26.8.2020 klo 13:25
Uutinen

Yritysten asemaa sote-uudistuksessa on vahvistettava

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen lausuntokierros on parhaillaan menossa. Kunnat, maakunnat, järjestöt, yritykset ja muut toimijat voivat antaa lausuntonsa 25. syyskuuta mennessä. Sote-uudistuksen tarve on akuutti ja sen tavoitteet ovat kannatettavia.

Etelä-Savossa sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavia yksityisten yritysten toimipaikkoja on Tilastokeskuksen mukaan 529 ja ne työllistävät yhteensä yli 2 000 henkilöä. Nämä yritykset tuottavat mm. fysioterapiapalveluja, kotipalveluja, ikääntyneiden hoivaa, lasten ja nuorten laitospalveluita sekä perhehoitoa, hammaslääkäripalveluita, terveyspalveluita sekä kehitysvammaisten palveluja.

Yritykset ovat elintärkeä osa palveluntuotantoa ja valtaosa näistä on pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Sairaanhoitopiirit, kunnat ja ihmiset itse ostavat palveluita suoraan tai palveluseteleiden kautta.

Nostamme tässä neljä huomiota yrittäjävaikuttajille ja kunnille. Pyydämme huomioimaan nämä sote-lausuntojen valmistelussa.

  1. Sote-lainsäädäntöluonnos lähtee siitä, että julkinen sektori tuottaa sote-palvelut ja yksityiseltä hankitaan vain, jos on välttämätön tarve. Lakiluonnoksen mukaan sote-maakunnalla tulee olla kaikissa tilanteissa valmius hoitaa koko järjestämisvastuun kattavat palvelut. Lainhengen voi tulkita olevan se, että yksityisten ja järjestöjen osuus halutaan minimoida. Suunta on väärä. Yritykset tulee nähdä keskeisenä osana sosiaali- ja terveyspalveluja ja niiden toimintaedellytykset tulee mahdollistaa uudistusta tehdessä. Monituottajamalli on tehokkuutta tuottava, muutoskestävä ja palveluiden kokonaisuutta kehittävä. Monituottajamalli mahdollistaa myös sen, että palvelut pystytään turvaamaan kustannustehokkaasti pitkien matkojen päähän eli laajoille maaseutualueillemme.
  2. Palvelustrategia on sote-maakunnan johtamisen tärkeä työkalu. Palvelustrategiassa asetetaan tavoitteet sille, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toteutetaan ottaen huomioon sote-maakunnan asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet sekä palvelujen saatavuus ja saavutettavuus. Yritykset tulee ottaa vahvasti mukaan sote-maakunnan palvelustrategian laatimiseen ja sote-maakunnille tulee antaa mahdollisuus ja valta päättää itse toimintaympäristöönsä sopivista palvelutuotannon tavoista.
  3. Sote-alan yritykset tarvitsevat ennen kaikkea toimintaympäristön ennustettavuutta, jotta ne pystyvät kehittymään ja takaamaan laadukkaan toiminnan.
  4. Lakiluonnos ei avaa lainkaan palvelusetelien roolia jatkossa. Etelä-Savossa Sosteri on aloittamassa palvelusetelien käytön, Essotella se toimii jo 13 palvelukokonaisuudessa ja Pieksämäelläkin palvelusetelit ovat olleet jo vuosia käytössä. Palvelusetelimallin romuttaminen olisi useille sote-yrityksillemme katastrofi. Palvelusetelimalli tarvitsee arvontarkistusta, laajennusta ja sote-järjestäjäpuolen ohjausta.

Vetoamme eteläsavolaisiin yrittäjäpäättäjiin ja sidosryhmiimme, että lausuisitte vahvasti yksityisten sote-palvelutuottajien aseman puolesta. Alueemme lukuisat sote-yritykset tekevät joka päivä ansiokasta ja laadukasta työtä ihmisten arjen ja hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Niina Kuuva Heli Peltola
aluejohtaja Sote-ryhmän puheenjohtaja, yrittäjä