmässä. Toisena opiskeluvuonna, kun yrittäjyyslinjan nuoret perustivat oman yrityksen Nuori Yrittäjyys ry:n Vuosi yrittäjänä –ohjelman mukaisesti, jokainen nuori sai tehdä näitä asioita myös suuremmissa ympyröissä ja huomata, että minä pystyn tähän, vaikka esimerkiksi esiintyminen ei kaikille mieluista ollutkaan. Itseluottamus kasvoi, ja omia vahvuuksia sekä kehittämiskohteita opittiin tunnistamaan.

Tiimeissä tekemällä oppiminen

Yksi yrittäjyyslinjan oppimisen muodoista on tekemällä oppiminen. Esimerkiksi opiskelijani järjestivät yhteistyössä eri ylöjärveläisten toimijoiden kanssa Nuoria Somettaa –musiikkitapahtuman keväällä 2019. Tapahtumaa järjestettäessä nuoret jakautuivat tiimeihin, joiden vastuulla oli tapahtumassa erilaisia toimintoja, ja kokonaisuus syntyi tiimien yhteistyöstä. Tapahtuman jälkeen opittua reflektoimalla nähtiin, mitä kaikkea tästä projektista opittiin. Huomasimme, että ongelmiin pystyttiin aina keksimään jokin ratkaisu ja tehdyistä mokista voitiin oppia. Itse asiassa ilman mokia oppimista ei olisi ollutkaan.

Oman polun löytäminen

Yhteinen matkamme päättyi kevään ylioppilasjuhliin. Ylioppilaslakkeja heille jakaessani saatoin heidät mielessäni pois lukiostamme täydellä varmuudella, että heistä on kasvanut monella tapaa vastuullisia nuoria. Uskon, että jokainen yrittäjyyslinjalainen sai näistä lukioaikaisista yrittäjyysopinnoista sellaista rohkeutta, että ei pidä mahdottomana oman yrityksen perustamista tulevaisuudessa.

Hienointa kuitenkin on se, että näiden kolmen vuoden aikana kaikki kasvattivat monipuolisesti omaa itsetuntemustaan sekä tiedollista ja taidollista työkalupakkiaan. Jokainen näistä nuorista on kehittynyt esimerkiksi sosiaalisissa taidoissa, itsensä johtamisessa, rohkeudessa ja aloitteellisuudessa. Tämä on varmasti se, mitä toivoin opettajaparini Kaisa Remulan kanssa, kun kolme vuotta sitten aloitimme yrittäjyyslinjan opinnot tämän porukan kanssa. Yrittäjyyskasvatus on merkityksellistä ja siksi tärkeää.

Artikkelin on kirjoittanut Miia Bergman. Hän on Ylöjärven lukion apulaisrehtori ja yrittäjyyden opettaja.

Kuva: Janne Bergman

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Pirkanmaan Yrittäjä -lehdessä 17.8.2021