Finnveran aluepäällikkö Anna-Mari Palo.
31.10.2022 klo 09:44
Uutinen

Yrityskauppojen tarve ei katoa hankalinakaan aikoina – ”Tulevaisuuden rakentaminen on välttämätöntä”

Kaupallinen yhteistyö: Finnvera

Yrityskauppoja tehdään tälläkin hetkellä, se näkyy myös Finnveran omistajanvaihdosrahoituksessa, mutta tarve olisi huomattavasti suuremmalle määrälle. Tuhannet yritykset tarvitsevat lähivuosina uuden omistajan, muuten niiden toiminta lakkaa.

Vuosi 2021 oli ennätysvuosi Finnveran omistajanvaihdoksiin kohdentuneessa rahoituksessa, ja Finnvera oli rahoittamassa kaikkiaan yli 800:a omistajanvaihdosta yhteensä 174 miljoonalla eurolla. Tänä vuonna Finnvera on ollut syyskuun loppuun mennessä mukana reilun 550 yrityksen omistusjärjestelyssä yhteensä 94 miljoonalla eurolla. Tämä on kappaleissa mitattuna kymmenisen prosenttia maltillisemmin kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Epävarmuuden lisääntyminen toimintaympäristössä voi jarruttaa omistajanvaihdosten toteutumista.

Tietoisuuden herättäminen omistajanvaihdoksista on tärkeää ja omistajanvaihdosten edistäminen on kasvuyrittäjyyden edistämistä parhaimmillaan.

– Omistajanvaihdos voi olla tekijä, joka nostaa yrityksiä kasvu-uralle. Omistajanvaihdokset ovat yhä useamman yrityksen kasvun lähde. Sen kautta yritykseen voidaan saada uutta osaamista, kykyä kasvattaa ja kehittää yritystä, toteaa omistajanvaihdoksiin erikoistunut Finnveran aluepäällikkö Anna-Mari Palo.

Hän muistuttaa, että epävarmuudenkin keskellä yritysten kannattaa ehdottomasti pohtia ja rakentaa tulevaisuutta. Se on välttämätöntäkin.

– Potentiaali liiketoiminnan kehittämiseen ja uuden luomiseen on suuri juuri nyt murroksen keskellä. Lisäksi vihreä siirtymä on tulossa ja yleisesti vastuullisuus kasvaa. Uudistumiselle näyttää olevan hyvät mahdollisuudet juuri nyt, kun markkinat ovat murroksessa. Oleellista on, että yritykset pystyvät tarttumaan mahdollisuuksiin ja olemaan muutoksen etulinjassa.

Yrittäjäuran aloittaminen ostamalla yritys voi olla hyvä vaihtoehto. Olemassa olevan yrityksen myötä saa liiketoiminnan lisäksi myös asiakaskunnan, eikä toimintaa tarvitse aloittaa täysin puhtaalta pöydältä.

Uudistunut yrittäjälaina

Finnveran tavoitteena on mahdollistaa omistajavaihdostilanteita aikaisempaa paremmin. Uudistettu yrittäjälaina tarjoaa joustavan rahoitusratkaisun entistä useammalle yrittäjälle ja yrittäjäksi aikovalle.

– Yrittäjälaina sopii hyvin esimerkiksi yrityskauppatilanteisiin. Ehdot ovat aiempaa joustavammat eikä esimerkiksi omarahoitusosuutta jatkossa edellytetä. Toki, vaikka omarahoituksen ehdottomasta vähimmäismäärästä luovuttiin, oma rahoitus on yrittäjälainahankkeessa edelleen tervetullutta. Sen myötä hankkeen rahoitus on tukevammalla pohjalla sekä yrittäjän itsensä että vieraan pääoman ehtoisen rahoittajan kannalta, Palo sanoo.

Yrittäjälaina on yrittäjälle tai yrittäjäksi aikovalle myönnettävä henkilökohtainen laina, jonka avulla voidaan rahoittaa yrityksen osakkeiden ostamista, tehdä sijoituksia osakeyhtiön osakepääomaan tai sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Lainan määrä harkitaan aina tapauskohtaisesti, ja uudistuksen myötä lainaa voidaan käyttää myös aiempaa suuremmissa hankkeissa.

Vinkkejä yrityskauppaan

Yrityskaupassa arvonmääritys ja kauppahinnan rahoittaminen ovat merkittävä osa onnistunutta yrityskauppaa. Myyjän on hyvä pohtia, mistä ostaja olisi yrityksessä kiinnostunut ja mistä ostaja on toiminnassa valmis maksamaan.

– Yrityskaupassa on syytä kiinnittää huomio yritystoiminnan onnistuneeseen haltuunottoon siten, että kaupalle asetettuihin tavoitteisiin päästään. Kun nämä suunnitelmat ovat kirkkaat, rahoitus hyville hankkeille löytyy. Yrityskentän elinvoimaisuus on meille tärkeä asia, ja siksi viestimme rahoituksen lisäksi omistajanvaihdosten tärkeydestä ja pyrimme näin toimimaan yrityskauppojen herättelijänä, Palo sanoo.

Lisää aiheesta: www.finnvera.fi/omistajanvaihdos.