14.6.2017 klo 12:51
Uutinen

Yrityksiä voidaan tukea maahanmuuttajien rekrytoinnissa

Työhönvalmennuksen palvelumuotoilu on avainasemassa, kun yrityksiä halutaan tukea työllistämään maahanmuuttajia.

Maahanmuuttajien työllistymistä pyritään edistämään työhönvalmennuksella, jossa työhönvalmentaja tukee työnhakijaa työ-, työkokeilu- tai opiskelupaikan löytämisessä ja uudessa paikassa aloittamisessa. Työhönvalmentajan työssä keskeistä on yhteistyö työnantajien kanssa. Erityisesti yritystyönantajien tavoittaminen maahanmuuttajien rekrytoimiseksi on kuitenkin haastavaa.

– Työhönvalmennus tulisikin muotoilla asiantuntijapalvelutuotteeksi, jonka lähtökohtina ovat työnhakijoiden tarpeiden rinnalla työnantajien tuen tarpeet, toteaa Milka Lintinen ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetyössään.

Opinnäytetyön tulosten perusteella yrityksissä on vain vähän kokemusta maahanmuuttajien rekrytoinnista eikä maahanmuuttajien tuettua työllistämistä työhönvalmentajan avulla tunneta yrityksissä riittävästi. Yritysten esimiehet ovat kuitenkin jossain määrin kiinnostuneita tuesta maahanmuuttajien rekrytointiin. Työhönvalmenuksella voidaan vastata tähän tarpeeseen.

Palvelumuotoilu on palveluiden käyttäjälähtöistä kehittämistä ja suunnittelua muotoilun menetelmin. Yhteistyöstä työhönvalmennuksen toteuttajien kanssa tulee yrityksille houkuttelevampaa, kun sitä toteutetaan palvelumuotoilun tuloksena systemaattisemmin, tasalaatuisemmin ja yritysten muuttuviin tarpeisiin räätälöiden. Yritystyönantajia on siis mahdollista tavoittaa paremmin palvelumuotoilemalla työhönvalmennusta. Tällä lisätään maahamuuttajien työllistymisiä yrityksiin.

Opinnäytetyön kyselyyn vastasi 82 yrityksen esimiestä Hämeenlinnan ja Lahden seuduilta ja haastatteuihin osallistui neljä maahanmuuttajia rekrytoinutta yrityksen esimiestä samalta alueelta. Hämeen Yrittäjät oli mukaan tiedottamassa kyselystä yrittäjille. Maahanmuuttajien avoimille työmarkkinolle tähtäävän työhönvalmennuksen asiantuntijanäkökulmaa edustivat Hämeen Setlementti ry:n TyöPolku -hankkeen (2014–2015, 2016–2018) työntekijät.

Hanke oli myös opinnäytetyön toimeksiantaja. Opinnäytetyö on toteutettu osana sosionomi (YAMK) -tutkintoa Hämeen ammattikorkeakoulun Kulttuuri- ja taidetoiminta hyvinvoinnin edistäjänä -koulutusohjelmassa.

Opinnäytetyö on luettavissa täällä >>>

Hämeen Yritysviestintä,
toimitus@hameenyrityssanomat.fi