26.3.2021 klo 13:51
Uutinen

Yrityksen itsearviontitestit kasvuun ja digivalmiuteen

Testit tarjoavat myös kehittämiskohteita ja käytännön vinkkejä kehitystoimienpiteille, joiden avulla yrityksesi kasvumahdollisuudet ja kasvunhallinta kehittyvät. Itsearviointitestit perustuvat Oulun yliopiston tekemiin tutkimuksiin ja niiden kehityksessä on hyödynnetty yrityksiltä ja elinkeinoelämän asiantuntijoilta kerättyä tietoa.

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus MicroENTRE® on tuottanut testit osana EAKR-rahoitteista SoloENTRE ja Yrittävä kulttuuri -hanketta.

Käy osoitteessa https://kasvavayritys.fi/ ja teet testit:

KASVUKYVYKKYYS >

Kasvukyvykkyystesti arvioi yrityksesi kasvukyvykkyyden nykytilan eri osa-alueilla, korostaa keskeisimmät kasvukyvykkyyteen liittyvät kehityskohteet ja antaa käytännön vinkkejä kasvukyvykkyyden tueksi.

DIGIVALMIUS >

Digivalmius-itsearviointi arvioi yrityksesi digitaalisen valmiuden nykytilan ja sitä vastaavat kehityskohteet, sekä antaa käytännön vinkkejä yrityksesi digitaalisen valmiuden kehittämistä varten

KASVUNHALLINTA >

Kasvunhallinnan testi arvioi yrityksesi kasvun nykytilaa, sitä vastaavia kehityskohteita ja antaa käytännön vinkkejä kasvunhallinnan tueksi.