21.9.2020 klo 07:59
Uutinen

Yrityksen menestyminen vaatii ajantasaista osaamista

Työelämän heikkojen signaalien lukeminen on tärkeää tarpeiden ennakoimiseksi. Oppilaitosten ja yritysten yhteistyö on keskeistä osaamisen lisäämiseksi.

Yrityksen on kiinnitettävä huomiota yrittäjän omaan ja yrityksen työntekijöiden osaamiseen, jos se haluaa kasvaa ja menestyä.

– Yritys ei menesty, jos sillä ei ole ajan tasainen ja osaava henkilöstö, Savon koulutuskuntayhtymä SAKKYn johtaja Heikki Helve toteaa.

Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgrenin mukaan muuttuvissa tilanteissa osaaminen on tärkeää, esimerkiksi digitaidot. Yrittäjissä on useita hankkeita meneillään alueen yritysten osaamisen kehittämiseksi.

– Tarve osaamisen kehittämiselle on valtava ja koulutuksen on pysyttävä perässä, Aikio-Tallgren toteaa.

Yhteistyötä työelämän tarpeiden ennakoimiseksi

Pohjois-Savossa tehdään aktiivista yhteistyötä työelämän tarpeiden ennakoimiseksi. Erityisesti teknologiateollisuudessa ja vientiteollisuudessa on pulaa osaavasta työvoimasta.

– Heikkoja signaaleja on tärkeä lukea ja siksi oppilaitosten on hyvä olla yritysten kanssa tekemisissä, Aikio-Tallgren painottaa.

Savon Yrittäjät on tehnyt systemaattista yhteistyötä oppilaitosten – muun muassa Savonia ammattikorkeakoulun ja Ylä-Savon ammattiopisto YSAOn – kanssa. Myös SAKKYlle tiivis yritysyhteistyö on arkipäivää. Nyt Savon Yrittäjät ja SAKKY vahvistavat yhteistyötään.

– Yrittäjäjärjestöt ovat äärimmäisen tärkeässä roolissa tulevien tarpeiden kertomisesta oppilaitoksille. Meillä on yhdenmukainen tavoite edistää työllisyyttä ja yrittäjyyttä, Helve kertoo.

Työvoiman kouluttaminen on maakunnan tehtävä

Puu- ja metsäala on Pohjois-Savolle tyypillinen vahva toimiala, joka luo hyvinvointia. Maakunnan uuden kasvun suunnitelmissa kärkinä ovat hyvinvointiteknologian liiketoiminnan kehittäminen osaksi kansallista huoltovarmuutta mm. roketeinfrastruktuuri ja kiertotalous.

– Maakunnan tehtävä on kouluttaa työvoimaa. Jos jokin toimiala vetää, sille on tärkeä luoda koulutusta, Aikio-Tallgren toteaa.

SAKKY osallistuu maakunnalliseen ennakointityöhön. Myös eri toimialojen työelämäfoorumit tarkastelevat työelämän tarpeita. Niitä kuullaan myös työpaikoilta käyviltä opettajilta sekä työpaikkaohjaajilta.

– Kysyntä eri koulutusaloille on kova. Olemme lisänneet verkko-opetuksen määrää ja valmiutta räätälöityihin koulutuksiin, Helve kertoo.

Lähiopetus ja opiskelijoiden työelämätaidot tärkeitä

Ammatillisella koulutuksella on tärkeä rooli. Työelämärakenne Suomessa on sellainen, että tarvitaan ammatti-ihmisiä, esimerkiksi metsäkoneen kuljettajia. Yrittäjiltä tulee Aikio-Tallgrenin mukaan viestiä siitä, että ammattiin valmistuneilla on vähän käytännön kokemusta alan työkoneiden käytöstä.

– Mikään ei korvaa lähiopetusta. Koulujen investointeja pitää suunnata jatkuvasti myös koneisiin ja laitteisiin, Aikio-Tallgren toteaa.

Heikki Helve kertoo SAKKYn metsäalan olevan yrittäjämäisin ympäristö jo oppilaitoksessa toimimisen aikana.

– Käytössämme on 19 metsäkonetta ja kaikki opiskelijat harjoittelevat niillä ennen työelämäjaksoja. Toinen vastaava ala on keittiö- ja ravintolapalvelut, Helve toteaa.

Myös työelämätaitojen oppiminen on keskeistä.

Opiskelijan on tärkeä oppia esimerkiksi kustannustietoisuutta, jotta hän tietää, mistä osista työntekijän palkka muodostuu, Aikio-Tallgren jatkaa.

Työelämävalmiuksia opettajille ja oppisopimusjärjestelmä nykyaikaiseksi

Opettajien työelämävalmiuksia tulisi lisätä.

– Kannustan opettajia tutustumaan yrityksiin ja yrittäjänä toimimiseen, Aikio-Tallgren rohkaisee.

Myös oppisopimusjärjestelmä tulisi muokata nykypäivän vaatimuksia vastaavaksi, jotta yrityksillä on mahdollisuus työllistää nuoria.

– Oppisopimuskoulutuksen palkkauskustannukset pitäisi porrastaa. Nykyjärjestelmä on yrittäjälle kallis, Aikio-Tallgren painottaa.

Oppilaitosyhteistyö tuo mahdollisuuksia yritykselle

Henkilöstön osaamisen kehittämisen lisäksi yritykset voivat rekrytoida opiskelijoita töihin koulutussopimuksella tai oppisopimuksella, tai tehdä oppilaitoksen kanssa yhteisiä kehittämisprojekteja. Opiskelijaksi voi hakeutua ympäri vuoden. Jokaiselle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma HOKS.

– Voisiko yritys löytää uusia kasvusuuntia uudella osaamisella, Helve pohtii.

Heikki Helve rohkaisee yrityksiä aktiivisuuteen ja positiiviseen haastamiseen.

– Olkaa rohkeasti yhteydessä. Autamme alkuun yhteistyössä ja räätälöimme palvelun teille sopivaksi, Helve innostaa.

Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren ja Savon koulutuskuntayhtymä SAKKYn johtaja Heikki Helve uskovat yhdenmukaisten tavoitteiden edistävän työllisyyttä ja yrittäjyyttä maakunnassa.

Teksti:

Anne Öhman

anne.ohman(at)yrittajat.fi

Kuva:

Heikki Rissanen

heikki.rissanen(at)yrittajat.fi