16.10.2018 klo 16:07
Uutinen

Yritysuutisia: Vahva naiskvartetti Neural Oy:n johtoon

Neural Oy on pohjoissuomalainen neuropsykologisten tutkimusten ja arviointien sekä neuropsykologisen kuntoutuksen palveluntuottaja. Lisäksi yritys tarjoaa työnohjaus- ja koulutuspalveluita sekä integratiivista yksilöpsykoterapiaa. Yrityksessä toimii kahdeksan henkilöä.

Kuluneen kevään ja kesän aikana tehty organisaatiomuutos realisoitui syyskuun lopussa, kun yrityksen koko osakekanta siirtyi neuropsykologi Liisa Paavolan omistukseen. Liisa Paavola on Neural Oy:n perustajajäsen. Hän toimii terveyspalveluista vastaavana johtajana yrityksessä. Hänen työnsä painottuu sekä kliiniseen neuropsykologiaan että tieteelliseen tutkimustyöhön. Arjen ja vapaa-ajan tärkeät asiat ovat oma perhe, liikunta ja purjehdus.

Keväällä toimitusjohtajaksi valittiin Katriina Ruonio, joka on ollut Neural Oy:n yhteistyökumppani jo kuuden vuoden ajan. Ruoniolla on vahva kokemus hallinnollisista tehtävistä ja taustalla laaja yrittäjäkentän tuntemus. Hän opiskelee SOTE Lean Master -koulutuksessa. Vapaa-aika kuluu lenkkeillen, kalastaen ja mökkeillen.

Neural Oy:n uuden hallituksen jäseniksi kutsuttiin Virpi Spangar ja Raija Kerätär.

Virpi Spangar on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri, jolla on työhistoriaa yli kolmenkymmenen vuoden ajalta erilaissa tehtävissä. Hän toimii palvelujohtajana Oulun seudun koulutuskuntayhtymä/ OSAO:n Työelämä- ja yrityspalveluissa. Hän on työpaikalla järjestettävän koulutuksen asiantuntija, joka tekee laajasti yhteistyötä eri toimialoilla toimivien yritysten ja työnantajien kanssa. Spangar kokee, että työntekijöiden, työnantajien ja yrittäjien osaamisella on merkitystä kaikkien suomalaisten hyvinvointiin. Hänen näkemyksensä toimivasta työyhteisöstä perustuu strategiseen ajatteluun ja tavoitteiden asettamiseen. Myös viestintä on osa palvelujen tuottamista. Spangar tuo työkokemuksensa pohjalta vahvan kuntoutuksellisen näkökulman Neural Oy:n hallitustyöhön.

Raija Kerätär on kuntoutuslääkäri, jonka ammatillisena taustana on työterveyshuollon erikoislääkärin pätevyys sekä vahva perehtyneisyys erityisesti vaikeasti työllistyvien nuorten ja aikuisten asemaan koulutus- ja työmarkkinoilla. Hän työskentelee Oorninki Oy:ssä työkyvyn ja kuntoutustarpeen arvioijana ja kouluttajana. Kerätär asuu Rovaniemellä puolisonsa kanssa ja vapaa-aika täyttyy mökillä puuhastelusta. Hän onnellinen, koska vuosi sitten pääsi muuttamaan takaisin Lappiin.

Marraskuussa 2018 Neural Oy juhlii 10-vuotispäiväänsä kuntoutus- ja tutkimuspalvelujen tuottajana.

Lisätietoja:

Liisa Paavola, Hallituksen pj, yrittäjä
liisa.paavola@neural.fi ja/tai
Katriina Ruonio, tj
katriina.ruonio@neural.fi