13.4.2022 klo 12:59
Uutinen

Yritysten ja julkisen sektorin tulee panostaa kyberturvaan

Arviolta jopa 60 % yrityksistä olisi toimintakyvyttömiä, jos tietoliikenneyhteyksiä ei olisi tai järjestelmät eivät toimisi esim. palveluestohyökkäyksen takia.  Jokainen yritys on jo tavalla tai toisella digiyritys ja kyberhyökkäysten riskien ymmärtäminen sekä varautuminen ongelmiin tai häiriöihin on välttämätöntä. Liiketoiminnan on jatkuttava, vaikka järjestelmät eivät olisi käytettävissä. Noin joka kymmenes yritys kertoo joutuneensa tietomurron tai sen yrityksen kohteeksi. Yli 10 henkilön yrityksistä ja teollisuusyrityksistä näin kertoo joka viides.  Reilu puolet yrityksistä tietää, miten toimia tietomurron tapahduttua, mutta epävarmoja tai tietämättömiä organisaatioita on monia.

Kyberhyökkäykset voivat kohdistua mihin tahansa organisaatioon, tietoliikenneyhteyksiin tai sähköisiin palveluihin, ne voivat olla tietovuotoja tai kybervakoilua. Näihin liittyvien liiketoimintariksien huomioiminen ja vähentäminen ovat niin yritysten omistajien kuin hallituksen ja toimivan johdon asia. Sama koskee myös julkista puolta.

Ukrainan sota ​​on johtanut kyberhyökkäysten taistelukenttien leviämiseen tietoverkkoihin ja verkkopalveluihin ympäri maailmaa. Kyberturvallisuudesta huolehtiminen on tärkeää, koska Suomeenkin kohdistuu hybridivaikuttamista. Jatkuvan seurannan tarve on kasvanut ja varautuminen yllättäviin tilanteisiin on syytä huomioida.

Viime aikoina on tehty lukuisia palvelunestohyökkäyksiä keskeisiin media-alan ja finanssisektorin toimijoihin ympäri maailman. Hyökkäysten avulla tavoitellaan organisaatioiden toiminnan häiriintymistä, yleistä sekasortoa.

Organisaatioiden on syytä olla valppaina ja varmistaa, että tunnistautuminen järjestelmiin ja virustorjunta ovat ajan tasalla. Toiminnan kannalta kriittisten tietojen varmistaminen on olennaista. Mahdollisiin ongelmiin varautuminen, niiden sietäminen ja ongelmatilanteista palautuminen on oltava jatkuvaa toimintaa. Nopea reagointi poikkeamiin voi pelastaa suuremmilta vahingoilta. Jokaisen työntekijän on ymmärrettävä kyberturvallisuuden merkitys ja omien toimintatapojen merkitys kyberuhkien torjunnassa.

”Selviytyjä ei ole vahvin tai älykkäin vaan se, jolla on paras kyky sopeutua.” Darwin

Nina Rasola