Lähitapiola Veikko Salonen
– Koulutuksen on tuotava aidosti ja suoraan hyötyä yrityksen toimintaan. Jos johonkin, niin juuri Yrittäjät-akatemian valmennuksiin kannattaa tarttua, sanoo LähiTapiolan yritysasiakkuuksien liiketoimintajohtaja Veikko Salonen. Kuva: LähiTapiola.

LähiTapiola: ”Vahvista osaamistasi, kilpailutilanne muuttuu varmasti”

– Nyt on loistotilaisuus lujittaa osaamista, kontakteja ja luoda uutta liiketoimintaa, sanoo LähiTapiolan yritysasiakkuuksien liiketoimintajohtaja Veikko Salonen.

LähiTapiola tukee yritysten tervettä kasvua ja uusia avauksia koronan aiheuttamassa paineessa ja kiristyvässä kilpailutilanteessa. Siksi se on mukana Yrittäjät-akatemiassa.

– Käyttörahastomme on tarkoitettu hyödyntäväksi juuri tämän tyyppiseen toimintaan. Olemme asiakkaidemme omistama yritys, ja tehtävänämme on turvata yrittäjien liiketoiminnan jatkuvuutta ja menestystä. Hyvinvoivat yritykset pystyvät tarjoamaan työpaikkoja. Tämä on keskeinen osa suomalaisten yhteistä elämänturvaa, Veikko Salonen sanoo.

Joiltakin yrittäjiltä korona on vienyt bisneksen, toiset se pakottanut luomaan uutta tilalle. Toimialaerot ovat isoja.

– Yksi muutos koskee kuitenkin kaikkia: asiakkaiden käyttäytyminen on muuttumassa. Onko se uhka vai mahdollisuus? Ainakin se voi avata valtavasti mahdollisuuksia. Onneksi suomalaiset yrittäjät ovat sitkeää jengiä, Salonen tokaisee.

Aitoa ja suoraa hyötyä liiketoiminnalle

Moni puntaroi, jaksaako ja viitsiikö osallistua koulutuksiin. Onko opintopisteistä hyötyä?

– Webinaareissa ja valmennuksissa paitsi oppii uutta voi myös vahvistaa omaa ymmärrystään ja varmistaa, että on oikealla tiellä. Yrittäjät-akatemiassa on tilaisuus verkostoitua ja luoda kontakteja. Se saattaa synnyttää vaikka aivan uutta liiketoimintaa, Salonen innostaa.

Salonen arvioi, että erityisesti pienemmissä yrityksissä yrittäjän aika kuluu itse bisneksen tekoon ja käytännön työhön. Ei jää aikaa seurata sitä, mitä maailmassa tapahtuu.

– Pk-yrittäjän on usein yksin mietittävä, mistä ammentaa uutta. Osaatko tehdä omat verkkosivut, hallitsetko Googlen hakusanamainontaa? Ehkä tietyt digitaidot eivät ole pienen LVI- tai kuljetusyrittäjän ydinosaamista, mutta hän voisi huomattavasti hyötyä liiketoiminnassaan näistä taidoista.

Kaikki Yrittäjät-akatemian tarjonta on ilmaista ja avointa. Tarjolla on Suomen parasta yrittäjäkoulutusta: koulutusten järjestäjiä ovat muun muassa ammattikorkeakoulut, yliopistot ja Google.

– Yrittäjillä ei ole ylimääräistä aikaa, joten koulutuksen on tuotava aidosti ja suoraan hyötyä yrityksen toimintaan. Suomen Yrittäjät tuntee suomalaisten yrittäjien elämää ja tarpeita, ja se on valikoinut arvokkaan ja yrittäjyyttä tukevan kokonaisuuden. Jos johonkin, niin juuri näihin valmennuksiin kannattaa tarttua.

Eeva Salmenpohja, LähiTapiola
– Moni iso asiakasryhmä on muuttanut käyttäytymistään. Asiakkaat ovat yhä vaativampia digipalveluiden ja vastuullisuuden suhteen, sanoo LähiTapiolan yhteiskuntasuhteista ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Eeva Salmenpohja. Kuva LähiTapiola.

Tee vastuullisuudesta kilpailuvalttisi

Vastuullisuus on yksi Yrittäjät-akatemian isoista teemoista. Parhaassa tapauksessa yrittäjä rakentaa siitä kilpailuvalttinsa, erottelevan tekijän ja hintapreemion.

– Asiakkaalle vastuullisuuden on oltava vaivatonta, houkuttelevaa ja henkilökohtaisesti merkittävää, sanoo LähiTapiolan yhteiskuntasuhteista ja vastuullisuudesta vastaava johtaja Eeva Salmenpohja.

Yrittäjä hyötyy taidosta tunnistaa, sanoittaa ja viestiä, mitä vastuullisuus juuri oman yrityksen palveluissa ja tuotteissa tarkoittaa. Salmenpohjan mukaan osittain vastuullisuus on hoksaamista: mikä juuri minun palvelussani ja tuotteessani on vaikuttavaa.

– Asiakkaat ovat yhä vaativampia myös vastuullisuuskysymyksissä. Enää ei riitä, että yritys noudattaa lakia ja toimii asiallisesti.

Vaikka Yrittäjät-akatemian ja LähiTapiolan lahjoituksen taustalla vaikuttaa koronapandemia, Salmenpohjan mukaan on tapahtunut muitakin isoja muutoksia. Yritykset ovat tehneet ison digiloikan ja myös kilpailu on kiristynyt.

– Moni iso asiakasryhmä on muuttanut käyttäytymistään. Digipalveluiden laatuvaatimukset ovat kasvaneet. Yrittäjillä on tarve muotoilla liiketoimintaansa uudestaan ja viedä sitä digialustoille.

Digitaalisuus on myös laajentanut pelikenttää.

– Kilpailu on entistä aggressiivisempaa ja globaalimpaa. Suomalainen tuote tai palvelu voi vain harvoin kilpailla yksin hinnalla, mutta me suomalaiset voimme olla asiakkaillemme parhaita muulla tavalla, Eeva Salmenpohja vakuuttaa.

Yrittäjät-akatemian koulutukset järjestetään pääasiassa verkossa ja ovat paikkariippumattomia. LähiTapiola pitää hyvänä sitä, että ne ovat hyödynnettävissä kaikkialla. Myös sille koko Suomen palveleminen on tärkeää.

– LähiTapiola koostuu 19 alueyhtiöstä, jotka sijoittuvat ympäri Suomea ja tuntevat toimialueensa olosuhteet ja markkinan, Eeva Salmenpohja sanoo.