16.4.2020 klo 10:14
Uutinen

Yritykset rakentavat kuntien elinvoiman

Yrityksille ohjataan valtion varoista tukea yritystoimintaan tässä poikkeuksellisessa tilanteessa. Tuki voi olla yksinyrittäjälle 2 000 euroa, jolla voi maksaa yrityksen kuluja, kuten sähkö- ja puhelinkuluja, tilavuokran tai vakuutuksia. Tällä 2 000 euron tuella on kyettävä hoitamaan pakolliset kulut, mutta kuinka kauan? Sitä kukaan ei osaa sanoa – aikajänne voi olla kolme tai kuusi kuukautta, ehkä kauemminkin.

1–5 henkilöä työllistävät yritykset voivat saada rahoitusta ELY-keskuksesta ja 6–250 henkilöä työllistävät Business Finlandilta. Yritys voi saada tukea toiminnan kehittämiseen tai uudelleen suunnitteluun 10 000 euroa ja laajempiin kehittämistoimiin 100 000 euroon saakka. Tämä tuki voi pelastaa muutamia työpaikkoja ja tuen avulla saadaan luotua uskoa tulevaan.

Etelä-Savo on Suomen yrittäjäaktiivisinta aluetta ja yritykset ovat kooltaan pieniä. Etelä-Savon yli 7 000 yritystä tilitti veroja verohallinnolle 588 miljoonaa euroa (v. 2017). Yritykset ovat maakuntamme suuri voimavara.

Nyt koronakriisissä valtio on tullut vastaan hädässä olevia yrityksiämme. Tämä on erittäin tärkeää, jotta Etelä-Savossa olisi yrityksiä kriisin jälkeenkin. Valtaosa työpaikoista on syntynyt viime vuosina pk-yrityksiin. Näistä työpaikoista on nyt pidettävä kaikin keinoin kiinni, ja elinkelpoisia yrityksiä ei pidä päästää kaatumaan.

Välillä kuulee vaadittavan, että yritysten pitää maksaa yhteiskunnan tuki takaisin hyvinä aikoina. Yritysten saama tuki palautuu kuntiin pidemmällä aikavälillä mm. verotuloina. Verot muodostavat keskimäärin noin puolet kuntien tuloista; kunnat saavat ansiotulosta kerättävän kunnallisveron, rakennuksista ja maasta kerättävän kiinteistöveron sekä osan yritysten maksamista yhteisöveroista. Pienen kunnan tuloissa yhdenkin yrityksen yhteisöverot voivat olla merkittävässä roolissa kunnan talouden kannalta.

Yritykset luovat elinvoimaa ja toimeliaisuutta. Yritysten alihankintaketjut ja kumppanuudet luovat lisää yrittäjyyttä ja työtä. Ja maakuntamme asukkailla on parempi mahdollisuus käyttää paikallisten yritysten palveluja, kun ansiotulot ovat turvattu.

Koko hyvinvointiyhteiskunnan kestävyyden kannalta on keskeistä, että yritykset selviävät tästä poikkeuksellisesta tilanteesta.

Nina Rasola
Etelä-Savon Yrittäjät
puheenjohtaja
Suomen Yrittäjät
varapuheenjohtaja

Lisätiedot: Nina Rasola, p. 050 517 0472, nina.rasola(at)yrittajat.fi