29.5.2020 klo 12:32
Uutinen

Yritysten on tärkeää tarjota julkisiin hankintoihin ja kuntien kilpailuttaa avoimesti: -Kun kilpailu ei toimi, ei voida olla varmoja, että saadaan parasta laatua järkevimmällä hinnalla

On tärkeää, että kunnat kilpailuttavat hankintansa, jotta veronmaksajien rahat käytetään järkevästi ja oikein. Lisäksi yrittäjien tulisi seurata käynnissä olevia julkisia hankintoja ja jättää niihin tarjouksia. Tämä on etu sekä kunnalle että yrittäjälle itselleen.

Kun kunta on ostamassa palveluja tai tavaroita, Lapin Yrittäjissä toimiva Lapin hankinta-asiamies ja Susanna-Sofia Keskinarkaus neuvoo maksutta, miten hankinta tulee kilpailuttaa ja miten yritykset pystyvät osallistumaan tarjouskilpailuun. Keskinarkaus auttaa sekä tilaajaa että tarjoajaa koko hankintaprosessin kanssa.

-Kun kunta ostaa palveluja alueen yrityksiltä, yritystoiminta vahvistuu ja monipuolistuu. Yrittäjien olemassaolo kunnassa puolestaan turvaa verotulot, palvelut ja työpaikat, Keskinarkaus kertoo.

Keskinarkauksen kommenttiin yhtyy myös Kemin kaupungilla hankinta-asiantuntijana toimiva Kati Tervo. Hänen mukaansa kunnan on tärkeää kilpailuttaa hankinnat, sillä niiden toiminta rahoitetaan julkisilla verovaroilla. Tämän vuoksi kuntien hankintatoimintaa ohjaa myös laki.

-Julkisia hankintoja ohjaa laki, jonka tarkoituksena on tehostaa julkisten varojen käyttöä. Lain tarkoituksena on tehostaa julkisten varojen käyttöä sekä ohjata hankintaperiaatteita, joita ovat avoimuus, syrjimättömyys, tasapuolisuus ja suhteellisuus, Tervo sanoo.

Yrittäjien tulee osallistua tarjouskilpailuun

Keskinarkaus ja Tervo pitävät tärkeänä sitä, että julkisiin hankintoihin tulisi paljon tarjouksia. Tämän vuoksi on olennaisen tärkeää, että mahdollisimman moni yritys seuraisi tarjouspyyntöjä aktiivisesti ja kokisi tarjoamisen mielekkääksi.

-On valtakunnallisestikin iso ongelma, että julkisiin tarjouspyyntöihin saadaan vain noin kaksi tarjousta. Kun kilpailu ei toimi, ei voida olla varmoja, että saadaan parasta laatua järkevimmällä hinnalla. Tämä tulee kalliiksi veronmaksajille ja johtaa organisaatioiden tehottomuuteen, Keskinarkaus kertoo.

-Kuntien jatkuva vuoropuhelu elinkeinoelämän kanssa on erittäin tärkeää, jotta alueen yrityksillä olisi mahdollisuus tarjota tarjouskilpailuissa. Kunnat käyttävät huomattavan summan rahaa hankintoihin vuosittain, ja jotta siten voidaan luoda elinvoimaa talousalueelle, hankintayksikön on tärkeää tuntea oma markkina-alueensa, Tervo säestää.

-Kuntien ja yrittäjien yhteistyöllä voidaan luoda alueelle elinvoimaa entisestään, sanoo Kemin kaupungin hankinta-asiantuntijana toimiva Kati Tervo.

Yrittäjien ja kuntien yhteistyö on tärkeää

Keskinarkauksen mukaan on tärkeää, että yrittäjät ja kunnat tekevät yhteistyötä julkisiin hankintoihin liittyen. Hänen mukaansa yhteistyön tekeminen, vuoropuhelu ja suunnitteleminen ovat ainoita keinoja varmistaa, että tarjouspyyntö on molemmille osapuolille hyvä ja hankintasopimuksesta tulee asiakkaille lisäarvoa tuottava. Yhteistyöllä myös varmistetaan, että pk-yritysten näkökulma toteutuu kilpailutuksissa. Lapin Yrittäjät tekee jatkuvaa työtä lappilaisten yrittäjien ja kuntien auttamisessa julkisiin hankintoihin liittyen – Keskinarkaus on esimerkiksi aktiivisesti yhteydessä yrityksiin ja kuntiin hankintaneuvonnan saralla. Tervo puolestaan työskentelee Kemin kaupungille, mutta kuuluu omalla alueellaan myös Kemin Yrittäjien hallitukseen, jossa hän pääsee tarkastelemaan asiaa tarjoajan, eli yrittäjän, näkökulmasta.

-Kuntien ja yrittäjien yhteistyöllä voidaan luoda alueelle elinvoimaa entisestään. Julkinen toiminta on erilaista kuin yksityisellä sektorilla ja tämän vuoksi ei aina ymmärretä, miksi hankintayksikkö toimii tietyllä tavalla, Tervo toteaa.

Keskinarkaus tunnistaa tämän haasteen ja korjaakin arkityössään paljon julkisiin hankintoihin liittyviä väärinkäsityksiä. Hän muistuttaa, että julkisissa hankinnoissa kaikilla sidosryhmillä on tärkeä rooli – päättäjien tehtävänä on seurata, että kunnan strategia toteutuu hankinnoissa, ja hallitus voi esimerkiksi neljännesvuosittain varmistaa, että kaikissa isoissa hankinnoissa on käyty markkinavuoropuhelu.

-Kaikkien osapuolten tulee tietää oma vastuunsa: kukaan ei halua olla hankintojen kanssa yksin eikä markkinaoikeuteen päätyminen ole kenenkään syy. Hankinnat ovat koko kunnan yhteinen asia ja niiden kehittämisessä positiivisella asenteella ja yhteistyön vahvistamisella on kaikista vahvin rooli. Laki kyllä mahdollistaa tämän, Keskinarkaus lisää.

Kysymyksiä julkisista hankinnoista? Ota yhteyttä Susanna-Sofiaan:

Susanna-Sofia Keskinarkaus Lapin hankinta-asiamies KEINO muutosagentti puh. 044 509 0277 susanna-sofia.keskinarkaus@yrittajat.fi