Kuva: Lapin materiaalipankki | Anna-Erika Heikkilä
30.3.2022 klo 15:36
Uutinen

Yritysvaikutusten arviointi osaksi päätösvalmistelua

Yritysvaikutusten arvioinnin käsikirja (yrva) on suunniteltu kuntien avuksi päätöksenteon valmisteluun. Oppaassa kerrotaan, millaisissa tilanteissa yritysvaikutusten arviointi tulee tehdä. Yrvan timantti on yksinkertainen yrva-malli. Lapin Yrittäjät esitteli käsikirjaa Mainio kuntastartti -kiertueellaan.

Suomen Yrittäjien koostama Yritysvaikutusten arvioinnin käsikirja julkaistiin alkuvuonna 2022. Käsikirja on laadittu yhdessä yrittäjäjärjestön ja kuntien edustajien kanssa, ja se on tarkoitettu käytettäväksi osana kuntien päätöksentekoa.

– Kunnan tehtävänä on kuntalain 1.2 §:n mukaan edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa. Yksi tärkeimmistä tehtävistä on luoda edellytykset yritystoiminnalle, Lapin Yrittäjien toimitusjohtaja Pirkka Salo kertoo Mainiossa kuntastartissa Kemijärvellä.

Arviointi kannattaa tehdä ennen kuin asia etenee päätöksentekoon

Yritysvaikutusten arviointi ei tarkoita, että päätökset tehtäisiin yrittäjien ehdoilla. Sen sijaan arviointi lisää yrittäjämyönteisyyden todennäköisyyttä kunnassa. Ennen kaikkea se vähentää riskiä yrittäjyyden kannalta haitallisten päätösten tekemistä.

– Yritysten ja kunnan menestymistä voidaan tukea arvioimalla yritysvaikutukset jo päätösten valmistelussa ennen asian etenemistä päätöksentekoon, Salo kertoo. 

– Keskeistä on, että yritysvaikutusten arvioinnilla tähdätään siihen, että päätöksillä poistetaan yrittäjyyden esteitä sen sijaan, että luodaan niitä, hän jatkaa.

Yksinkertainen yrva-malli on helppo ottaa käyttöön

Yksinkertainen yrva-malli on kolmiportainen asteikko, joka muistuttaa liikennevaloja. Asteet ovat: positiivinen yritysvaikutusten kannalta (vihreä), neutraali tai sekä positiivia että negatiivia vaikutuksia (keltainen) sekä kielteisiä yritysvaikutuksia (punainen) yritysvaikutusten kannalta. 

Kun arviointi on tehty rasti ruutuun -menetelmällä, eniten rasteja saanut väri kertoo, millaisia vaikutuksia valmisteltavalla päätöksellä on yrityksiin.

– On tärkeää, että yritysvaikutusten arviointi tehdään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, ja että se otetaan osaksi päätösvalmistelua, Salo toteaa. 

Vaikka kuntien strategioissa nousee usein esiin tavoite olla yritysmyönteinen kunta, päätöksenteossa asia helposti unohtuu.

Siksi yrvan tavoitteena on, että kunnanvaltuusto päättää, että arviointi otetaan käyttöön, kunnan organisaatio sitoutuu yrvaan ja arviointi on suunnitelmallista ja jatkuvaa. 

Mainio kuntastartti vahvistaa yrittäjien ja kuntien välistä yhteistyötä

Lapin Yrittäjät järjestää Mainion kuntastartti -tilaisuudet maalis-huhtikuun vaihteessa Kemijärvellä, Ivalossa, Muoniossa, Torniossa ja Rovaniemellä. Tilaisuudet kokoavat alueiden yrittäjiä ja kuntavaikuttajia keskustelemaan kahvin ja teen äärelle. 

Yksi tilaisuuden pääaiheista on Yritysvaikutusten arvioinnin käsikirja.

10 teesiä yritysvaikutusten arviointiin

  1. Arviointi on prosessi, joka tunnistaa yritysvaikutukset ja arvioi konkreettiset vaikutukset kokonaisvaltaisesti lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä.
  2. Yritysnäkökulma tuo lisäarvoa valmisteluun ja päätöksentekoon
  3. Arviointi ei saa lisätä valmistelun ja päätöksenteon byrokratiaa.
  4. Arviointi tekee valmistelun ja päätöksenteon läpinäkyväksi.
  5. Arviointi mahdollistaa paremmat toimintaedellytykset yrityksille.
  6. Arviointiin sitoutuu koko organisaatio & henkilöstö.
  7. Arviointi on systemaattista ja kiinteä osa valmistelua & päätöksentekoa.
  8. Arviointimalli on kuntakohtainen.
  9. Ennakkoarvioinnilla estetään kielteisten yritysvaikutusten syntyminen.
  10. Jälkiarvioinnilla opitaan tehdyistä virheistä ja vältetään ne tulevaisuudessa.

Kunnat ja yrittäjyys

Tarjoamme työkaluja ja materiaaleja, joiden avulla kunnan ja yritysten yhteistyötä on mahdollista viedä eteenpäin ja parantaa. Tervetuloa mukaan varmistamaan lappilaisten yritysten ja kuntien menestyminen yhdessä!