15.10.2018 klo 21:33
Uutinen

Yritysluotsit yrittäjien avuksi Helsingissä

Helsingin kaupungin uudet yritysluotsit lisäävät kaupungin ja yritysten välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä. Heidi Lihr, Jukka-Pekka Tolvanen ja Suvi Tuiskunen aloittivat tehtävässään 17.9.2018.

Yritysluotsit jalkautuvat eri puolille Helsinkiä, kartoittavat yritysten tarpeita ja etsivät niihin ratkaisuja. Yritysluotsien avulla kaupunki saa tarkemman kuvan yritysten arjesta ja yritykset puolestaan löytävät helpommin kaupungin toimijoista oikeat yhteistyötahot. Yritysluotsit keskittyvät työssään erityisesti yritysten fyysiseen toimintaympäristöön ja lupa-asioihin, työvoima- ja osaamistarpeisiin sekä alkuvaiheen yrittäjyyden ja yritysyhteistyön kehittämiseen.

Tavoitteena parantaa kaupungin ja yrittäjien yhteistyötä

Taloustutkimus teki vuonna 2016 laajan kyselyn Helsingin elinkeinotoiminnasta. Tuloksista nousi esiin toive yritysten entistä paremmasta kuuntelemisesta ja byrokratian vähentämisestä sekä aktiivisesta liiketoimintaa edistävästä yhteistyöstä. Yhtenä kehittämistoimenpiteenä kaupunki perusti elinkeino-osastolle elokuun alussa uuden yrityspalvelut-yksikön, jonka tavoitteena on kehittää kaupungin yrityksiin liittyvää toimintaa asiakasmyönteisemmäksi, ennakoitavammaksi ja tunnetummaksi. Yksikön toimialaan kuuluu myös yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen, ja tämän toteuttamisessa yritysluotseilla on merkittävä rooli.

Yritysluotsit ovat jo kahden ensimmäisen työviikkonsa aikana aktivoituneet useisiin suuntiin.

– Aloitamme saman tien vierailut yrityksissä, ja kuuntelemme yritysten toiveita. Kierrämme myös kaupungin eri yksiköissä oppimassa ja verkottumassa. Tapaamisten pohjalta rakennamme toimintamallin, joka parhaiten palvelee helsinkiläisiä yrityksiä, yritysluotsit kertovat.

Yhteistyötä stadiluotsien kanssa

Kaupunki on jo aiemmin tänä vuonna palkannut seitsemän alueellista stadiluotsia kaupunkilaisten osallisuutta ja vuorovaikutusta edistämään.

– Olemme todella iloisia, että kaupungin osallisuusmallissa on huomioitu myös yritykset. Tulemme tekemään tiivistä yhteistyötä stadiluotsien kanssa edistääksemme yritysten osallistumis- ja verkostoitumismahdollisuuksia alueilla, toteaa yritysluotsi Jukka-Pekka Tolvanen.

Yritysluotsit tavoitat:

Sähköpostiosoite: yritysluotsit @ hel.fi

  • Yritysluotsi Heidi Lihr, Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto, puh. 040 621 2603
  • Yritysluotsi Jukka-Pekka Tolvanen, Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto, puh. 040 547 8345
  • Yritysluotsi Suvi Tuiskunen, Helsingin kaupunginkanslian elinkeino-osasto, puh. 040 185 5447

Kuvassa: Helsingin yritysluotsit Heidi Lihr, Suvi Tuiskunen ja Jukka-Pekka Tolvanen ovat yrittäjien uusi kontaktipinta kaupunkiin. (Kuva: Sakari Röyskö)