24.1.2017 klo 14:29
Uutinen

Yritysrahoitusta alkuvaiheen investointeihin ja toimintojen tehostamiseen

Oma Säästöpankin ja Euroopan investointirahaston yhteistyön on tavoitteena on helpottaa suomalaisten pk-yritysten luotonsaantia.

Oma Säästöpankki Oyj on allekirjoittanut takaussopimuksen Euroopan investointirahaston (EIR) kanssa. Yhteistyöohjelman tavoitteena on helpottaa suomalaisten pk-yritysten luoton saantia ja kannustaa investointeihin.

Oma Säästöpankin tekemä sopimus kattaa yhteensä 100 miljoonan euron yritysluotot, joita pankki voi myöntää määrätyin kriteerein kasvuhakuisille pk-sektorilla toimiville yrityksille. Luotonannon riskit jaetaan Oma Säästöpankin ja EIR:n kesken.

– Olemme todella tyytyväisiä, että EIR on valinnut meidät yhteistyökumppanikseen. Tämä on hieno tilaisuus olla tukemassa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä entistä vahvemmin, Oma Säästöpankin toimitusjohtaja Pasi Sydänlammi kertoo.

Oma Säästöpankki haluaa takausohjelmassa mukana olollaan vastata pk-yritysten investointitarpeisiin ja siten osaltaan vauhdittaa Suomen talouskasvua. Uutta rahoitusta tarjotaan sekä pk-yrityksen perustamisen alkuvaiheen investointeihin että nykyisten toimintojen tehostamiseen ja uusien hankkeiden toteuttamiseen.

Nyt käynnistyvä kaksivuotinen takausohjelma on luonnollinen jatkumo Pohjoismaiden Investointipankin (NIB) kanssa lokakuussa 2015 solmitulle jälleenrahoitussopimukselle. Molempien lainaohjelmien tarkoituksena on parantaa pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia saada investointirahaa.

– Oma Säästöpankin haluaa tarjota parasta pankkipalvelua myös yritysasiakkaille. Uskomme, että asiakasyrityksemme kokevat tuoreen yhteistyökuvion hyvänä mahdollisuutena parantaa rahoitusmahdollisuuksiaan, Sydänlammi sanoo.

Yritysrahoituksen osuus pankin luottokannasta on noin neljännes. Suurin osa yritysasiakkaista toimii pk-sektorilla tai maa- ja metsätalousalan yrittäjinä.

Hämeen Yritysviestintä
toimitus@hameenyrityssanomat.fi

Muita kiinnostavia aiheita