18.5.2017 klo 15:06
Uutinen

Yritykset vähentävät vastuullisuustyöllä riskejään – ”Ei kannata puhua raportoinnista mitään”

Kuinka saadaan pk-yritykset mukaan vastuullisuustyöhön? ”Älkää puhuko raportoinnista mitään, sitä vihataan pienyrityksissä. Sen sijaan kertokaa, että tarvitaan pieniä tekoja, jotka lähtevät kumuloitumaan oikeaan suuntaan.”

Näin kertoi kattaus- ja yleispyyhkeitä valmistavan pienyrityksen toimitusjohtaja-yrittäjä Jari-Pekka Ekberg yritysvastuututkimuksen julkistustilaisuudessa viime viikolla. Porilainen Fiblon alkoi kehittää vastuullista liiketoimintaa vuonna 1996 asiakkaalta tulleen kyselyn siivittämänä. Perheyritys Fiblon työllistää 26 henkilöä Porissa. Ruotsissa on toiminut sivuliike vuodesta 2015.

Vastuullinen yritys toimii ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla.

– Tuotteemme ovat lyhytkäyttöisiä tuotteita. Meillä on vastuu luonnonvarojen käytöstä, vuonna 1979 perustetun perheyrityksen varatoimitusjohtaja Anne Ekberg kertoo Yrittäjäsanomille.

Anne Ekberg kertoo yrityksen tehneen jo tuotannon ja toimitusketjun osalta kaiken mahdollisen vastuullisuuden eteen. Kaikki mahdollinen kierrätetään, hukka on minimoitu tuotannossa, energia on vihreää ja raaka-aineet ostetaan läheltä.

Eettiset toimintaohjeet ovat olleet käytössä pitkään, kirjoitettunakin seitsemisen vuotta. Yritysvastuuraportin Fiblon tekee joka toinen vuosi.

– Tärkein vastuullisuustavoitteemme tällä hetkellä on kertoa asiakkaille tuotevaihtoehdoista, jotka tukevat heidän liiketoimintaansa mahdollisimman viisaasti. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että he ostavat vähemmän, mutta parempaa.

Suomalaisyritykset näkevät vastuullisuuden nyt ennen kaikkea tulevaisuuden toimintaedellytysten ja menestystekijöiden varmistamisena. Tämä ilmenee yritysvastuuverkosto FIBSin tilaamasta ja T-Median toteuttamasta tuoreesta tutkimuksesta.

Yritysvastuuta vuodesta 1996

Anne Ekberg kertoo yrityksen alkaneen kehittää yritysvastuun raportointia vuonna 2008, kun useat kansainväliset asiakkaat edellyttivät tietoja, jotka sitten täytettiin kullekin erikseen.

– Mietimme, voisimmeko raportoida järkevämmin.

He osallistuivat Satakunnan ELY-keskuksen silloiseen VALID-hankkeeseen. Ulkopuolinen konsultointiyhtiö oli GRI-järjestelmän mukaisen raportoinnin kehitystyössä mukana. Se on yhteiskuntavastuun raportointiohjeistus. Hiilijalanjäljen laskentaan Fiblon käyttää ulkopuolista toimijaa.

– Se oli herääminen. Olin ajatellut, että se on joku pörssiyritysten juttu, mutta silloin tajusin sen onnistuvan pienyritykseltä, kun kaikki liiketoiminnalliset asiat oli jo tehty.

Fiblonissa vastuullisuus on koko henkilökunnan tehtävä. Vastuullisuus lähtee perheyrityksen arvoista, jotka ovat: kannattava kasvu, tyytyväinen asiakas, työn ilo ja ympäristöä kunnioittaen.

– Kannustamme ihmisiä tekemään päätöksiä. Toimitusjohtaja sanookin, että jos päätös, jota olette tekemässä täyttää neljä arvoamme, silloin se päätös on oikea.

”Arvokeskustelu kannattaa käydä pian”

Pk-yrityksillä on tavallisesti tiiviit yhteydet työntekijöihinsä, omaan yhteisöönsä ja sidosryhmiinsä, ja siksikin vastuullinen suhtautuminen liiketoimintaan osana yhteisöään. Vastuullisuuden mittaaminen ja raportointi on isossa osassa pk-yrityksiä kuitenkin retuperällä. Onko edelläkävijän maine tuonut teille liiketoiminnassa hyötyjä?

– Olemme muutamassa asiakastyytyväisyyskyselyssä kysyneet tästä. Mielikuva on, ettei vastuullisuudella loppu viimeksi ole kauhean suurta merkitystä. En usko, että mikään sopimus olisi siihen ratkennut.

Mitä kansainvälisemmästä yhteistyökumppanista puhutaan, sitä tärkeämpää vastuullisuus ja siitä viestiminen on.

Ekbergin mukaan yritysvastuun arvokeskustelu kannattaa käydä yrityksen ylätasolla – ja pian.

Fiblon on täyttänyt kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen sitoumus2050.fi -verkkosivuilla. Niin on myös moni muu yritys ja toimija. Porilaisyrityksellä on tulevaisuuspolku ja kasvutavoitteet, joita kohti kuljetaan.

Muutama vuosi sitten silloinen sopimusvalmistaja alkoi strategiamuutoksen myötä myydä loppukäyttäjille entisten sopimusasiakkaiden sijaan. Käyttäjiä ovat kattaus- ja yleispyyhkeiden ammattikäyttäjät.

– Usein ajatellaan, että vastuullisuus on taakka, lisätyötä. En näe sitä taakkana.

Riskien hallinta kimmokkeena

Tulevaisuuden toimintaedellytysten turvaamisen lisäksi riskien hallinta yritysvastuutyön kimmokkeena korostui yritysvastuuverkosto FIBSin tuoreessa tutkimuksessa.

– Tutkimuskysymyksiä tulkiten riskeiksi nähdään esimerkiksi toimitusketjut, FIBSin johtava asiantuntija Helena Kekki tulkitsee.

Vastuullisuuden vaikuttimet ovatkin muuttuneet: aiempina vuosina maine on ollut tärkein syy panostaa vastuullisuuteen. Kekki nostaa esiin yritysvastuuraportin kokoamisen hyötytekijänä yritykselle.

– Raportti on hyvä keino kerätä kaikki yksiin kansiin. Toki keräämisvaihe vaatii sen työn, mutta panos voi muuttua kustannustekijästä hyötytekijäksi. Se voi olla keino luoda lisäbisnestä, ja saada sopimuksia sellaisten yritysten kanssa, jotka sitä arvostavat.

Tutkimukseen osallistui 200 toimitusjohtajaa ja yritysvastuujohtajaa Suomen 1000 suurimmasta yrityksestä. FIBS tarjoaa monipuolista yritysvastuupalvelua yrityksille. Keväällä käynnistynyt, ympäristöministeriön tukema luontopääomavalmennus, on yksi esimerkki yrityksille suunnatuista palveluista.

Esimerkkejä vastuullisesta yritystoiminnasta

Mitä vastuullinen yritystoiminta tarkoittaa toiminnassanne?

Esa Vesmanen, Pure Design Oy ja Innoite Oy yhteistyössä FINOM Lights -tuotteet

– Kaikki mikä tehdään, tehdään vastuullisesti. Valaisin on paikallinen tuote, joka tehdään kokonaisuudessaan Suomessa suunnittelua myöten. Haluamme työllistää suomalaisia ja tuoda suomalaista osaamista esille, ja olemme ylpeitä siitä. Pyrimme jalostamaan kotimaisen materiaalin mahdollisimman korkealle nostaen näin työn arvoa. Pystymme kilpailemaan laadulla, designilla ja vastuullisuudella. Kuluttajat voivat tukea näitä arvoja ostamalla valaisimia. Itselleni vastuullisuus tarkoittaa sitä, että teemme kestäviä tuotteita: ne kestävät aikaa ja kulutusta. Design on ajatonta.

Ville Mäki, Atao Oy

– Tuotamme asiakasyrityksille todenteita siitä, että yrityksen yhteiskuntavastuu toteutuu. Nyt kun raportointiin suuryrityksiä velvoittava EU-direktiivi on tulossa Suomeenkin, tulee se merkittävästi kasvattamaan myös pienten yritysten vastuullisuusraportointia. Suurten yritysten pitää hallita toimitusketjuaan vastuullisesti. Laatu-, työturvallisuus- ja ympäristöstandardeihin satsataan aika paljon rahaa, mutta sitten niistä ei kerrota ulos muuta kuin sertifiointiyrityksen logo. Pk-yrityksenkin kannattaa kertoa vastuullisista teoista sidosryhmilleen ja julkisesti kotisivuillaan.

Juha Suojanen, EkoRent Oy

– Tarjoamme lyhytaikaista täyssähköauton vuokraustoimintaa, jossa digitaalisen palvelun kautta voi vuokrata tuntiveloituksella. Lisäksi tarjoamme autojen yhteiskäyttöpalvelua taloyhtiöille ja yrityksille. Vähennämme yksityistä autokantaa, yhteiskäyttöautojen avulla voidaan vähentää parkkipaikkoja ja kaupunki-ilmakin paranee. Eräs asiakkaamme, taloyhtiö, ottaa parhaillaan käyttöön katolleen aurinkopaneeleja, joilla yhteiskäyttöinen sähköauto tullaan lataamaan. Toivon mukaan tästä lähtee liikkeelle lumipalloefekti.

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta@yrittajat.fi

grafiikka Maarit Kattilakoski