12.12.2017 klo 14:35
Uutinen

Yrityksille uudenlainen mahdollisuus työterveyspalveluiden hankintaan

Pirkanmaan Yrittäjät on solminut seitsemän työterveyspalveluita tuottavan toimijan kanssa puitesopimuksen madaltaakseen jäsenyrittäjiensä työterveyspalveluiden käyttöönoton kynnystä.

Puitesopimuksen kilpailutus toteutettiin yhteistyössä Euroopan sosiaalirahaston rahoittaman TyhyverkostoX TTT -Palvelut -hankkeen kanssa, jonka päätoteuttaja on Työterveyslaitos. Sopimuskumppaneita ovat Attendo Terveyspalvelut Oy, Finla Työterveys Oy, Johanneksen Klinikka, Medisport Oy, Pihlajalinna, Terveystalo ja Tullinkulman Työterveys Oy.

Yhteishankinnalla pyritään varmistamaan palveluiden helppo saavutettavuus ja laadukkuus sekä se, että palvelut vastaavat jäsenyrittäjien tarpeita ja ovat kohtuuhintaisia. Tällä hetkellä vain joka seitsemäs yrittäjä, jolla ei ole työntekijöitä, on järjestänyt työterveyshuollon itselleen.

Haluamme kiinnittää huomiota yrittäjien omaan hyvinvointiin ja jaksamiseen. Keskeinen osa hyvinvointia on työterveyshuolto ja apu tilanteessa, jossa sitä tarvitaan. Erityisen tärkeää on ennaltaehkäisevä työterveyshuolto, sillä yrittäjä on oman yrityksensä tärkein voimavara, toteaa Pirkanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Pasi Mäkinen.

Työnantajalla on työterveyshuoltolain perusteella velvollisuus järjestää työsopimus- ja virkasuhteessa oleville työntekijöilleen ehkäisevä työterveyshuolto. Lisäksi työnantaja voi järjestää yleislääkäritasoista sairaanhoitoa osana työterveyshuoltopalveluja. Myös yksinyrittäjät tarvitsevat tukea työkyvylleen ja työterveyshuollon järjestäneet yrittäjät ovat näihin palveluihin useimmiten tyytyväisiä.

Työterveyshuoltopalveluiden puitesopimuksella pyritään kannustamaan etenkin yksinyrittäjiä hoitamaan työterveyshuoltopalvelut ajan tasalle.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Pasi Mäkinen, Pirkanmaan Yrittäjät ry, p. 050 540 0005, pasi.makinen@pirkanmaanyrittajat.fi

erityisasiantuntija Helena Särkänlahti, Uudistuva työterveyshuolto, Työterveyslaitos, p. 043 824 4044, helena.sarkanlahti@ttl.fi