27.5.2020 klo 09:28
Uutinen

Yritykseni sai kahta tukea päällekkäin, miten toimin? Ministeriö vastaa

Osa yrityksistä on saanut päällekkäisiä tukia koronakriisissä. Pyysimme ministeriötä vastaamaan, miten näissä tilanteissa tulee toimia.

Koronakriisin alkuvaiheessa esimerkiksi yksinyrittäjät saattoivat hakea Business Finlandin kehittämistukea. Myöhemmin tuen myöntämiskriteerit muuttuivat. Osa ahdingossa olevista yrityksistä on hakenut tukea sekä Business Finlandilta että ELY-keskukselta ja saattanut saada tuen molemmista.

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan toinen tuki on joissain tapauksissa palautettava.

Yritys on saanut päällekkäin ELY-tukea ja Business Finlandin tukea. Miten yrityksen on tässä tilanteessa toimittava?

ELY-keskus ja Business Finland selvittävät ensin, ovatko ELY-keskus ja Business Finland myöntäneet koronatukea samaan tarkoitukseen (esim. ELY-keskuksen ja Business Finlandin koronatuki kehittämistoimiin). Mikäli tämän selvityksen perusteella katsotaan, että ELY-keskuksen ja Business Finlandin koronatuki on kohdistunut samaan tarkoitukseen, yritykseen ollaan yhteydessä asian selvittämiseksi (kuuleminen) ja sovitaan, kumman tuen yritys palauttaa. Yritykselle annetaan ohjeet tuen palauttamiseksi. Jos yritys ei suostu päällekkäisen tuen palauttamiseen, peritään päällekkäinen tuki takaisin yritykseltä takaisinperintäpäätöksellä.

Entä jos kyseessä on päällekkäisiä tukia saanut yksinyrittäjä (yksinyrittäjätuki ja Business Finlandin tuki)?

Business Finlandin koronatuen alkuvaiheessa (19.3.-27.3.) ei rahoituksen hakijalle ollut asetettu työntekijöiden määrään liittyvää rajoitusta. Mikäli yksinyrittäjä on tuolloin hakenut Business Finlandin koronatukea ja sen saanut, ei hän ole enää oikeutettu saamaan yksinyrittäjätukea. Jos molemmat tuet on jo myönnetty, yksinyrittäjätuen myöntäneen kunnan tulee arvioida tilanne tapauskohtaisesti.

Voiko päällekkäisiä tukia saanut yritys joutua ongelmiin?

Mikäli yritys on hakenut koronatukea sekä ELY-keskukselta että Business Finlandilta, on yritys tällöin toiminut kyseisten rahoittajien verkkosivuilla olevien ohjeiden vastaisesti. Päällekkäisyydet pyritään havaitsemaan ja poistamaan hakemuskäsittelyyn yhteydessä. Päällekkäisten tukipäätösten ei kuitenkaan ensisijaisesti katsota aiheutuvan hakijan menettelystä eikä hakijalle tästä syystä aiheudu muita sanktioita, mikäli yritys palauttaa päällekkäisen tuen. Jos yritys ei palauta tukea vapaaehtoisesti, tehdään asiasta takaisinperintäpäätös. Takaisinperintäpäätöksen perusteella voidaan tuki siirtää tarvittaessa ulosoton perittäväksi.

Miten jo saadut tuet vaikuttavat tulevaan yleistukeen?

Kustannustukea koskeva lakiesitys on vielä valmisteilla, joten vielä ei ole selvillä kustannustuen mahdollinen yhteensovitus ELY-keskuksen ja Business Finlandin koronatukien kanssa. Kun lainsäädännön tarkempi sisältö täsmentyy, mahdollisesta yhteensovituksesta informoidaan tarkemmin. Yksinyrittäjätuki on tarkoitus vähentää saadusta kustannustuesta täysimääräisesti.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi