26.4.2018 klo 07:47
Uutinen

Yritysten kasvu ei saa hyytyä tekijöiden puutteeseen

Suomen taloustilanne näyttää tänä keväänä valoisammalta kuin pitkään aikaan. Maan talous kasvaa, olemme saaneet monia elinkeinoelämääkin helpottavia uudistuksia on voimaan ja työttömyys pienenee. Huolia kuitenkin liittyy yritysmaailmassa muun muassa työvoiman saatavuuteen ja sen liikkumiseen.

Nämä samat teemat ovat toistuneet myös monissa keskusteluissani yrittäjien kanssa. Avoimeen työpaikkailmoitukseen ei välttämättä tule kovinkaan paljon vastauksia, vaikka tarjolla olisi vakituinen työpaikka. Yritykset joutuvat myös itse panostamaan työvoiman etsimiseen, koska osaajista on pula. Syitä tähän on monenlaisia. Erilaiset perhesiteet sitovat ihmisiä paikallisesti ja uudelta paikkakunnalta työtä pitäisi löytyä usein myös puolisolle. Monissa yrityksissä myös tarvittaisiin täsmäosaamista ja usein yritykset olisivat jopa valmiita itse kouluttamaan työlle tekijän. Pitäisi vain saada varmuus, että työntekijä sitoutuisi myös yritykseen osaamisen saatuaan. Tässä on hieman kaikua menneisyyteen, aikaan, jossa teollisuusyrityksillä oli omia opistoja työvoimansa turvaamista varten.

Ihmiset eivät ole kovinkaan hanakoita muuttamaan työn perässä. Tarvitsemme lisää kannustimia työn vastaanottamiseen, koska avoimia työpaikkoja meillä kyllä on, tekijät vain puuttuvat. Olisi tuhoisaa, jos orastava talouskasvu hyytyisi tekijöiden puutteeseen. Siihen meillä ei ole edes varaa, koska velkaannumme edelleen joka päivä lisää. Viemme eteenpäin yrittäjyyttä vahvistavia päätöksiä. Erityisesti työntekijöiden löytyminen avoimiin työpaikkoihin on nyt tulevien kuukausien painopisteenä.

Vastikään julkistetussa kevään 2018 Pk-yritysbarometrissa työvoiman saatavuus on myös koettu yhdeksi suurimmaksi työllistämisen esteeksi. Yrityselämän suhdannenäkymät ovat barometrin mukaan Etelä-Savossa paremmat kuin muualla maassa. Maakunnassamme on monia vahvuuksia, joita meidän täytyy pyrkiä hyödyntämään. Erilaiset maailman muutokset haastavat yrityksiä, mutta ne sisältävät aina myös mahdollisuuden. Täytyy uskaltaa uudistua rohkeasti.

Oikeusministeri Antti Häkkänen