26.5.2017 klo 13:36
Uutinen

Yritykset ovat maakunnan tärkein voimavara

Alueelliset kehitysnäkymät raportti raportoi, että elinkeinoelämä ja yritystoiminta ovat tällä hetkellä paremmassa vireessä kuin puoli vuotta tai vuosi sitten. Iloinen uutinen on myös se, että maakuntaamme kohdistuu 200 miljoonan euron liikenneinvestoinnit. Myös palveluyritysten liikevaihto on ollut vuoden alkupuolella hyvässä kasvussa ja rakentamisen kokonaismäärä on jatkanut vahvaa kasvuaan. Tilastokeskuksen liiketoiminnan kuukausikuvaajien mukaan eteläsavolaisten yritysten liikevaihdon kasvu on ollut viime vuosina hiukan maan keskimääräistä nopeampaa. ELY-keskus on rahoittanut vuonna 2016 maakuntamme yritysten hankkeita ja yleisiä kehityshankkeita 31 miljoonalla eurolla. Yritysten kehittämishalukkuus ja kiinnostus rahoitusta kohtaan on lisääntynyt alkuvuoden aikana.

Metsäsektorin kehitysnäkymät ovat säilyneet positiivisina – yksityismetsien puukauppamäärät nousivat vuonna 2016 10% ja kaupan vire on jatkunut hyvänä myös tämän vuoden puolella. Mielenkiintoinen nosto raportissa oli, että Etelä-Savossa luomutilojen osuus kaikista maatiloista on suurempi kuin koko maassa keskimäärin.

Matkailulla on iso merkitys – mökkeily, Saimaa, tapahtumat, luonto ja hyvä ruoka houkuttelevat entistä enemmän matkailijoita ja vapaa-ajan asukkaita maakuntaamme. Uudet kohteet Hotelli Punkaharju ja Resort&Spa Järvisydän tuovat uutta nostetta matkailuun.

Aiempaa valoisista näkymistä huolimatta epävarmuutta on edelleen ilmassa. Yritysten välillä tilanteet eroavat toisistaan voimakkaasti – saman voi todeta myös maakuntamme seutukuntien ja kuntien välillä.

Päätimme ottaa selvää pitääkö raportin positiiviset kehitysnäkymät paikkansa yritysten arjessa. Maakuntapäivänä Etelä-Savon Yrittäjien puheenjohtajisto ja maakuntajohtaja jalkautuivat Juvalle ja Sulkavalle ottamaan selvää yrittäjien arjen haasteista sekä yhteistyöstä kunnan kanssa. Päivä oli onnistunut ja hyvin monipuolinen. Juva ja Sulkava saivat kuntina kiitosta hyvästä yhteistyöstä yritysten kanssa. Kaikilla yrityksillä oli yhteinen huoli: raha! Arjen haasteina olivat asiakasvirtaan liittyvät huolenaiheet ja kasvun rahoittaminen. Yhdelle yritykselle kasvu olisi uuden yhtiön perustamista useamman tahon yhteistyönä, toiselle tuotantotilojen laajentamista. Haaste oli kaikille sama – mistä lisää kassavirtaa tai rahoitusta kasvua varten? Rahoittajien vakuuttaminen yrityksen toimialan tulevaisuuden hyvistä näkymistä ja sijainnista ei ole yksinkertaista. Onneksi yrittäjät uskovat ja luottavat vahvasti tulevaisuuteen ja vievät omia hankkeitaan päämäärätietoisesti eteenpäin. Yrittäjyys luo elinvoimaa!

Maakunta uudistuu – meitä yrittäjiä koskettaa erityisesti kasvupalveluiden eli työllisyys- ja yritysten kehityspalvelujen tulevaisuus uuden maankunnan alaisuudessa. Maakuntauudistus avaa uusia mahdollisuuksia, mutta samalla myös uusia haasteita. Tarvitsemme isoja veturiyrityksiä, mutta samalla on hyvä tiedostaa, että maakuntamme perusleipä tulee pienyritysten työstä. Maakuntauudistuksessa kasvupalvelujen osalta on pidettävä huoli siitä, että ne räätälöidään vastaamaan Etelä-Savon yrityskentän tarpeita. Yritykset ovat maakunnan ja kunnan tärkein voimavara.

Yrittäjäjärjestön tärkein tehtävä on pitää huolta siitä, että maakuntamme on toimintaympäristönä yritysten silmissä kiinnostava. Säännöllinen keskustelu eri tahojen välillä on äärimmäisen tärkeää. Kunta ja maakuntauudistus on ennen kaikkea mahdollisuus – mahdollisuus määrittää kunnalle ja maakunnalle entistä vahvempi elinkeinopoliittinen rooli. Muutos vaatii myös meiltä yrittäjäjärjestönä uudenlaisen otteen vaikuttamiseen.

Ylpeä Yrittäjistä!

Nina Rasola
puheenjohtaja
Etelä-Savon Yrittäjät