Omistajanvaihdoshanke

Omistajanvaihdoshankkeen tavoitteena on suunnitella, kuvata ja viestiä koko maata kattavat prosessit ja palvelut omistajanvaihdoksen koko elinkaarelle ja siten varmistaa omistajanvaihdosten sujuminen.

Suomessa kymmenillä tuhansilla yrityksillä on lähivuosina edessään omistajanvaihdos. Kansantalouden kannalta on tärkeää, että mahdollisimman moneen elinkelpoiseen firmaan löytyy jatkaja tai ostaja.

Suomen Yrittäjät satsaa aktiivisesti yrityskauppojen onnistumiseen. Olemme käynnistäneet hankkeen, jonka tavoitteena on omistajanvaihdosten sujumisen varmistaminen Suomessa. Tavoitteena on, että

  • kaikkialla Suomessa yrityksensä myyjät ja ostajat löytävät toisensa (fyysisesti ja verkossa)
  • tarvittava asiantuntija-apu on tunnistettu ja se on sekä myyjän että ostajan saatavissa
  • eri tukiorganisaatiot tunnistavat omat roolinsa ja tehtävänsä kokonaisuudessa.

Hankkeen myötä pyritään myös vaikuttamaan siihen, että julkisen vallan toimet edesauttaisivat omistajanvaihdosten toteuttamista (mm verotuslainsäädäntö, rahoitus).

Hankkeessa suunnitellaan, kuvataan ja viestitään koko maata kattavat prosessit ja palvelut (palvelupolut) omistajanvaihdoksen koko elinkaarelle. Hankkeessa tutustutaan alueiden käytäntöihin, dokumentoidaan ja kehitetään niitä. Etsitään siis hyviä käytäntöjä ja jalkautetaan ne myös niille alueille, joilla omistajanvaihdoskäytäntöjä ei ole toiminnassa. Alueilla tässä yhteydessä tarkoitetaan Suomen Yrittäjien aluejärjestöjen toiminta-alueita, jotka noudattavat joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta maakuntarajoja.

Hankkeessa kannustetaan alueilla tapahtuvien tilaisuuksien järjestämiseen yhdessä alueen asiantuntijoiden, tukiorganisaatioiden ja rahoittajien kanssa. Näiden tilaisuuksien tarkoituksena on herättää yrittäjät aloittamaan omistajanvaihdostoimet ajoissa ja toisaalta tuoda yrittäjäksi aikovien tietoisuuteen se, että tie yrittäjäksi voi tapahtua myös omistajanvaihdosten kautta. Näissä tilaisuuksissa alan markkinaehtoiset palveluiden tarjoajat esittelevät palveluitaan ja asiantuntijoiden käyttämiseen kannustetaan.

Hankkeen puitteissa järjestetään vuosittainen Omistajanvaihdos konferenssi, johon kutsutaan kuulijoiksi ja verkostoitujiksi alan markkinaehtoiset asiantuntijat ja muita asiantuntijaorganisaatiota.

Viestintä on hankkeessa avainasemassa. Tarkoitus on hyödyntää eri medioita monipuolisesti. Hanketta varten on perustettu kuusi kertaa vuodessa julkaistava ov-uutiskirje.

Yritysmarkkinoiden kehittäminen pähkinänkuoressa

Suomen Yrittäjät on tuottanut yritysmarkkinoiden haasteita valottavan videon. Video on vapaasti käytettävissä virittäytymisenä asiaan eri tilaisuuksissa. Videon löydät tästä.

Materiaalia

Lisätietoja