21.12.2023 klo 09:44
Uutinen

Yritysten taloustilanteessa lievä käänne parempaan – merkittävin parannus teollisuudessa

Yritysten tilanteessa on tapahtunut loppuvuoden aikana lievä käänne parempaan, kertoo joulukuussa toteutettu Yrittäjägallup. Tilanteen paranemisen merkkejä on eniten yli viisi henkeä työllistävissä yrityksissä ja teollisuudessa.

Joulukuun Yrittäjägallupissa 55 prosenttia yrityksistä kertoi, että taloudellinen tilanne on erittäin hyvä tai melko hyvä. Marraskuussa näin kertoi 52 prosenttia. Melko huonoksi tai erittäin huonoksi tilannettaan kuvasi joulukuussa 15 prosenttia yrityksistä. Tämä osuus oli marraskuussa lähes sama. Pienten ja keskisuurten yritysten näkemyksiä selvittävään Yrittäjägallupiin vastasi 1 240 pk-yritysten edustajaa joulukuun alkupuolella.

– On ilahduttavaa nähdä, että loppuvuosi toi kokonaistarkastelussa yritysten taloustilanteeseen varovaisen käänteen parempaan suuntaan. Vaikka elämme yhä haastavia aikoja, on hyvä muistaa, että eroja on myös toimialojen välillä. Toisilla toimialoilla tilanne on pysynyt jo pidempään kohtuullisen samana, eikä paniikkioireita ole ollut havaittavissa, kertoo Pirkanmaan Yrittäjien varapuheenjohtaja, Suomen Yrittäjien hallituksen jäsen ja yrittäjä Laura Helasjoki-Ristimäki.

Arviot tulevasta parantuneet marraskuuhun verrattuna

Pk-yritysten arviot tilanteen kehityksestä ovat parantuneet hieman marraskuun tuloksiin verrattuna. 32 prosenttia arvioi joulukuussa, että tilanne paranee selvästi tai jonkin verran seuraavan vuoden aikana. Marraskuussa näin arvioi 29 prosenttia. Marraskuussa 24 prosenttia arvioi tilanteensa heikentyvän seuraavan vuoden aikana. Joulukuussa tilanteen arvioi heikentyvän enää 19 prosenttia.

Näkymät ovat parantumassa erityisesti teollisuudessa ja rakentamisessa. Marraskuussa vastaajissa ei ollut yhtään rakentamisen alan yritystä, joka arvioi tilanteensa paranevan selvästi. Lukuisista konkurssiuutisista huolimatta joulukuussa tilanteensa arvioi paranevan selvästi jo viisi prosenttia. Näkymät ovat parantuneet kaikissa muissa kokoluokissa paitsi 2–4 henkeä työllistävissä yrityksissä.

– On mahdollista, että pohjakosketus on otettu, ja suunta on ylöspäin. Tilanne on kuitenkin erittäin herkkä, eikä maailmalta kaivataan yhtään lisää kielteisiä uutisia, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

Teollisuudessa ja rakentamisessa eniten parannusta

Tilanteen paranemisen merkkejä on eniten yli viisi työllistävissä yrityksissä ja teollisuudessa. Teollisuusyrityksistä 64 prosenttia kertoi joulukuussa, että tilanne on erittäin hyvä tai melko hyvä. Marraskuussa osuus oli 54 prosenttia. Kehitys parempaan suuntaan on siis teollisuuden osalta merkittävää.

Myös rakentamisen alalla on aiempaa enemmän yrityksiä, joiden tilanne on hyvä. Joulukuussa näiden osuus oli 60 prosenttia, kun marraskuussa osuus oli 52 prosenttia. 29 prosenttia yrityksistä kertoo, että korkojen aiempi nousu on heikentänyt kannattavuutta ja 20 prosenttia raportoi sen lykänneen tai peruneen investointeja.

–Korkotason nousun taittuminen luo toivoa paremmasta ja tukee samalla myös uusia investointeja. Uudet investoinnit ovat tärkeitä yritysten kehittämisen ja uudistumisen sekä kokonaiskasvun kannalta, summaa Pirkanmaan Yrittäjien elinkeinoasioiden asiantuntija Elina Purho.

Suomen Yrittäjien Verianilla (entinen Kantar Public) teettämään tutkimukseen vastasi 1 240 pk-yritysten edustajaa. Kysely tehtiin 4.–12.12.2023.  Tutkimustulosten luottamusväli on 2,8 prosenttiyksikköä suuntaansa.  Tutustu tuloksiin tarkemmin täältä.

Lisätietoja:

elina purho

Elina Purho

Elinkeinoasioiden asiantuntija
Pirkanmaan Yrittäjät