22.9.2017 klo 12:47
Uutinen

Yrityksen hyvinvointiohjelma toi mitattavia hyötyjä: ”jopa 69 prosenttia oli tehnyt elämäntapamuutoksen”

Työhyvinvoitiin panostaminen ja sen vaikutukset henkilöstön työkykyyn ovat olleet yhden jos toisenkin seminaarin aiheena viime vuosina.

Asiantuntijaorganisaatio 4event Oy:n hyvinvointiliiketoiminnan johtaja Antti Äikäs uskoo, että heidän toteuttaman hyvinvointiohjelman kokemukset ja tulokset auttavat muitakin suomalaisia yrityksiä saamaan työkaluja henkilöstön innostamiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen.

– Laajojen kansainvälisten tutkimusten mukaan työpaikoilla toteutetut hyvinvointiohjelmat voivat parantaa työntekijöiden terveyttä ja saada aikaan säästöjä. Samaan aikaan kuitenkin vain 11 prosentilla suomalaisista yrityksistä on käytössään tällainen ohjelma, Antti Äikäs kertoo.

Liikuntatieteen maisteri Äikäs tekee monivuotisesta henkilöstön työhyvinvointiohjelmasta väitöskirjaa.

Ensimmäinen väitöstutkimusartikkeli julkaistiin arvostetussa Journal of Occupational and Environmental Medicine -lehdessä syksyllä. Artikkelin mukaan tutkittu ohjelma sisälsi keskeiset tutkimusmaailman hyväksymät rakennuspalikat: elämäntapamuutosohjelman, terveysriskien kartoituksen, sosiaalisen tuen, yhteyden organisaation tavoitteisiin, johdon sitoutuneisuuden, merkityksellisyyden työntekijöille, toteutusvaiheen seurannan, henkilöstön sitouttamisen, viestintäratkaisut ja tiedolla johtamisen.

Mitattavia hyötyjä

Asiantuntijaorganisaatio 4event Oy on toteuttanut Stora Enso Metsän kanssa monivuotista koko henkilöstön työhyvinvointiohjelmaa vuodesta 2010.

– Markkinoilla on selkeä pitkäkestoisten terveyttä edistävien ohjelmien suunnittelu- ja toteutusvaje. Tarve on akuutti, sillä suurin osa työterveyshuollon resursseista kuluu sairauksien ja työkykyongelmien hoitamiseen eikä niiden ennaltaehkäisyyn, Äikäs kertoo.

Monipuolista koko henkilöstön hyvinvointiohjelmaa ei ole aiemmin tutkittu Suomessa.

– Tutkimuksen havainnoista hyötyvät laajasti niin henkilöstö- ja yritysjohto, työterveyshuolto kuin eläkevakuutusyhtiötkin.

Stora Enso on saanut aikaiseksi mitattavia tuloksia.

– Tuki- ja liikuntaelimiä koskevien pitkien sairauspoissaolojen määrä väheni noin kolmanneksella. Sairauspoissaoloprosentit ovat olleet alhaisia, alle kolmen prosentin tasossa koko ajan. Olemme keskittyneet henkilöstön voimavaroihin.

Äikkään mukaan tutkimuksessa on seurattu osallistujien mahdollisia elämäntapamuutoksia.

– Viimeisessä mittauspisteessä jopa 69 prosenttia oli tehnyt elämäntapamuutoksen. Kyse siitä, että henkilö huolehtii jollain tavalla itsestään enemmän: se voi liittyä päihteiden käyttöön, liikuntaan tai ruokavalioon.

Mitä hyvinvointiohjelma vaatii osallistuvalta yritykseltä?

4event Oy tapaa asiakasyrityksen työntekijät vähintään kerran vuodessa sekä työntekijällä on mahdollisuus osallistua vähintään kerran vuodessa kohdennettuun palveluun, esimerkiksi henkisen kuormituksen arviointiin.

Miten hyvinvointiohjelma olisi vietävissä pienyritykseen?

– Markkinoilla pienyrittäjälle ei oikein tarjota mitään. Mielestäni ratkaisu olisi yrittäjien yhteinen tarjotin, joka mahdollistaisi ryhmään osallistumisen. Lisähyötynä näissä tapaisi vertaisyrittäjiä ja saisi sosiaalisen tuen. Työhyvinvointipalveluiden tuottaminen yksittäiselle yrittäjälle on kallista, mutta kun ryhmässä on 10-15 henkilöä eri yrityksistä, se on mahdollista.

4event Oy:n Äikkään mukaan pienyrityksissä tarve on kovempi kuin isoissa organisaatioissa, kun yrittäjät tekevät pitkää päivää ja yksittäisen työntekijän tuottavuus korostuu.

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta@yrittajat.fi