Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

27.3.2019 klo 10:17
Uutinen

Yrityksen toimiala kannattaa täsmentää PRH:ssa – Siinä säästää nyt satoja euroja

Nyt seuraavan kahden vuoden aikana voi maksuttomasti muuttaa toiminimen kuvaamaan niitä toimialoja, joita oikeasti käyttää.

Yrityksen toimialaa on voinut tarkentaa patentti- ja rekisterihallitukseen maksutta vuoden vaihteesta lähtien.

Toiminimilaki muuttuu tavaramerkkilain uudistuksen yhteydessä. Eduskunta on hyväksynyt lait ja ne tulevat voimaan myöhemmin keväällä. Tarkka voimaantulopäivä on vielä avoinna, mutta siitä alkaa kulua kahden vuoden siirtymäaika, jonka aikana yritysten toimialaa voi tarkentaa maksutta. PRH otti käyttöön maksuttoman muutosilmoituksen jo vuodenvaihteessa.

Suomen Yrittäjien lainopillinen asiantuntija Albert Mäkelä selventää tilannetta seuraavissa vastauksissa.

Mistä on kyse?

Lakimuutoksen taustalla on se, että Suomessa on noin 600 000 rekisteröityä toiminimeä ja lisäksi tuhansia aputoiminimiä. Suomessa toiminimillä on vahva suoja. Yritys on voinut määritellä toimialakseen jotain sekä kaiken laillisen liiketoiminnan. Silloin nimeä suojataan kaikessa laillisessa liiketoiminnassa, eli kaikilla mahdollisilla toimialoilla. Laajat toimialakuvaukset estävät tavaramerkkien ja toiminimien rekisteröinnin. Esimerkiksi autokorjaamo Etelä-Suomessa ja kahvila Pohjois-Suomessa eivät voi nykytilanteessa toimia samalla nimellä eri toimialoilla. Jatkossa nimen suoja muuttuu niin, että jos nimeä ei ole käyttänyt tietyllä toimialalla, samalla tai samankaltaisella nimellä voi perustaa yrityksen toiselle toimialalle.

Muutoksella pyritään saamaan toiminimiä uusien yrittäjien käyttöön. Toiminimilain lähtökohta kuitenkin on, että vain käytössä olevia nimiä suojataan sillä toimialalla, jolla yritys tosiasiassa toimii. Nyt seuraavan kahden vuoden aikana voi maksuttomasti muuttaa toiminimen kuvaamaan niitä toimialoja, joita oikeasti käyttää.

Lakiuudistuksen yhteydessä toiminimen vapautta haluttiin jopa rajoittaa, mutta tämä saatiin torjuttua. Niin ei tule käymään. Oleellista on, että uudistuksen myötä hyvin vähän muuttuu. Jatkossa käyttämättömiä toiminimiä voidaan poistaa rekisteristä entistä kevyemmällä hallinnollisella menettelyllä.

Milloin toimialaa kannattaa täsmentää?

Jos yrityksellä on kaupparekisteriin rekisteröitynä niin sanottu yleistoimiala tai ilmaus ”kaikki laillinen liiketoiminta”, toimialaa kannattaa täsmentää vastaamaan toiminnan todellista luonnetta. Tällöin riski joutua toiminimien kumoamishakemuksen kohteeksi pienenee. Yrityksen todellinen toimiala on yleensä helppo määrittää, eikä yksikään yritys toimi todellisuudessa kaikilla mahdollisilla toimialoilla.

Kannattaako lakimuutoksen vuoksi nimenomaan täsmentää?

Jos toimialan täsmentämiseen ei ole tarvetta, sitä ei tietenkään tarvitse ehdoin tahdoin tehdä. Jos yritys toimii niillä toimialoilla, jotka kaupparekisteriin on merkitty, ei täsmentämistä tarvitse tehdä. Toiminimeä suojataan juuri niillä toimialoilla, joilla yritys todellisuudessa toimii.

Mitä toiminimen rekisteröinnin kumoaminen tarkoittaa? Voiko joku toinen hakea minun rekisteröintini kumoamista ja millä perusteella?

Toiminimen kumoamista voi hakea PRH:lta hallinnollisessa menettelyssä jokainen, jolle aiheutuu toiminimen rekisteröinnistä haittaa. Haitta voi aiheutua esimerkiksi tilanteesta, jossa toiminimi estää sekoitettavissa olevan tavaramerkin rekisteröinnin. PRH:lta toiminimen kumoamista voi hakea kuitenkin vain sillä perusteella, että toiminimeä ei ole viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana käytetty, eikä käyttämättömyydelle ole hyväksyttävää syytä. Jos toiminimien kumoamista haetaan jollakin muulla perusteella, kumoamista voidaan hakea ainoastaan tuomioistuimelta.

Jos toiminimeä ei ole käytetty, toiminimen haltija voi pyrkiä osoittamaan, että käyttämättömyydelle on ollut hyväksyttävä syy. Tällöin yrityksen olisi selvitettävä, miksi toiminimeä ei ole käytetty, ja perustella, että syy on ollut hyväksyttävä.

Osittainen toiminimen kumoaminen on uusi mahdollisuus erityisesti niihin tilanteisiin, joissa toiminimi muodostuu esteeksi tavaramerkin rekisteröinnille. Osittainen kumoaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että toiminimeä ei voi käyttää enää yrityksen nimenä tietyllä toimialalla. Muilla toimialoilla toiminimen käyttöä voidaan jatkaa.

Miten saan täsmennettyä toimialani?

Täsmennys tehdään PRH:lle paperisella lomakkeella. Lomakkeessa pitää itse vedota maksuttomuuteen, sillä se ei tule automaattisesti. Lomakkeeseen voi kirjoittaa esimerkiksi toiminimilain muutokseen liittyvä maksuton toimialan täsmentäminen.

Täsmennys on maksullinen, jos samalla tehdään muutoksia yhtiöjärjestykseen.

Mistä löydän tämän paperi-ilmoituksen?

PRH:n sivuilla on ohjeet ja linkki Y4-lomakkeeseen ja 13 -liitelomakkeeseen, jotka pitää täyttää ja tulostaa.

Miksi en saa tehtyä täsmennystä digitaalisesti?

PRH:n mukaan sähköistä asiointijärjestelmää ei pystytä määrittelemään niin, että se pystyisi täsmentämään toimialan muutokseen liittyvän maksuttoman toimialan täsmentämisen.

Paljonko toimialan täsmentäminen on maksanut?

Normaalisti toimialan tarkentamisen hinta on määräytynyt yritysmuodon mukaan, mutta esimerkiksi osakeyhtiölle se on ollut yhtiöjärjestyksen muutoksen maksu, eli 380 euroa.

Elina Hakola

elina.hakola (at) yrittajat.fi